Collecties zoeken en bekijken

Een lijst met je collecties wordt weergegeven op de pagina Collecties in het Shopify-beheercentrum. Je kunt collectieweergaven aanmaken en deze aanpassen om er zoekopdrachten, filters en sorteerfuncties aan toe te voegen waarmee je de collectielijst kunt inzien en ordenen.

Als je collecties wilt zoeken op basis van woorden in de titels of beschrijvingen, klik je op de knop 'Sorteren en filteren' op de pagina Collecties en voer je specifieke zoektermen in de zoekbalk in. Je kunt zoektermen gebruiken in combinatie met filters om specifiekere zoekresultaten te krijgen.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
 2. Klik op het pictogram voor zoeken en filteren.
 3. Voer in het veld Zoeken in alle collecties je zoektermen in. De collectielijst wordt automatisch vernieuwd zodat alleen de producten worden weergegeven met de woorden in de collectietitel en -beschrijving.
 4. Optioneel: Als je deze weergave wilt opslaan, klik je op Opslaan als om een naam in te voeren voor de weergave en daarna op Weergave opslaan.

De collectielijst sorteren

Je kunt de collectielijst sorteren met de volgende sorteeropties:

 • titel collectie
 • bijgewerkt

Sorteren bepaalt de volgorde van de collecties in het Shopify-beheercentrum, maar niet in je webshop of in de navigatie. Hier vind je meer informatie over het wijzigen van de opmaak of het uiterlijk van een collectie.

Stappen:

De collectielijst filteren

Standaard worden al je collecties vermeld op de pagina Collecties. Je kunt deze lijst filteren zodat een kleiner aantal collecties wordt weergegeven. Je kunt ook zoektermen gebruiken in combinatie met filters om specifiekere zoekresultaten te krijgen.

Door je collectielijst te filteren, kun je de specifieke collecties vinden die je moet bewerken, controleren of bijwerken. De volgende filteropties zijn beschikbaar:

 • Verkoopkanaal: geeft de collecties weer die zijn opgenomen of uitgesloten in een bepaald verkoopkanaal.
 • Type: geeft de collecties weer die automatisch geautomatiseerd of handmatig zijn.

Stappen:

Collectieweergaven

Een collectieweergave is een aangepaste weergave van je collecties op basis van criteria die je hebt ingesteld om je taak efficiënter te kunnen uitvoeren. Collectieweergaven zijn de tabbladen boven aan de pagina Collecties. Je kunt collectieweergaven aanpassen en weergaven aanmaken, dupliceren, een andere naam geven, bewerken of verwijderen. Wanneer je een nieuwe collectieweergave aanmaakt, wordt deze toegevoegd als een nieuw tabblad op de pagina Collecties.

Een collectieweergave aanmaken

Je kunt een collectieweergave aanmaken op basis van filters en zoektermen.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
 2. Klik op het pictogram voor zoeken en filteren.
 3. Ga als volgt te werk om de resultaten van je collectielijst aan te passen:

  • Selecteer een filter en pas de criteria toe die je wilt gebruiken.
  • Voer zoektermen in het veld met het label Zoeken in alle collecties.
 4. Klik op Opslaan als.

 5. Typ een naam voor de collectieweergave in het dialoogvenster Weergave opslaan als.

 6. Klik op Opslaan.

Een nieuwe collectieweergave aanmaken door een bestaande weergave te dupliceren

Je kunt een nieuwe collectieweergave aanmaken door een bestaande weergave te dupliceren. Daarna kun je de nieuwe weergave aanpassen door de toegepaste filters te bewerken.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
 2. Klik op de naast de naam van de weergave die je wilt dupliceren.
 3. Klik op Weergave dupliceren.
 4. Typ een naam voor de nieuwe collectieweergave in het dialoogvenster Weergave dupliceren.
 5. Klik op Weergave aanmaken.
 6. Klik op het pictogram voor zoeken en filteren en pas de nieuwe filters op de nieuwe weergave toe.
 7. Klik op Opslaan.

De filters in een collectieweergave bewerken

Je kunt de filters in een collectieweergave bewerken als je meerdere collecties in de weergave wilt opnemen. Als een collectieweergave zoektermen bevat, kun je de bijgewerkte weergave alleen opslaan als een nieuwe collectieweergave en kun je de bestaande weergave niet bijwerken.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
 2. Klik op de naam van de collectieweergave die je wilt bewerken.
 3. Klik op het pictogram voor zoeken en filteren.
 4. Selecteer een filter en pas de nieuwe criteria toe die je wilt gebruiken.
 5. Klik op Opslaan.

De naam van een collectieweergave wijzigen

Als je niet tevreden bent met de naam van een collectieweergave, kun je de naam ervan wijzigen.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
 2. Klik op de naast de naam van de weergave die je een andere naam wilt geven.
 3. Klik op Naam van weergave wijzigen.
 4. Typ de nieuwe naam voor de collectieweergave in het dialoogvenster Naam van weergave wijzigen.
 5. Klik op Opslaan.

Een collectieweergave verwijderen

Als je een collectieweergave verwijdert, kan niet ongedaan worden gemaakt. Verwijderde weergaven zijn niet beschikbaar in het Shopify-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.
 2. Klik op de naast de naam van de collectieweergave.
 3. Klik op Weergave verwijderen.
 4. Klik nog een keer op Weergave verwijderen om te bevestigen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis