Quản lý bộ sưu tập trên các kênh bán hàng

Sau khi tạo bộ sưu tập, bạn cần đảm bảo bộ sưu tập xuất hiện trên các kênh bán hàng bạn sử dụng. Bạn cũng có thể chỉ định một ngày trong tương lai để đăng bộ sưu tập.

Yêu cầu của gói khi quản lý bộ sưu tập trên kênh bán hàng

Gói Shopify Starter không hỗ trợ nhóm sản phẩm thành bộ sưu tập để giúp khách hàng dễ tìm theo danh mục hơn. Nếu muốn có khả năng tạo bộ sưu tập thì bạn cần nâng cấp lên gói cao hơn, ví dụ như Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus. Tìm hiểu thêm về các tính năng của gói khác.

Thay đổi trạng thái hiển thị của bộ sưu tập

Bạn có thể đăng hoặc ẩn bộ sưu tập khỏi kênh bán hàng đang hoạt động bằng cách thay đổi cài đặt trạng thái hiển thị của bộ sưu tập. Có một số lý do khiến bạn muốn ẩn bộ sưu tập:

  • Đó là bộ sưu tập của sản phẩm theo mùa hoặc sản phẩm giảm giá mà bạn chỉ muốn hiển thị vào một giai đoạn trong năm.
  • Bạn chỉ muốn bán một loại sản phẩm có kênh bán hàng cụ thể.
  • Sản phẩm trong bộ sưu tập không đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ đối với kênh bán hàng cụ thể.

Các bước thực hiện:

Những cân nhắc khác

  • Việc hiển thị bộ sưu tập trên kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến không tự động liên kết bộ sưu tập với menu điều hướng của cửa hàng. Để giúp khách hàng tìm một bộ sưu tập trên cửa hàng trực tuyến, bạn cần thêm liên kết tới bộ sưu tập từ menu điều hướng của cửa hàng.
  • Thay đổi trạng thái hiển thị của bộ sưu tập sẽ không làm thay đổi tình trạng còn hàng của từng sản phẩm trong bộ sưu tập đó. Nếu muốn đặt một sản phẩm là còn hàng hoặc không sẵn hàng, bạn cần cập nhật sản phẩm.

Thay đổi ngày đăng bộ sưu tập

Bạn có thể đặt ngày đăng cụ thể để bộ sưu tập xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

  2. Nhấp vào một bộ sưu tập.

  3. Trong mục Kênh bán hàng, nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.

  4. Đặt ngày và giờ bạn muốn đăng bộ sưu tập.

  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí