Mẫu mã

Bạn thêm mẫu mã cho sản phẩm có nhiều tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc. Mỗi tổ hợp giá trị tùy chọn dành cho sản phẩm có thể là một mẫu mã của sản phẩm đó.

Ví dụ, giả định rằng bạn bán áo phông với hai tùy chọn: kích cỡ và màu sắc. Tùy chọn kích cỡ có ba giá trị: nhỏ, trung bình và lớn. Tùy chọn màu sắc có hai giá trị: xanh dương và xanh lá cây. Một mẫu mã cụ thể từ những tùy chọn này là áo phông cỡ nhỏ, màu xanh dương.

Bạn có thể xem danh sách mẫu mã của một sản phẩm trên trang thông tin chi tiết sản phẩm. Bạn cũng có thể quản lý hàng trong kho đối với từng mẫu mã trong trang Hàng trong kho.

Nếu muốn lưu thông tin chuyên biệt cho mẫu mã, bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để thêm các trường tùy chỉnh vào trang chi tiết mẫu mã. Nếu đã có chủ đề Online Store 2.0 như chủ đề Shopify miễn phí Dawn thì bạn có thể thêm tham chiếu vào các trường thông tin bổ sung của mẫu mã sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí