Handmatige collecties

Een handmatige collectie bevat de specifieke producten die je selecteert. De collectie bevat altijd dezelfde producten tenzij je deze toevoegt of verwijdert. Voordat je een collectie bijwerkt, kun je bovenin de pagina kijken of een andere medewerker mogelijk ook wijzigingen aanbrengt in dezelfde collectie.

Een handmatige collectie maken

Je kunt een handmatige collectie maken en producten aan de collectie toevoegen. Als de collectie beschikbaar is voor je onlinewinkel, kun je op de collectiepagina de volgorde wijzigen waarin de producten worden weergegeven.

Als je de collectie niet wilt publiceren zodra je deze hebt gemaakt, kun je een specifieke datum instellen waarop de collectie wordt gepubliceerd in je onlinewinkel. Meer informatie over publicaties in de toekomst.

Stappen:

Voeg producten toe aan een handmatige collectie

Een product toevoegen aan bestaande collecties vanaf de detailpagina

Je kunt een product toevoegen aan een of meer bestaande handmatige collecties op de detailpagina van het product.

Stappen:

Producten uit een handmatige collectie verwijderen

De publicatiedatum van een collectie veranderen

Je kunt een specifieke publicatiedatum instellen waarop een collectie beschikbaar moet worden gesteld in je onlinewinkel.

Stappen:

  1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.

  2. Klik op een collectie.

  3. Klik in het gedeelte Verkoopkanalen op het kalenderpictogram naast Online Store.

  4. Stel de datum en tijd in waarop je de collectie wilt publiceren.

  5. Klik op Opslaan.

Een collectie verwijderen

Stappen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis