Szczegóły produktu

Szczegółowe informacje, które wprowadzasz dla produktu wpływają na sposób, w jaki ten produkt wyświetlany jest klientom, ułatwiają uporządkowanie produktów i pomagają klientom znaleźć konkretny produkt. Nie musisz podawać wszystkich szczegółów dla każdego produktu.

W przypadku produktów, które nie mają wariantów, na stronie szczegółów produktu pokazane są sekcje Ceny, Zapasy i Wysyłka. Jeśli dodasz warianty, te sekcje nie będą już pokazywane na stronie szczegółów produktu. Jeśli chcesz zmienić szczegóły wariantów produktu, zapoznaj się z tematem Edycja wariantów istniejącego produktu.

Jeśli chcesz zapisać specjalistyczne informacje lub pliki dla swoich produktów, możesz dodać niestandardowe pola do stron produktów, używając metapól. Jeśli masz szablon Online Store 2.0, na przykład Dawn, możesz użyć edytora szablonów w celu połączenia metapól ze swoim szablonem i skonfigurowania swoich stron z wyświetlanym produktem lub wariantem.

Tytuł i opis

 • Tytuł - nazwa produktu, który chcesz wyświetlić klientom.

 • Opis - opis produktu. W tym obszarze używany jest edytor tekstu sformatowanego, który umożliwia formatowanie tekstu. Opisz szczegółowo swoje produkty, aby przekazać istotne informacje i przekonać potencjalnych klientów do ich zakupu. Jeśli jesteś odsprzedawcą, nie używaj dokładnego opisu producenta, aby zachować unikalność Twoich produktów w wyszukiwarkach.

Multimedia

Obrazy, modele 3D i filmy przybliżają klientom wygląd danego produktu. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dodawać multimedia produktu, zob. Multimedia produktu.

Ceny

 • Cena - Cena, którą pobierasz za produkt. Możesz ustawić walutę na stronie Ustawienia ogólne. Jeśli sprzedajesz w wielu walutach, kliknij opcję Dostępne w innych walutach. Zarządzaj walutami, aby wyświetlić ustawienia waluty. Kliknij opcję Nalicz podatki dla tego produktu, jeśli produkt podlega opodatkowaniu.

 • Cena do porównania - oryginalna cena produktu objętego promocją. Po wprowadzeniu ceny do porównania wyświetli się cena promocyjna produktu.

 • Kod podatku - w przypadku planów Shopify Plus można skorzystać z zewnętrznych usług podatkowych. Jeśli korzystasz z takich usług, widoczny jest tutaj kod podatku dla produktu.

 • Koszt za sztukę - cena produktu lub wariantu. Na przykład, jeśli odsprzedajesz produkt, możesz wprowadzić cenę, którą zapłaciłeś(-aś) producentowi, z wyłączeniem podatków, opłat za wysyłkę lub innych kosztów. Jeśli samodzielnie tworzysz produkt, możesz wprowadzić wartość opartą na kosztach pracy i materiałów.

Zapasy

 • SKU (jednostka magazynowania) - kod identyfikujący produkt w firmie. Aby efektywnie śledzić i raportować sprzedaż, każda jednostka SKU musi być unikalna.

 • Kod kreskowy (ISBN, UPC, GTIN, itd.) - kody kreskowe są zwykle używane przez odsprzedawców. Identyfikator musi być nowym lub istniejącym Globalnym Numerem Jednostki Handlowej (GTIN). Niektóre kanały sprzedaży wymagają numeru GTIN, zanim produkt zostanie w nich opublikowany.

 • Polityka zapasów - ustawienie opcji śledzenia zapasów.

 • Dostępne – liczba jednostek w magazynie. Jeśli zarządzasz zapasami w kilku lokalizacjach, ilość jest wyświetlana dla każdej z nich.

 • Przychodzące – liczba jednostek przychodzących. Zob. Transfery.

 • Zatwierdzone - liczba jednostek, które są częścią zamówienia, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Jednostki zapasów, które są częścią wersji roboczych zamówień, nie są liczone jako zatwierdzone, dopóki wersja robocza zamówienia nie stanie się zamówieniem.

Wysyłka

 • To jest produkt fizyczny - ustawienie definiujące, czy produkt musi zostać wysłany. Odznacz tę opcję w odniesieniu do produktów cyfrowych lub usług albo produktów, których nigdy nie wysyłasz.

 • Waga - rzeczywista waga produktu. To pole wyświetla się, jeśli zaznaczona jest opcja To jest produkt fizyczny. Waga produktu musi być dokładna, ponieważ na jej podstawie obliczane są stawki wysyłki. Możesz kupić wagę wysyłkową w sklepie ze sprzętem Shopify.

 • Kraj/region pochodzenia - kraj produkcji lub montażu produktu. Jeśli produkt składa się z materiałów pochodzących z różnych krajów lub regionów, wówczas lokalizacja, w której nadawana jest jego ostateczna forma, jest krajem lub regionem pochodzenia. Kraje, regiony i traktaty międzynarodowe stosują różne reguły ustalania pochodzenia produktów.

 • Kod HS - jeśli chcesz wysłać produkt za granicę, wprowadź kod taryfy zharmonizowanego systemu (HS). Te kody dostarczają organom celnym informacje, które umożliwiają zastosowanie odpowiedniej taryfy dla danego zamówienia. Kod HS danego produktu można wyszukać na podstawie słowa kluczowego w polu Kod HS na stronie szczegółów produktu. Dowiedz się więcej o kodach HS Światowej Organizacji Celnej.

 • Usługa realizacji - wybierz z listy jedną z używanych przez Ciebie usług realizacji. Jeśli nie korzystasz z usługi realizacji, wybierz Shopify.

Warianty

W tej sekcji przedstawiono takie opcje produktu dla produktu z wariantami, jak kolor i rozmiar. Aby uzyskać więcej informacji na temat wariantów, zapoznaj się z sekcją Warianty.

Subskrypcje

Jeśli korzystasz z aplikacji subskrypcyjnej w celu oferowania produktów subskrypcyjnych, możesz wyświetlić szczegóły subskrypcji produktu na stronie produktu w panelu administracyjnym Shopify.

Jeżeli w przypadku danego produktu lub któregokolwiek z jego wariantów stosuje się subskrypcję, szczegóły jego subskrypcji są wyświetlane w sekcji Subskrypcje na stronie produktu.

Możesz ograniczyć produkty subskrypcyjne do sprzedaży wyłącznie w ramach subskrypcji lub włączyć subskrypcję i jednorazowe zakupy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty subskrypcji, zapoznaj się z sekcją Subskrypcje.

Podgląd wpisu w wyszukiwarce

Można wyświetlić podgląd produktu w wynikach wyszukiwania. Kliknij Edytuj pozycjonowanie stron SEO, aby wprowadzić zmiany w podglądzie.

Podgląd obejmuje tytuł produktu, jego adresu URL w sklepie online i fragment opisu. Aby dowiedzieć się, jak zmienić podgląd, zob. Edytuj podgląd wpisu w wyszukiwarce.

Dostępność produktu

Dostępność produktu umożliwia kontrolowanie statusu produktu i sprawdzanie, w jakich kanałach sprzedaży się on pojawia.

Status produktu określa, czy produkt jest dostępny w Twoim sklepie. Status nowo utworzonych produktów jest domyślnie ustawiony jako wersja robocza.

Możesz ustawić następujące statusy:

 • Aktywny: szczegóły produktu są kompletne i produkt jest dostępny do wyświetlania w kanałach sprzedaży.
 • Wersja robocza: szczegóły produktu muszą zostać uzupełnione, zanim będzie można go wyświetlać w kanałach sprzedaży.
 • Zarchiwizowany: szczegóły produktu są kompletne, ale produkt nie jest już dostępny do sprzedaży. Archiwizacja produktu powoduje ukrycie go w panelu administracyjnym Shopify i w kanałach sprzedaży. Przycisk Archiwizuj znajduje się na dole strony szczegółów produktu.

Sekcja Kanały sprzedaży i aplikacje zawiera listę aktywnych kanałów sprzedaży, w których możesz udostępnić produkt. Aby edytować dostępność kanału sprzedaży, kliknij Zarządzaj. Domyślnie wybrane są wszystkie kanały. Więcej informacji na temat produktów i kanałów sprzedaży znajdziesz w sekcji Udostępnij produkty w swoich kanałach sprzedaży.

Nie można ustawić dostępności kanału sprzedaży dla poszczególnych wariantów produktu.

Organizacja

 • Standaryzowany typ produktu – etykieta opisującą kategorię produktu. Etykieta jest wybierana z Taksonomii produktów Shopify – wstępnie zdefiniowanej, standaryzowanej listy typów produktów. Standaryzowane typy produktów mogą zoptymalizować zarządzanie produktami na platformie Shopify, na przykład jako warunek automatycznej kolekcji, lub usprawnić filtrowanie listy produktów. Ponadto standaryzowane typy produktów ułatwiają sprzedaż produktów w innych kanałach, które wymagają standardowego typu produktu, np. na Facebooku. Produkt może mieć tylko jeden standaryzowany typ produktu. Standaryzowane typy produktów nie są obowiązkowe. Zamiast nich możesz wprowadzić niestandardowe etykiety. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Typy produktów.

 • Niestandardowy typ produktu – utworzona przez Ciebie etykieta opisująca kategorię produktu. Niestandardowy typ produktu umożliwia korzystanie z kategorii produktów innych niż te, które są dostępne na wstępnie zdefiniowanej liście standaryzowanych typów produktów. Jeśli korzystałeś(-aś) z funkcji typu produktu przed wprowadzeniem standardowych i niestandardowych typów produktów, Twoje typy produktów są automatycznie używane jako niestandardowe typy produktów. Produkt może mieć tylko jeden niestandardowy typ produktu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Typy produktów.

 • Dostawca - producent, hurtownik lub inny dostawca produktu. Listę produktów można filtrować wg dostawcy, co może przyspieszyć składanie zamówień.

 • Kolekcje - kolekcje, w których jest zawarty produkt. Możesz użyć tego pola, aby dodać produkt bezpośrednio do ręcznej kolekcji. W automatycznych kolekcjach uwzględniany jest produkt, który spełnia ich warunki.

 • Tagi - Tagi to wyszukiwane słowa kluczowe, które można powiązać z produktem. Tagi mogą pomóc klientom odnaleźć produkt w Twoim sklepie online. Możesz ich również użyć przy tworzeniu automatycznych kolekcji. Więcej informacji na temat tagów znajdziesz w sekcji Formaty tagów.

Dodawanie specjalistycznych informacji za pomocą metapól

Możesz dodawać niestandardowe pola do stron produktów, używając metapól. Metapola umożliwiają zapisanie specjalistycznych informacji, które zwykle nie są zarejestrowane na stronach produktów. Na przykład, sprzedawca świec może chcieć wyświetlać czas palenia się świec na stronach swoich produktów, natomiast sklep spożywczy – datę ważności produktu dla konserw. Inne przykłady specjalistycznych informacji to:

 • numery części
 • próbki kolorów
 • daty uruchomienia
 • powiązane produkty
 • podsumowania postów na blogu
 • pliki do pobrania

Metapola są wyświetlane w edytowalnej tabeli na stronach produktu. Każde metapole wyświetla nazwę wybraną podczas tworzenia definicji metapola. Możesz kliknąć w danym wierszu tabeli, aby wyświetlić typ metapola i jego opis, a następnie wprowadzić wartość.

Jeśli masz szablon Online Store 2.0, na przykład Dawn, możesz użyć edytora szablonów w celu połączenia metapól ze swoim szablonem i skonfigurowania swoich stron z wyświetlanym produktem lub wariantem. Jeśli używasz klasycznych szablonów lub chcesz dodać typy metapól, których nie obsługuje Twój szablon, możesz edytować kod swojego szablonu lub zatrudnić eksperta Shopify, który Ci w tym pomoże.

Powiązane tematy

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo