Betingelser for automatiserede kollektioner

Du kan tilføje en eller flere betingelser for en automatiseret kollektion og matche produkter baseret på flere oplysninger, f.eks. produkttitel eller type, tags, pris og sågar lagerbeholdning.

Pr. 30. januar 2019 kan kollektioner maksimalt have 60 betingelser.

Hvis du allerede har en kollektion, der har mere end 60 betingelser, kan du stadig bruge den. Du kan redigere eller slette dens eksisterende betingelser, men du kan ikke tilføje betingelser, når grænsen er overskredet.

Angiv betingelser baseret på produkttitel, varianttitel, type eller leverandør

Du kan tilføje en betingelse for at føje et produkt til en kollektion baseret på produktets titel, varianttitel, type eller leverandør.t Du kan vælge blandt mulighederne på den anden rulleliste og bestemme, hvordan et produkt skal matche den betingelsesværdi, du angiver i det tredje felt. Den tekst, du skriver i det tredje felt, sammenlignes med din produkter i henhold til betingelsens indstillinger, og de matchende produkter tages med i kollektionen. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i betingelsen.

Du kan vælge blandt følgende muligheder for at bestemme, hvordan et produkt skal matche den betingelsesværdi, du angiver:

Beskrivelse af betingelsesadfærd
Vilkår Beskrivelse
er lig med Et produkt skal nøjagtigt matche hele den værdi, du angiver.
er ikke lig med Et produkt må ikke matche den værdi, du angiver.
starter med Begyndelsen af produkttitlen, typen eller leverandøren matcher den værdi, du angiver.
slutter med Slutningen af produkttitlen, typen eller leverandøren matcher den værdi, du angiver.
indeholder Produkttitlen, typen, varianttitlen elle leverandøren indeholder den værdi, du angiver. Du skal angive en værdi på mindst 3 tegn, og værdien må ikke begynde eller slutte med mellemrum.
indeholder ikke Produkttitlen, typen, varianttitlen eller leverandøren indeholder ikke den værdi, du angiver. Du skal angive en værdi på mindst 3 tegn, og værdien må ikke begynde eller ende med mellemrum.

Betingelser for varianter

Hvis du opsætter en betingelse for et produkt, der har varianter, er denne betingelse true, hvis en vilkårlig variant matcher betingelsen. Dette gælder, uanset om der vælges alle betingelser eller en vilkårlig betingelse.

Forestil dig f.eks., at du har et produkt, som har fem varianter. Fire af varianterne er på lager, men den ene er ikke på lager. Hvis du har en kollektion, som har betingelsen Inventory stock is greater than 0, medtages produktet i kollektionen, fordi mindst én af varianterne matcher betingelsen.

Angiv betingelser baseret på produktkategorier

Du kan angive en betingelse for at medtage produkter med en bestemt produktkategori. Vælg den ønskede kategori i rullemenuen for en betingelse, der anvender produktkategorier.

Hvis du f.eks. vil opsætte en betingelse, der vælger produkter med produktkategorien Televisions:

 1. Vælg Produktkategori på rullelisten.
 2. Vælg er lig med på den anden rulleliste.
 3. Vælg Televisions

Angiv betingelser baseret på produkttags

Du kan angive en betingelse for at medtage produkter med et bestemt produkttag. Når en betingelse indeholder produkttags, skal du angive nøjagtigt samme tag som en betingelsesværdi.

Hvis du f.eks. vil opsætte en betingelse, der vælger produkter med tagget accessories, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Produkttag på den første rulleliste.
 2. Vælg er lig med på den anden rulleliste.
 3. Skriv accessories.

Selv om du kan oprette tags, der indeholder visse specialtegn, vil de muligvis ikke fungere som forventet i søgninger eller som betingelser i automatiserede kollektioner. Specialtegn i tags vil enten blive ignoreret eller behandlet som specialtegn.

Eksempel: Forestil dig, at du har en betingelse for en automatiseret kollektion, der hedder Produkttag er lig med rød-ny Alle produkter, der har følgende tags, medtages også i kollektionen: red_new, red+new, red&new.

Du kan få mere at vide om tags i Tagformater.

Angiv betingelser for metafeltdefinitioner baseret på metafeltværdier

Du kan tilføje en betingelse for at inkludere produkter eller varianter med en specifik metafeltværdi.

Hvis metafelterne skal være tilgængelige for dig, når du opretter kollektioner, skal du aktivere indstillingen for automatiserede kollektioner for metafeltdefinitionen. Du kan have aktiveret indstillingen for automatiserede kollektioner for op til 128 definitioner pr. metafeltdefinitioner for produkter og metafeltdefinitioner for varianter.

Den første kolonne på rullelisten med dine betingelser for automatiserede kollektioner er navnet på din metafeltdefinition. Den anden rulleliste eller det andet tekstfelt er dine metafeltværdier.

Hvis du f.eks. vil opsætte en betingelse, der vælger produkter med metafeltdefinitionen Color og værdien #FF0000, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Color på den første rulleliste.
 2. Vælg er lig med på den anden rulleliste.
 3. Skriv #FF0000.

Få mere at vide om automatiserede kollektioner efter metafelter.

Angiv betingelser baseret på pris, vægt eller lagerbeholdning

Du kan tilføje en betingelse for at medtage et produkt i en kollektion baseret på produktets pris, sammenligningspris, vægt eller lagerbeholdning. Du kan angive en betingelse, der inkluderer produkter, som matcher den angivne værdi nøjagtigt, eller produkter, der er større eller mindre end den angivne værdi:

Beskrivelse af betingelsesadfærd
Vilkår Beskrivelse
er lig med Et produkt skal matche værdien nøjagtigt.
er ikke lig med Et produkt må ikke matche værdien.
er større end Produktet er større end værdien.
er mindre end Produktet er mindre end værdien.
er tom

Kun Sammenligningspris:

Produktet har ikke en værdi for Sammenligningspris.
er ikke tom

Kun Sammenligningspris:

Produktet har en værdi for Sammenligningspris. Værdien må godt være nul. Hvis en af produktets varianter har en værdi for Sammenligningspris, bliver produktet betragtet som om, det har en Sammenligningspris.

Hvis du f.eks. vil opsætte en betingelse, der inkluderer produkter med en pris på 100 kr. eller derunder, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Produktpris på den første rulleliste.
 2. Vælg er mindre end på den anden rulleliste.
 3. Skriv $100.01.

Brug af flere udvælgelsesbetingelser

Du kan angive mere end én udvælgelsesbetingelse for at bestemme, hvilke produkter der medtages i en kollektion. Du kan vælge, om produkter skal matche alle betingelserne for at blive medtaget i kollektionen, eller bare en vilkårlig betingelse.

Forestil dig f.eks., at du angiver følgende to betingelser for en kollektion:

 • Produkttag er lig med shirt.
 • Pris er mindre end $100.01.

Hvis du vælger alle betingelser, medtages produkter, hvis de er tagget med shirt og også har en pris på 100 kr. eller derunder. Produkter skal matche begge betingelser for at blive medtaget i kollektionen.

Hvis du vælger enhver betingelse, medtages produkter, hvis de har tagget shirt, eller hvis de har en pris på 100 kr. eller derunder. Produkter må kun matche én betingelse, hvis de skal medtages i kollektionen.

Angiv flere betingelser for at angive et interval

Hvis du vil medtage produkter, som matcher en pris-, vægt- eller lagerbeholdningsværdi inden for et interval, skal du angive mere end én betingelse. Den lave værdi for intervallet angives i den ene betingelse, og den høje værdi for intervallet i den anden. Du skal vælge alle betingelser for kun at medtage produkter, der ligger inden for intervallet.

Hvis du f.eks. vil opsætte en kollektion, der inkluderer produkter med en pris inden for intervallet 50-150 kr., skal du opsætte de følgende to betingelser:

 1. Produktprisen er større end $49.99.
 2. Produktpris er mindre end $150.01.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis