Mẫu mã

Thêm mẫu mã cho sản phẩm có nhiều tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc. Mỗi tổ hợp giá trị tùy chọn dành cho sản phẩm có thể là một mẫu mã của sản phẩm đó.

Ví dụ, giả định rằng bạn bán áo phông với hai tùy chọn: kích cỡ và màu sắc. Tùy chọn kích cỡ có ba giá trị: nhỏ, trung bình và lớn. Tùy chọn màu sắc có hai giá trị: xanh dương và xanh lá cây. Một mẫu mã cụ thể từ những tùy chọn này là áo phông cỡ nhỏ, màu xanh dương.

Danh sách mẫu mã có sẵn của sản phẩm sẽ hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm. Bạn cũng có thể quản lý hàng trong kho của từng mẫu mã trên trang Hàng trong kho.

Nếu muốn lưu thông tin chuyên biệt cho mẫu mã, bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để thêm các trường tùy chỉnh vào trang chi tiết mẫu mã. Hiện tại, không thể hiển thị trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm cho khách hàng.

Bạn cũng có thể kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với các tùy chọn mẫu mã, giúp bạn sử dụng lại dữ liệu của các sản phẩm thay vì phải tạo lại mỗi lần.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí