Søke og vise samlinger

En liste over samlinger vises på siden Samlinger i Shopify-administrator. Du kan opprette og tilpasse samlingsvisninger for å inkludere søk, filtre og sortering som gjør det enklere å finne og organisere samlingslisten.

For å finne samlinger basert på ord i titler eller beskrivelser kan du klikke på knappen for sortering og filtrering på siden Samlinger, og bruke søkefeltet for å skrive inn bestemte søkeord. Du kan bruke søkeord i kombinasjon med filtre for å vise mer spesifikke søkeresultater.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på søke- og filtreringsikonet.
 3. Skriv inn søkeordene i feltet Søk i alle samlinger. Samlingslisten oppdateres automatisk for å bare vise produkter med disse ordene i samlingstitler og -beskrivelser.
 4. Valgfritt: Klikk på Lagre som for å skrive inn et navn og lagre visningen, og klikk deretter på Lagre visning.

Sorter samlingslisten

Du kan sortere samlingslisten ved hjelp av følgende sorteringsalternativer:

 • samlingstittel
 • oppdatert

Sortering påvirker rekkefølgen på samlinger i Shopify-administrator, men ikke i nettbutikken eller navigasjonen. Finn ut mer om endring av oppsett eller utseende på en samling.

Trinn:

Filtrer samlingslisten

Som standard er alle samlinger oppført på siden Samlinger. Du kan filtrere denne listen for å vise et mindre delsett av samlingene. Du kan også bruke søkeord i kombinasjon med filtre for å vise mer spesifikke søkeresultater.

Ved å filtrere samlingslisten blir det enklere å finne bestemte samlinger du vil redigere, gjennomgå eller oppdatere. Følgende filtreringsalternativer er tilgjengelig:

 • Salgskanal – Viser samlinger som er inkludert eller ekskludert i en bestemt salgskanal.
 • Type – Viser samlinger som er enten automatiserte eller manuelle.

Trinn:

Samlingsvisninger

En samlingsvisning er en tilpasset visning av samlinger basert på kriterier du angir for å gjøre det enklere å gjennomføre en oppgave på en mer effektiv måte. Samlingsvisninger vises som faner øverst på siden Samlinger. Du kan tilpasse samlingsvisninger og opprette, duplisere, omdøpe, redigere eller slette visninger. Når du oppretter en ny samlingsvisning, legges den til som en ny fane på siden Samlinger.

Opprett en samlingsvisning

Du kan opprette en samlingsvisning basert på filtre og søkeord.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på søke- og filtreringsikonet.
 3. Gjør en av følgende for å tilpasse resultater for samlingslister:

  • Velg et filter og legg til kriteriene du ønsker å bruke.
  • Skriv søkeord i feltet merket Søk i alle samlinger.
 4. Klikk på Lagre som.

 5. Skriv inn et navn på samlingsvisningen i dialogboksen Lagre visningen som.

 6. Klikk på Lagre.

Opprett en ny samlingsvisning ved å duplisere en eksisterende visning

Du kan opprette en ny samlingsvisning ved å duplisere en eksisterende visning. Du kan deretter redigere filterne i den nye visningen for å tilpasse den.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på ved siden av navnet til visningen du vil duplisere.
 3. Klikk på Dupliser visning.
 4. Skriv inn navnet på den nye samlingsvisningen i dialogboksen Dupliser visning.
 5. Klikk på Opprett visning.
 6. Klikk på søke- og filtreringsikonet og legg de nye filterne til den nye visningen.
 7. Klikk på Lagre.

Redigere filtrene i en samlingsvisning

Du kan redigere filtre i en samlingsvisning hvis du ønsker at visningen skal inneholde ulike samlinger. Hvis en samlingsvisning inneholder søkeord, kan du bare lagre den oppdaterte visningen som en ny samlingsvisning, og ikke oppdatere den eksisterende visningen.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til samlingsvisningen du vil redigere.
 3. Klikk på søke- og filtreringsikonet.
 4. Velg et filter og legg til nye kriterier du ønsker å bruke.
 5. Klikk på Lagre.

Gi nytt navn til en samlingsvisning

Du kan gi nytt navn til en samlingsvisning hvis det eksisterende navnet ikke er det du ønsker.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på ved siden av navnet til søkevisningen du vil gi nytt navn.
 3. Klikk på Gi nytt navn til visningen.
 4. Skriv inn navnet på samlingsvisningen i dialogboksen Gi nytt navn til visningen.
 5. Klikk på Lagre.

Slette en samlingsvisning

Du kan ikke angre sletting av en samlingsvisning. Slettede visninger er ikke tilgjengelig i administrator.

Trinn:

 1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på ved siden av navnet til samlingsvisningen.
 3. Klikk på Slett visning.
 4. Klikk på Slett visning på nytt for å bekrefte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis