Att lägga till varianter

Du lägger till varianter för en produkt som kommer med mer än ett alternativ, till exempel storlek eller färg. Varje kombination av alternativ för en produkt kan vara en variant för den produkten.

När du lägger till en produkt justerar du inställningarna för prissättning, lageroch frakt för produkten från sidan för produktinformation. När du lägger till varianter för produkten måste du dock justera dessa inställningar för varje variant från variantinformationssidan.

Överväganden för att lägga till varianter

Granska följande överväganden innan du lägger till varianter för din produkt:

 • Du kan skapa upp till 100 varianter för en produkt.

 • Varje produkt kan ha upp till 3 alternativ. Alternativen kan skilja sig åt från produkt till produkt. Till exempel kan en produkt använda storlek, färg och stil och en annan produkt kan använda vikt, finish och material.

 • Om du vill spara specialinformation för dina varianter kan du lägga till anpassade fält på dina sidor för variantuppgifter genom att använda metafält. Om du har ett tema för Online Store 2.0, till exempel det kostnadsfria Shopify-temat Dawn, kan du lägga till referenser till dina metafält för produktvarianter via temaredigeraren.

 • Butiker med 50 000 eller fler varianter omfattas av en daglig taktgräns för att ladda upp varianter med hjälp av en app eller en CSV-fil. Du kan lägga till upp till 1 000 nya varianter under en dag innan gränsen är nådd. Om du överskrider den här gränsen visas ett felmeddelande och du måste vänta 24 timmar innan du kan lägga till varianter med hjälp av en app eller en fil för CSV-fil. Plus-butiker är undantagna från denna gräns.

 • Om du lägger till en variant i webbutiken och markerar Fortsätt sälja när det är slut i lager kan du fortsätta sälja produkter när lagernivån når noll och lägre. Om du till exempel har tomt i lager men använder en produktlistning som förbeställning och vill att kunder ska kunna köpa produkten. När någon köper produkten kommer din lagernivå gå under noll. Däremot kommer kunder inte kunna köpa produkten om du avmarkerar detta alternativ på grund av att du inte vill sälja en slutsåld produkt.

Lägg till varianter när du skapar en produkt

Om du håller på att skapa en produkt kan du samtidigt lägga till dess varianter.

Lägg till alternativ för en befintlig produkt

Om du redan har skapat en produkt kan du lägga till alternativ för att skapa nya varianter. När du har sparat varianterna kan du lägga till priser till dem.

Lägg till värden till ett befintligt alternativ

Om du redan har skapat en produkt med variantalternativ kan du lägga till nya värden till den för att snabbt generera flera nya variantkombinationer.

Om du till exempel erbjuder tre storlekar (Small, Medium och Large) och två färger (Röd och Blå) och du vill lägga till en tredje färg Gul kommer denna metod att skapa de 3 möjliga storlekarna för gula varianter samtidigt.

Lägg till en variant manuellt

Du kan lägga till en variant åt gången. Innan du kan spara en ny variant måste minst ett av dess alternativvärden vara nytt. Du kan inte spara en exakt kopia av en annan variant som redan finns.

Lägg till en variant genom att duplicera en befintlig variant

Du kan kopiera en variant för att spara tid när du lägger till liknande varianter, i stället för att ange samma information igen. Den duplicerade varianten har samma information som den ursprungliga varianten.

Innan du kan spara en duplicerad variant måste du redigera minst ett av dess alternativvärden. Du kan inte spara en exakt kopia av denna variant eller en annan variant som redan finns.

Steg:

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

 2. Klicka på den produkt som behöver en annan variant.

 3. I avsnittet Varianter klickar du på namnet på den variant som ska dupliceras och klickar sedan på Duplicera.

 4. Redigera minst ett alternativvärde för att skapa en unik variant. Du kan lägga till ett nytt alternativvärde eller lägga till ett som redan används för varianterna.

 5. Klicka på Spara.

Duplicera flera varianter genom att använda en massåtgärd

Om du behöver skapa en ny variant med samma alternativ som en variant som du redan har anpassat, kan du använda en massåtgärd för att duplicera den befintliga varianten och lägga till ett nytt alternativ.

Om du vill använda en massåtgärd för att lägga till nya varianter väljer du flera liknande varianter och duplicerar uppgifterna och ändrar sedan minst ett alternativvärde.

Du kan till exempel sälja T-shirts med två alternativ: Storlek och Färg. Dina blå och röda skjortor finns i lager och kostar lika mycket, men alla dina gula skjortor finns endast i begränsad upplaga, kostar mer och lagras på ett annat lager. Om du vill introducera grönt som en ny färg i begränsad upplaga sparar du tid om duplicerar de gula varianterna när du anger kvantiteter, priser och platser för dina gröna varianter.

Om en variant redan finns kommer det inte att skapas en andra kopia om du kopierar en variant. Till exempel, du säljer gula T-shirts i small, medium och large. Du lägger till en grön T-shirt-variant för storlek small manuellt. Om du duplicerar färgvarianten (gul) för att skapa gröna T-shirts i alla tillgängliga storlekar kommer dupliceringen endast att skapa gröna T-shirts i medium och large, eftersom den gröna T-shirten i storlek small redan finns.

Steg:

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

 2. Klicka på namnet på den produkt som behöver ytterligare varianter.

 3. I avsnittet Varianter klickar du på ett alternativvärde bredvid Välj högst upp i variantlistan för att välja alla varianter av ett enda alternativ att duplicera. Utvalda varianter måste ha samma alternativvärde för det alternativ du lägger till och olika alternativvärden för alla andra alternativ, t.ex. gröna T-shirts i small, medium och large.

 4. Klicka på och sedan i avsnittet DUPLICERA VARIANTER, klicka på "… i ett annat Alternativ" baserat på den uppsättning varianter du valt.

 5. I dialogrutan Skapa duplicerade varianter anger du värdet för de nya varianterna som du vill skapa och väljer den information som ska kopieras från de befintliga varianterna.

 6. Klicka på Duplicera.

Produkten har nu nya varianter med alternativvärdet som du angav och de andra alternativvärdena dupliceras från varianterna som du har valt. Du kan behöva lägga till ytterligare information för de nya varianterna beroende på vad du valde att kopiera från originalet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis