Voorwaarden voor geautomatiseerde collecties

Je kunt een of meer voorwaarden voor een geautomatiseerde collectie toevoegen om producten op te nemen op basis van meerdere gegevens, zoals producttitel of -type, tags, prijs of zelfs voorraad.

Vanaf 30 januari 2019 kunnen voor collecties maximaal 60 voorwaarden worden ingesteld.

Als je al een collectie hebt met meer dan 60 voorwaarden, kun je deze nog steeds gebruiken. Je kunt de bestaande voorwaarden bewerken of verwijderen, maar je kunt geen voorwaarden toevoegen zolang de limiet is overschreden.

Stel voorwaarden in op de titel van het product of de variant, het type of de producent

Je kunt een voorwaarde toevoegen om een product in een collectie op te nemen op basis van de titel van het product of de variant, het type of de producent. Je kunt kiezen uit de opties in de tweede vervolgkeuzelijst om te bepalen hoe een product moet voldoen aan de waarde van de voorwaarde die je in het derde veld invoert. De tekst die je in het derde veld invoert, wordt vergeleken met je producten op basis van de instellingen van de voorwaarde en de overeenkomende producten worden opgenomen in de collectie. De voorwaarde is niet hoofdlettergevoelig.

Je kunt kiezen uit de volgende opties om te bepalen hoe een product moet voldoen aan de voorwaarde die je invoert:

Beschrijving van conditiegedrag
Term Beschrijving
is gelijk aan Een product moet exact overeenkomen met de gehele waarde die je invoert.
is niet gelijk aan Een product mag niet overeenkomen met de waarde die je invoert.
begint met Het begin van de titel, het type of de producent van het product komt overeen met de waarde die je invoert.
eindigt met Het einde van de titel, het type of de producent van het product komt overeen met de waarde die je invoert.
bevat De titel van het product of de variant, het type of de producent bevat de waarde die je invoert. Je moet een waarde invoeren van ten minste 3 tekens die niet mag beginnen of eindigen met spaties.
bevat niet/geen De titel van het product of de variant, het type of de producent bevat niet de waarde die je invoert. Je moet een waarde opgeven van ten minste 3 tekens die niet mag beginnen of eindigen met spaties.

Voorwaarden voor varianten

Als je een voorwaarde instelt voor een product met varianten, is die voorwaarde true als ten minste één van de varianten voldoet aan de voorwaarde. Dit is van toepassing ongeacht of alle voorwaarden of maar één voorwaarde is geselecteerd.

Stel dat je een product met vijf varianten verkoopt. Vier van de varianten zijn op voorraad, maar één niet. Als je een collectie hebt met de voorwaarde Inventory stock is greater than 0, wordt het product opgenomen in de collectie omdat ten minste één van de varianten voldoet aan de voorwaarde.

Voorwaarden instellen op basis van productcategorieën

Je kunt een voorwaarde instellen om producten met een bepaalde productcategorie op te nemen. Voor een voorwaarde op basis van een productcategorie selecteer je de gewenste categorie in de vervolgkeuzelijst.

Een voorwaarde instellen die producten selecteert met de productcategorie Televisions:

 1. Selecteer Productcategorie in de eerste vervolgkeuzelijst.
 2. Selecteer is gelijk aan in de tweede vervolgkeuzelijst.
 3. Selecteren Televisions

Voorwaarden instellen op basis van producttags

Je kunt een voorwaarde instellen om producten met een bepaalde producttag op te nemen. Wanneer een voorwaarde producttags gebruikt, moet je de exacte tag als voorwaarde invoeren.

Een voorwaarde instellen die producten selecteert die zijn getagd met accessories:

 1. Selecteer Producttag in de eerste vervolgkeuzelijst.
 2. Selecteer is gelijk aan in de tweede vervolgkeuzelijst.
 3. Voer accessories in.

Hoewel je tags kunt maken waarin bepaalde speciale tekens worden gebruikt, werken ze mogelijk niet zoals verwacht in zoekopdrachten of als voorwaarden in geautomatiseerde collecties. Speciale tekens in tags worden genegeerd of als zodanig geïnterpreteerd.

Voorbeeld: Stel dat je voor een geautomatiseerde collectie de voorwaarde Producttag is gelijk aan red-new hebt ingesteld. Alle producten met de volgende tags worden dan ook opgenomen in de collectie: red_new, red+new, red&new.

Zie Tag-indelingen voor meer informatie over tags.

Voorwaarden in metavelddefinities instellen op basis van metaveldwaarden

Je kunt een voorwaarde toevoegen om producten of varianten met een bepaalde metaveldwaarde op te nemen.

Activeer de instelling voor geautomatiseerde collecties voor de metavelddefinitie zodat de metavelden beschikbaar zijn voor het maken van collecties. Je kunt de instelling voor geautomatiseerde collecties activeren voor maximaal 128 definities voor metavelddefinities voor producten en varianten.

De eerste kolom van de vervolgkeuzelijst voor de geautomatiseerde collectievoorwaarden is de naam van de metavelddefinitie. De tweede vervolgkeuzelijst of het tekstvak bevat de metaveldwaarden.

Als je bijvoorbeeld een voorwaarde wilt instellen waarmee je producten selecteert met de metavelddefinitie Color en de waarde #FF0000, doe je het volgende:

 1. Selecteer Color in de eerste vervolgkeuzelijst.
 2. Selecteer is gelijk aan in de tweede vervolgkeuzelijst.
 3. Typ #FF0000.

Hier vind je meer informatie over geautomatiseerde collecties op basis van metavelden.

Voorwaarden instellen op basis van prijs, gewicht of voorraad

Je kunt een voorwaarde toevoegen om een product in een collectie op te nemen op basis van de prijs, de prijsvergelijking, het gewicht of de voorraad. Je kunt de voorwaarde instellen om producten op te nemen waarvan de waarde exact overeenkomt met, of hoger of lager is dan de waarde:

Beschrijving van conditiegedrag
Term Beschrijving
is gelijk aan Het product moet exact overeenkomen met de waarde.
is niet gelijk aan Het product mag niet overeenkomen met de waarde.
is groter dan Het product is groter dan de waarde.
is kleiner dan Het product is kleiner dan de waarde.
is leeg

Alleen prijsvergelijking:

Het product heeft geen Prijsvergelijkingswaarde.
is niet leeg

Alleen prijsvergelijking:

Het product heeft wel een Prijsvergelijkingswaarde. Deze waarde kan nul zijn. Als een van de productvarianten een Prijsvergelijkingswaarde heeft, wordt verondersteld dat het product een Prijsvergelijking bevat.

Een voorwaarde instellen met producten die $ 100 of minder kosten:

 1. Selecteer Productprijs in de eerste vervolgkeuzelijst.
 2. Selecteer is minder dan in de tweede vervolgkeuzelijst.
 3. Voer $100.01 in.

Meerdere selectievoorwaarden gebruiken

Je kunt meer dan één selectievoorwaarde instellen om te bepalen welke producten in een collectie worden opgenomen. Je kunt kiezen of producten moeten voldoen aan alle voorwaarden of aan een van de voorwaarden om te worden opgenomen in de collectie.

Stel dat je de volgende twee voorwaarden instelt voor een collectie:

 • Producttag is gelijk aan shirt
 • Prijs is minder dan $100.01.

Als je alle voorwaarden selecteert, worden producten alleen opgenomen als ze de tag shirt hebben en ook $ 100 of minder kosten. Producten moeten aan beide voorwaarden voldoen om in de collectie te worden opgenomen.

Als je één voorwaarde selecteert, worden producten opgenomen als ze de tag shirt hebben of als ze $ 100 of minder kosten. Producten moeten aan één voorwaarde voldoen om in de collectie te worden opgenomen.

Meerdere voorwaarden instellen om een bereik te definiëren

Als je de producten wilt opnemen met een prijs, gewicht of voorraad binnen een bereik, moet je meer dan één voorwaarde instellen. De laagste waarde van het bereik wordt gedefinieerd in één voorwaarde en de hoogste waarde van het bereik in een andere. Je moet alle voorwaarden selecteren om alleen de producten op te nemen die binnen het bereik vallen.

Als je een collectie wilt instellen met producten die binnen een bereik van $ 50- $ 150 zijn geprijsd, stel hiervoor de volgende twee voorwaarden in:

 1. Productprijs is meer dan $49.99.
 2. Productprijs is minder dan $150.01.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis