Sök och visa produktserier

En lista över dina produktserier visas på sidan Produktserier i Shopify-admin.Du kan skapa och anpassa dina produktserievisningar för att inkludera sökningar, filter och sortering som hjälper dig att komma åt och organisera din lista över produktserier.

Om du vill hitta produktserier baserade på ord som finns i deras titlar eller beskrivningar klickar du på knappen sortera och filtrera på sidan Produktserier och använder sedan sökfältet för att ange de specifika söktermerna. Du kan använda söktermer i kombination med filter för att visa mer specifika sökresultat.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.
 2. Klicka på ikonen sök och filtrera.
 3. Ange dina söktermer i fältet Sök alla produktserier.Produktserielistan uppdateras automatiskt för att endast visa de produkter som har orden i produktserietitlarna och beskrivningarna.
 4. Valfritt: Om du vill spara den här vyn klickar du på Spara som för att ange ett namn för den sparade vyn och klickar sedan på Spara vy.

Sortera din produktserielista

Du kan sortera din produktserielista med hjälp av följande sorteringsalternativ:

 • produktseriens namn
 • uppdaterad

Sortering påverkar ordningen på produktserierna i din Shopify-admin, men inte i din webbshop eller navigering. Läs mer om hur du ändrar layout eller utseende för en produktserie.

Steg:

Filtrera din produktserielista

Som standard listas alla dina produktserier på sidan Produktserier. Du kan filtrera den här listan för att visa en mindre delmängd av produktserier. Du kan även använda söktermer i kombination med filter för att visa mer specifika sökresultat.

Om du filtrerar produktserielistan så kan du hitta de specifika produktserier som du behöver redigera, granska eller uppdatera. Följande filteralternativ är tillgängliga:

 • Försäljningskanal – Visar de produktserier som ingår eller utesluts från en viss försäljningskanal.
 • Typ – Visar produktserier som antingen är automatiserade eller manuella.

Steg:

Visningar av produktserier

En produktserievy är en anpassad vy av dina produktserier baserat på kriterier som du ställer in för att hjälpa dig att slutföra en uppgift mer effektivt. Visningar av produktserier visas som flikar högst upp på sidan Produktserier. Du kan anpassa produktserievisningar och skapa, duplicera, byta namn på, redigera eller ta bort vyer. När du skapar en ny produktserievy läggs den till som en ny flik på sidan Produktserier.

Skapa en produktserievy

Du kan skapa en produktserievy baserat på filter och söktermer.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.
 2. Klicka på ikonen sök och filtrera.
 3. Gör något av följande för att anpassa dina resultat av din produktserielista:

  • Välj ett filter och tillämpa de kriterier du vill använda.
  • Ange söktermer i fältet märkt Sök efter alla produktserier.
 4. Klicka på Spara som.

 5. Skriv ett namn för produktserievyn i dialogrutan Spara vy som.

 6. Klicka på Spara.

Skapa en ny produktserievy genom att duplicera en befintlig vy

Du kan skapa en ny produktserievy genom att duplicera en befintlig vy. Du kan sedan redigera filtren som tillämpas för den nya vyn för att anpassa den.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.
 2. Klicka på bredvid namnet på den vy du vill duplicera.
 3. Klicka på Duplicera vy.
 4. Skriv ett namn för den nya produktserievyn i dialogrutan Duplicera vy.
 5. Klicka på Skapa vy.
 6. Klicka på sök- och filterikonen och tillämpa de nya filtren i den nya vyn.
 7. Klicka på Spara.

Redigera filtren i en produktserievy

Du kan redigera filtren i en produktserievy om du vill att vyn ska innehålla olika produktserier. Om en produktserievy innehåller söktermer kan du bara spara den uppdaterade vyn som en ny produktserievy istället för att uppdatera den befintliga vyn.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.
 2. Klicka på namnet på den produktserie som du vill redigera.
 3. Klicka på ikonen sök och filtrera.
 4. Välj ett filter och tillämpa det nya kriteriet du vill använda.
 5. Klicka på Spara.

Byt namn på en produktserievy

Du kan byta namn på en produktserievy om det befintliga namnet inte är det du vill att det ska vara.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.
 2. Klicka på bredvid namnet på den produktserievy som du vill byta namn på.
 3. Klicka på Byt namn på vyn.
 4. Skriv det nya namnet för produktserievyn i dialogrutan Byt namn på vy.
 5. Klicka på Spara.

Radera en produktserievy

Du kan inte ångra radering av en produktserievy. Raderade vyer är inte tillgängliga i din administratör.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.
 2. Klicka på bredvid namnet på produktserievyn.
 3. Klicka på Radera vy.
 4. Klicka på Radera vy igen för att bekräfta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis