Betingelser for automatiserte samlinger

Du kan legge til én eller flere betingelser for at en automatisert samling skal matche produkter basert på flere detaljer, inkludert produktnavn eller -type, tagger, pris eller til og med lagerbeholdning.

Fra og med 30. januar 2019 kan samlinger ha maksimum 60 betingelser.

Hvis du allerede har en samling som har over 60 betingelser, kan du fortsatt bruke den. Du kan redigere eller slette de gjeldende betingelsene, men du kan ikke legge til betingelser når den er over grensen.

Angi betingelser basert på produktnavn, variantnavn, type eller selger

Du kan legge til en betingelse for å inkludere et produkt i en samling basert på produktnavn, variantnavn, type eller selger. Du kan velge fra alternativene i den andre rullegardinlisten for å kontrollere hvordan et produkt må matche betingelsesverdien som du angir i det tredje feltet. Teksten du angir i det tredje feltet sammenlignes med produktene i henhold til betingelsens innstillinger og matchende produkter blir inkludert i samlingen. Betingelsen skiller ikke mellom små og store bokstaver.

Du kan velge mellom følgende alternativer for å kontrollere hvordan et produkt må matche betingelsesverdien du angir:

Beskrivelse av betingelsesatferd
Periode Beskrivelse
er lik Et produkt må matche nøyaktig hele verdien du angir.
er ikke lik Et produkt kan ikke matche verdien du angir.
begynner med Begynnelsen av produktnavn, -type eller selger matcher verdien du angir.
slutter med Slutten av produktnavn, -type eller selger matcher verdien du angir.
inneholder Produktnavn, -type, variantnavn eller selger inneholder verdien du angir. Du må angi en verdi som består av minst 3 tegn, og verdien kan ikke starte eller slutte med mellomrom.
inneholder ikke Produktnavn, -type, variantnavn eller selger inneholder ikke verdien du angir. Du må angi en verdi som er minst 3 tegn lang, og verdien kan ikke starte eller slutte med mellomrom.

Betingelser for varianter

Hvis du setter opp en betingelse for et produkt som har varianter, er denne betingelsen true hvis minst én variant matcher betingelsen. Dette gjelder enten alle betingelser eller minst én betingelse er valgt.

Las oss si at du har et produkt som har fem varianter. Fire av variantene er på lager, men en av dem er utsolgt. Hvis du har en samling med betingelsen Inventory stock is greater than 0, blir produktet inkludert i samlingen fordi minst én av variantene matcher betingelsen.

Angi betingelser basert på produktkategori

Du kan angi en betingelse for å inkludere produkter med en bestemt produktkategori. Hvis du vil ha en betingelse som bruker produktkategori velger du ønsket kategori fra rullegardinlisten.

Hvis du for eksempel vil sette opp en betingelse som velger produkter i produktkategorien Televisions:

 1. Velg Produktkategori fra den første rullegardinlisten.
 2. Velg er lik fra den andre rullegardinlisten.
 3. Velg Televisions

Angi betingelser basert på produkttagger

Du kan angi en betingelse til å inkludere produkter med en bestemt produkttagg. Når en betingelse bruker produkttagger, må du angi den eksakte taggen som en betingelsesverdi.

Dette gjør du hvis du for eksempel vil konfigurere en betingelse som velger produkter med taggen accessories:

 1. Velg Produkttagg fra den første rullegardinlisten.
 2. Velg er lik fra den andre rullegardinlisten.
 3. Angi accessories.

Selv om du kan opprette tagger som bruker enkelte spesialtegn, er det ikke sikkert at de virker som forventet i søk eller betingelser i automatiserte samlinger. Spesialtegn i tagger blir enten ignorert eller behandlet som det samme.

Eksempel: La oss si du har en betingelse for en automatisert samling med Produkttagg er lik rød-ny. Alle produktene som har følgende tagger blir også inkludert i samlingen: red_new, red+new, red&new.

Du finner mer informasjon om tagger under Taggformater.

Angi metafeltdefinisjonsbetingelser basert på metafeltverdier

Du kan legge til en betingelse for å inkludere produkter eller variant med en bestemt metafelt-verdi.

For å kunne ha metafelter tilgjengelig når du oppretter samlinger må du aktivere innstillingen for automatiserte samlinger for metafeltdefinisjonen. Du kan ha innstillingen for automatiserte samlinger aktivert på maksimalt 128 definisjoner per metafeltdefinisjon for produkter og metafeltdefinisjoner for varianter.

Den første kolonnen i rullegardinlisten for de automatiserte samlingsbetingelsene er navnet på metafeltbetingelsen. Den andre rullegardinlisten eller tekstboksen er metafeltverdiene.

For å konfigurere en betingelse som velger produkter med metafeltdefinisjonen Color og verdien #FF0000 kan du for eksempel gjøre følgende:

 1. Velg Color fra den første rullegardinlisten.
 2. Velg er lik fra den andre rullegardinlisten.
 3. Skriv inn #FF0000.

Finn ut mer om automatiserte samlinger med metafelter.

Angi betingelser basert på pris, vekt eller lagerbeholdning

Du kan legge til en betingelse for å inkludere et produkt i en samling basert på pris, sammenlign med-pris, vekt eller lagerbeholdning. Du kan angi betingelsen til å inkludere produkter som matcher verdien nøyaktig, eller produkter med en større eller mindre verdi:

Beskrivelse av betingelsesatferd
Periode Beskrivelse
er lik Et produkt må matche den nøyaktige verdien.
er ikke lik Et produkt kan ikke matche verdien.
er større enn Produktet er større enn verdien.
er mindre enn Produkter er mindre enn verdien.
er tom

Kun Sammenlign med-pris:

Produktet har ikke noen verdi for Sammenlign med-pris.
er ikke tom

Kun Sammenlign med-pris:

Produktet har noen verdi for Sammenlign med-pris. Denne verdien kan være null. Hvis noen av produktets varianter har en verdi for Sammenlign med-pris anses produktet for å ha en Sammenlign med-pris.

Dette gjør du hvis du for eksempel vil angi en betingelse som inkluderer produkter med pris på 100 dollar eller mindre:

 1. Velg Produktpris fra den første rullegardinlisten.
 2. Velg er mindre enn fra den andre rullegardinlisten.
 3. Angi $100.01.

Bruk av flere valgbetingelser

Du kan angi mer enn én valgbetingelse for å kontrollere hvilke produkter som skal inkluderes i samlingen. Du kan velge om produkter må matche minst én eller alle betingelser for å bli inkludert i samlingen.

La oss si at du har angitt følgende to betingelser for en samling:

 • Produkttaggen er lik shirt.
 • Prisen er mindre enn $100.01.

Hvis du velger alle betingelser, blir produkter bare inkludert hvis de er tagget med shirt i tillegg til å ha en pris på 100 dollar eller mindre. Produktene må matche begge betingelsene for å bli inkludert i samlingen.

Hvis du velger minst én betingelse, blir produkter inkludert hvis de er tagget med shirt eller har en pris på 100 dollar eller mindre. Det holder at produktene matcher med én betingelse for å bli inkludert i samlingen.

Angi flere betingelser for å definere et intervall

Hvis du vil inkludere produkter med en pris-, vekt- eller lagerbeholdningverdi innenfor et intervall, må du angi mer enn én betingelse. Den nedre enden av intervallet defineres i én betingelse, mens den øvre enden av intervallet i en annen. Du må velge alle betingelser for å bare inkludere produkter som havner innenfor intervallet.

Hvis du for eksempel vil konfigurere en samling som inkluderer produkter med et prisintervall på 50–150 dollar, konfigurerer du følgende to betingelser:

 1. Produktpris er større enn $49.99.
 2. Produktpris er mindre enn $150.01.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis