Hitta ett variant-ID

Variant-ID:n behövs ibland för att göra temakodsanpassningar som är inriktade på specifika produktvarianter. Om du behöver hitta ett variant-ID kan du göra det från i Shopify-admin.

Steg:

  1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

  2. Klicka på en produkt som har en variant.

  3. Gör något av följande:

- Om du bara har en plats för din butik klickar du på Redigera bredvid produktvarianten i avsnittet Varianter på produktdetaljsidan. - Om du har mer än en plats för din butik klickar du på produktvarianten i avsnittet Varianter på produktdetaljsidan.

  1. Granska URL:en i webbläsarens adressfält. Din URL ska likna följande URL-exempel:
https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567/variants/36485954240671

Numret efter /variants/ är variant-ID-numret. I det här exemplet är variant-ID:t 36485954240671.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis