Tìm ID mẫu mã

Đôi khi, bạn cần ID mẫu mã để thực hiện các tùy chỉnh mã chủ đề nhắm mục tiêu đến mẫu mã sản phẩm cụ thể. Bạn có thể tìm ID mẫu mã trong trang quản trị Shopify nếu cần.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

  2. Nhấp vào sản phẩm có một mẫu mã.

  3. Thực hiện một trong hai cách sau:

  4. Kiểm tra URL trên thanh địa chỉ của trình duyệt. URL của bạn phải giống mẫu URL sau:

https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567/variants/36485954240671

Số sau /variants/ là mã ID mẫu mã. Trong ví dụ này, ID mẫu mã là 36485954240671.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí