Att lägga till varianter

Du lägger till varianter för en produkt som kommer med mer än ett alternativ, till exempel storlek eller färg. Varje kombination av alternativ för en produkt kan vara en variant för den produkten.

När du lägger till en produkt justerar du inställningarna för prissättning, lageroch frakt för produkten från sidan för produktinformation. När du lägger till varianter för produkten måste du dock justera dessa inställningar för varje variant från variantinformationssidan.

Överväganden för att lägga till varianter

Du kan skapa upp till 100 varianter för en produkt.

Varje produkt kan ha upp till 3 alternativ. Alternativen kan skilja sig åt från produkt till produkt. Till exempel kan en produkt använda storlek, färg och stil och en annan produkt kan använda vikt, finish och material.

Varianter och alternativgränser kan bara ökas genom att använda en tredje part från Shopify App Store.

Om du behöver sälja en produkt som har mer än 100 varianter eller 3 alternativ kan du kanske anpassa din temakod för att extrahera radobjektsegenskaper så att du kan få anpassade krav från dina kunder.

Om du vill spara specialinformation för dina varianter kan du lägga till anpassade fält på dina sidor för variantuppgifter genom att använda metafält. Om du har ett tema för Webbutik 2.0, till exempel det kostnadsfria Shopify-temat Dawn, kan du lägga till referenser till dina metafält för produktvarianter via temaredigeraren.

Butiker med 50 000 eller fler varianter omfattas av en daglig taktgräns för att ladda upp varianter med hjälp av en app eller en CSV-fil. Du kan lägga till upp till 1 000 nya varianter under en dag innan gränsen är nådd. Om du överskrider den här gränsen visas ett felmeddelande och du måste vänta 24 timmar innan du kan lägga till varianter med hjälp av en app eller en fil för CSV-fil. Plus-butiker är undantagna från denna gräns.

Om du lägger till en variant i webbutiken och markerar Fortsätt sälja när det är slut i lager kan du fortsätta sälja produkter när lagernivån når noll och lägre. Om du till exempel har tomt i lager men använder en produktlistning som förbeställning och vill att kunder ska kunna köpa produkten. När någon köper produkten kommer din lagernivå gå under noll. Däremot kommer kunder inte kunna köpa produkten om du avmarkerar detta alternativ på grund av att du inte vill sälja en slutsåld produkt.

Lägg till varianter när du skapar en produkt

Om du håller på att skapa en produkt kan du samtidigt lägga till dess varianter.

Lägg till varianter för en befintlig produkt

Om du redan har skapat en produkt kan du lägga till varianter för den.

Lägg till en variant genom att duplicera en befintlig variant

Du kan kopiera en variant för att spara tid när du lägger till liknande varianter, i stället för att ange samma information igen. Den duplicerade varianten har samma information som den ursprungliga varianten.

Innan du kan spara en duplicerad variant måste du redigera minst ett av dess alternativvärden. Du kan inte spara en exakt kopia.

Steg:

  1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

  2. Klicka på den produkt som behöver en annan variant.

  3. I avsnittet Varianter klickar du på namnet på den variant som ska dupliceras och klickar sedan på Duplicera.

  4. Redigera minst ett alternativvärde för att skapa en unik variant. Du kan lägga till ett nytt alternativvärde eller lägga till ett som redan används för varianterna.

  5. Klicka på Spara.

Lägg till flera varianter samtidigt genom att använda en massåtgärd

Du behöver eventuellt lägga till flera varianter samtidigt. Även om du kan lägga till dem en i taget, går det fortare att använda en massåtgärd för att duplicera befintliga varianter med det nya alternativvärdet.

Till exempel kan du sälja en T-shirt med två alternativ, till exempel storlek och färg. Storleksalternativet kan ha tre alternativvärden: small, medium eller large. Färgalternativet kan ha två alternativvärden: blått eller grönt. Du har sex möjliga varianter med dessa alternativvärden.

När du använder en massåtgärd för att lägga till nya varianter väljer du flera liknande varianter och duplicerar informationen medan du ändrar minst ett alternativvärde.

Välj först de varianter som ska dupliceras:

  1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

  2. Klicka på namnet på den produkt som behöver ytterligare varianter.

  3. I avsnittet Varianter väljer du de varianter som ska dupliceras. Utvalda varianter måste ha samma alternativvärde för det alternativ du lägger till och olika alternativvärden för alla andra alternativ, t.ex. gröna T-shirts i small, medium och large.

När du har valt varianterna som du vill duplicera kan du använda en massåtgärd för att lägga till nya varianter:

  1. I dialogrutan Skapa duplicerade varianter anger du värdet för de nya varianterna som du vill skapa och väljer den information som ska kopieras från de befintliga varianterna.

  2. Klicka på Duplicera.

Produkten har nu nya varianter med det alternativvärde du angav och de andra alternativvärdena duplicerades från de varianter du valde. Du kan behöva lägga till ytterligare information för de nya varianterna beroende på vad du valde att kopiera från originalet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis