Quản lý bộ sưu tập trên các kênh bán hàng

Sau khi tạo bộ sưu tập, bạn cần đảm bảo bộ sưu tập xuất hiện trên các kênh bán hàng bạn sử dụng. Bạn cũng có thể chỉ định một ngày trong tương lai để đăng bộ sưu tập.

Thay đổi trạng thái hiển thị của bộ sưu tập

Bạn có thể đăng hoặc ẩn bộ sưu tập khỏi kênh bán hàng đang hoạt động bằng cách thay đổi cài đặt trạng thái hiển thị của bộ sưu tập. Có một số lý do khiến bạn muốn ẩn bộ sưu tập:

  • Đó là bộ sưu tập của sản phẩm theo mùa hoặc sản phẩm giảm giá mà bạn chỉ muốn hiển thị vào một giai đoạn trong năm.
  • Bạn chỉ muốn bán một loại sản phẩm có kênh bán hàng cụ thể.
  • Sản phẩm trong bộ sưu tập không đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ đối với kênh bán hàng cụ thể.

Các bước thực hiện:

Thay đổi ngày đăng bộ sưu tập

Bạn có thể đặt ngày đăng cụ thể để bộ sưu tập xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

  2. Nhấp vào một bộ sưu tập.

  3. Trong mục Kênh bán hàng, nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.

  4. Đặt ngày và giờ bạn muốn đăng bộ sưu tập.

  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí