Tìm kiếm, lọc và nhóm mẫu mã

Mọi mẫu mã sản phẩm đều được liệt kê trong mục Mẫu mã trên trang chi tiết sản phẩm. Mẫu mã cũng sẽ được nhóm lại với nhau theo tùy chọn. Tìm kiếm và lọc danh sách mẫu mã có thể giúp bạn tìm được những mẫu mã cụ thể cần chỉnh sửa, đánh giá hoặc cập nhật.

Bạn có thể tìm kiếm và lọc giá trị tùy chọn để tìm mẫu mã cụ thể cũng như lọc theo địa điểm để hiển thị hàng trong kho có sẵn cho một địa điểm cụ thể.

Tìm kiếm và lọc mẫu mã theo giá trị tùy chọn

Trong mục Mẫu mã của trang chi tiết sản phẩm, bạn có thể tìm kiếm mẫu mã theo tiêu đề và lọc danh sách mẫu mã để hiển thị tập hợp con của các mẫu mã khớp với giá trị tùy chọn cụ thể. Nếu mẫu mã của bạn có nhiều tùy chọn, bạn có thể thêm một bộ lọc cho mỗi tùy chọn. Có thể sử dụng bộ lọc tùy chọn khi tìm kiếm để nhận về các kết quả cụ thể hơn. Nếu bạn thêm nhiều bộ lọc thì chỉ những mẫu mã khớp với tất cả điều kiện mới hiển thị.

Ví dụ: Bạn bán mũ có nhiều kích cỡ và màu sắc. Mũ có kích cỡ nhỏ màu đen sẽ được chiết khấu trong đợt giảm giá nên bạn cần điều chỉnh giá của mẫu mã đó. Bạn có thể mở tính năng tìm kiếm và lọc mẫu mã, chọn Small trong tùy chọn Size rồi chọn Black trong tùy chọn Color. Thao tác này sẽ điều chỉnh danh sách mẫu mã để chỉ hiển thị mũ nhỏ màu đen.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc để mở thanh tìm kiếm và bộ lọc tùy chọn.

 4. Điều chỉnh mẫu mã hiển thị bằng một hoặc cả hai phương thức sau:

  • Nhập tên mẫu mã vào thanh tìm kiếm.
  • Nhấp vào một trong các tùy chọn sẵn có và chọn một giá trị tùy chọn.
 5. Không bắt buộc: Gỡ bỏ cụm từ tìm kiếm hoặc bộ lọc để hiển thị thêm kết quả bằng một trong những phương thức sau:

  • Để gỡ bỏ cụm từ tìm kiếm, xóa văn bản trong thanh tìm kiếm.
  • Để gỡ bỏ một bộ lọc tùy chọn duy nhất, nhấp vào tên tùy chọn rồi nhấp vào Xóa sạch.
  • Để gỡ bỏ tất cả bộ lọc tùy chọn, nhấp vào Xóa sạch tất cả.

Lọc theo địa điểm

Theo mặc định, số lượng có sẵn cho tất cả các địa điểm hiển thị trong mục Mẫu mã. Bạn có thể lọc theo địa điểm để hiển thị số lượng có sẵn cho một địa điểm cụ thể. Bạn có thể chỉnh sửa hàng trong kho có sẵn sau khi lọc theo địa điểm. Nhấp vào Tất cả địa điểm để hiển thị tổng hàng trong kho có sẵn cho tất cả các địa điểm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Tất cả địa điểm.

 4. Chọn địa điểm bạn muốn xem lại hoặc cập nhật.

Nhóm theo tùy chọn

Mẫu mã được nhóm theo tùy chọn mẫu mã và hiển thị tổng số mẫu mã trong nhóm. Để hiển thị hoặc quản lý các mẫu mã trong nhóm, nhấp vào mẫu mã cấp cao nhất để đóng/mở nhóm và chỉnh sửa từng mẫu mã trong nhóm.

Nếu có nhiều tùy chọn mẫu mã, bạn có thể thay đổi cách nhóm mẫu mã bằng cách nhấp vào một trong các tùy chọn mẫu mã khác trong phần Nhóm theo của mục Mẫu mã trên trang chi tiết sản phẩm. Theo mặc định, nếu có nhiều tùy chọn, mẫu mã sẽ được nhóm theo tùy chọn đầu tiên được chỉ định. Để thay đổi nhóm mặc định, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị của các tùy chọn mẫu mã.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí