Administrere samlinger på salgskanalene

Etter du har opprettet en samling, må du sørge for at den er tilgjengelig på salgskanalene du bruker. Du kan også angi en fremtidig dato for når samlingen skal publiseres.

Endre tilgjengeligheten for en samling

Du kan publisere eller skjule en samling fra de aktive salgskanalene ved å endre samlingens tilgjengelighetsinnstillinger. Det er et par grunner til at du kanskje vil skjule en samling:

  • Det er en samling av sesong- eller salgsprodukter som du bare vil gjøre tilgjengelig i deler av året.
  • Du vil bare selge én produkttype i en bestemt salgskanal.
  • Produktene i samlingen oppfyller ikke kvalifikasjonskravene til en bestemt salgskanal.

Steg:

Endre publiseringsdatoen for en samling

Du kan angi en bestemt publiseringsdato for når en samling skal bli tilgjengelig i nettbutikken.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

  2. Klikk på en samling.

  3. I Salgskanaler-delen klikker du på kalenderikonet ved siden av Nettbutikk.

  4. Angi dato og klokkeslett som du vil publisere samlingen på.

  5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis