Samlingstyper

Du kan opprette to typer samlinger, en automatisert eller en manuell samling.

Automatisert samling

En automatisert samling bruker utvalgsbetingelser for å inkludere matchende produkter automatisk. Du kan legge til opp til 60 utvalgsbetingelser. Du kan også spesifisere om produktene må oppfylle alle betingelser eller en hvilken som helst betingelse for å bli inkludert i samlingen.

Når du legger til et nytt produkt som matcher utvalgsbetingelsene for en samling, vil produktet automatisk legges til i samlingen.

Automatiserte samlinger er vanligvis å foretrekke, fordi fremtidige produkter vil bli lagt til automatisk når du har konfigurert betingelsene. Du kan spare mye tid ved å bruke automatiserte samlinger hvis du har et stort utvalg produkter eller hvis du har sesongbaserte eller roterende lagerbeholdninger. La oss si at du driver en klesbutikk. Hvis du tagger alle produktene med en sesongtagg, for eksempel summer eller fall, vil alle sesongvarene bli lagt til i den matchende samlingen automatisk.

Én ulempe ved å opprette en automatisert samling er at du ikke kan fjerne bestemte produkter fra den, med mindre du endrer samlingens betingelser eller redigerer produktdetaljene slik at de ikke lenger oppfyller utvalgsbetingelsene.

Manuell samling

En manuell samling inkluderer bare produkter som du velger individuelt. På grunn av dette, vil samlingen alltid inneholde de samme produktene med mindre du faktisk legger til eller fjerner produkter selv.

Manuelle samlinger krever mer arbeid for å opprettholde, men kan være et godt valg for små eller spesialiserte samlinger som du vil ta hånd om personlig. Hvis du for eksempel planlegger å ha et engangs lynsalg med bare noen få produkter, kan du opprette en manuell samling for dem og gi rabatter kun for produktene i denne samlingen.

Etter du har opprettet en samling, kan du ikke endre typen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis