Automatiserade serier

En automatiserad serie använder valvillkor för att automatiskt inkludera matchande produkter. Du kan lägga till upp till 60 valvillkor och du kan specificera om produkterna måste uppfylla alla villkor eller vissa villkor som ska inkluderas för serien.

Om du vill välja specifika produkter för en serie, kan du istället skapa en manuell serie.

Med Shopify Starter-planen kan du inte gruppera produkterna i produktserier för att göra det lättare för kunderna att hitta dem efter kategori. Om du behöver kunna skapa produktserier måste du uppgradera till en högre plan som Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify eller Shopify Plus. Läs mer om funktionerna i olika planer.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis