Manuelle samlinger

En manuell samling inkluderer de spesifikke produktene som du velger. Samlingen vil alltid inneholde de samme produktene med mindre du legger til eller fjerner dem. Før du oppdaterer en samling, kan du se øverst på siden for å sikre at ingen andre personalmedlemmer gjør endringer i samme samling.

Abonnementskrav for oppretting av manuelle samlinger

Shopify Starter-abonnementet støtter ikke gruppering av produkter i samlinger for å gjøre det enklere for kundene å finne dem etter kategori. Hvis du trenger muligheten for å opprette samlinger, må du oppgradere til et høyere abonnement, for eksempel Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify eller Shopify Plus. Finn ut mer om funksjonene i de ulike abonnementene.

Opprett en manuell samling

Du kan opprette en manuell samling og legge til produkter i samlingen. Hvis samlingen er tilgjengelig i nettbutikken, kan du endre rekkefølgen som produktene vises i fra samlingsiden.

Hvis du ikke vil publisere samlingen så snart du har opprettet den, kan du angi en spesifikk dato for når samlingen skal publiseres i nettbutikken. Finn ut mer om fremtidig publisering.

Steg:

Legg til produkter i en manuell samling

Legg til et produkt til eksisterende samlinger fra detaljsiden

Du kan legge til et produkt til én eller flere eksisterende manuelle samlinger fra produktets detaljside.

Steg:

Fjern produkter fra en manuell samling

Endre publiseringsdatoen for en samling

Du kan angi en bestemt publiseringsdato for når en samling skal bli tilgjengelig i nettbutikken.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

  2. Klikk på en samling.

  3. I Salgskanaler-delen klikker du på kalenderikonet ved siden av Nettbutikk.

  4. Angi dato og klokkeslett som du vil publisere samlingen på.

  5. Klikk på Lagre.

Slett en samling

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis