Dodawanie wariantów

Możesz utworzyć do 100 wariantów produktu.

Każdy produkt może mieć do 3 opcji. Opcje mogą się różnić w zależności od produktu. Przykładowo, w odniesieniu do jednego produktu można użyć rozmiaru, koloru i stylu, a do innego wagi, wykończenia i materiału.

Limity wariantów i opcji można zwiększyć tylko za pomocą aplikacji innej firmy z Shopify App Store.

Jeśli chcesz sprzedać produkt, który ma więcej niż 100 wariantów lub 3 opcje, możesz dostosować kod szablonu, aby wyodrębnić właściwości pojedynczej pozycji w celu spełnienia niestandardowych wymagań swoich klientów.

Dodaj warianty podczas tworzenia produktu

Jeśli jesteś w trakcie tworzenia produktu, możesz jednocześnie dodać jego warianty.

Dodaj warianty do istniejącego produktu

Jeśli utworzyłes(-aś) produkt, możesz do niego dodać warianty.

Dodaj wariant, powielając istniejący wariant

Aby zaoszczędzić czas przy dodawaniu podobnych wariantów, możesz duplikować wariant zamiast ponownie wprowadzać te same szczegóły. Duplikat wariantu ma takie same szczegóły jak wariant pierwotny.

Zanim będzie możliwe zapisanie duplikatu wariantu, musisz edytować przynajmniej jedną z jego wartości opcji. Nie można zapisać dokładnego duplikatu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.

 2. Kliknij nazwę produktu, który wymaga innego wariantu.

 3. W sekcji Warianty kliknij przycisk Edytuj obok podobnego wariantu, aby otworzyć jego szczegóły, a następnie kliknij Duplikuj.

 4. Edytuj co najmniej jedną wartość opcji, aby utworzyć unikalny wariant. Możesz dodać nową wartość opcji lub dodać wartość, która jest już używana dla wariantów produktu.

 5. Kliknij Zapisz.

Dodaj kilka wariantów naraz, korzystając z czynności zbiorczej

Może być konieczne dodanie kilku wariantów jednocześnie. Chociaż można dodawać je pojedynczo, użycie czynności zbiorczej w celu powielenia istniejących wariantów z nową wartością opcji jest szybsze.

Możesz, przykładowo, sprzedać t-shirt z dwiema opcjami, takimi jak rozmiar i kolor. Opcja rozmiaru może mieć trzy wartości: mały, średni lub duży. Opcja koloru może mieć dwie wartości opcji: niebieski lub zielony. Masz sześć możliwych wariantów z tymi wartościami opcji. Jeśli chcesz dodać kolor różowy, możesz użyć czynności zbiorczej, aby dodać trzy nowe warianty jednocześnie:

Gdy używasz czynności zbiorczej do dodawania nowych wariantów, wybierasz wiele podobnych wariantów i duplikujesz ich szczegóły, zmieniając co najmniej jedną wartość opcji.

Najpierw wybierz warianty do powielenia:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.

 2. Kliknij nazwę produktu, który wymaga dodatkowych wariantów.

 3. W sekcji Warianty wybierz warianty do duplikowania. Wybrane warianty muszą mieć tę samą wartość dodawanej opcji i różne wartości wszystkich pozostałych opcji, np. zielone t-shirty w małym, średnim i dużym rozmiarze:

  Wybierz warianty

Po wybraniu wariantów, które chcesz powielić, możesz użyć czynności zbiorczej, aby dodać nowe warianty:

 1. Na liście Czynności wybierz nazwę opcji dla nowego wariantu, który chcesz utworzyć:

  Wybierz nazwę opcji

 2. W oknie dialogowym Duplikuj warianty wprowadź nową wartość opcji:

  Wprowadź nową wartość opcji

 3. Kliknij Wykonane.

Produkt ma teraz nowe warianty z wprowadzoną wartością opcji, a pozostałe wartości opcji są duplikowane z wybranych wariantów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo