Szczegóły produktu

Szczegółowe informacje dotyczące produktu wpływają na sposób, w jaki produkt jest wyświetlany klientom, ułatwiają uporządkowanie produktów i pomagają klientom znaleźć konkretny produkt. Nie musisz podawać wszystkich szczegółów dla każdego produktu.

W przypadku produktów, które nie mają wariantów na stronie szczegółów produktu są wyświetlone sekcje Ceny, Zapasy i Wysyłka. Jeśli dodasz warianty, te sekcje nie będą już wyświetlane na stronie szczegółów produktu. Aby zmienić szczegóły wariantów produktu, zapoznaj się z informacjami w sekcji Edycja wariantów dla istniejącego produktu.

Tytuł i opis

 • Tytuł - nazwa produktu widoczna dla klientów.

 • Opis - opis produktu. W tym obszarze używany jest edytor tekstu sformatowanego, który umożliwia formatowanie tekstu. Opisz szczegółowo swoje produkty, aby przekazać odnośne informacje i przekonać potencjalnych klientów do ich zakupu. Jeśli jesteś odsprzedawcą, nie używaj dokładnego opisu producenta, aby zachować unikalność Twoich produktów w wyszukiwarkach.

Obrazy

Obrazy prezentują klientom wygląd produktów. Aby uzyskać informacje dotyczące dodawania obrazów produktów, zapoznaj się z sekcją Obrazy produktów.

Ceny

 • Price - The price that you're charging for the product. You set the currency on the General settings page. If you are selling in multiple currencies, then click Available in other currencies. Manage currencies to view your currency settings. Click Charge taxes on this product if the product is taxable.

 • Porównaj wg ceny - oryginalna cena produktu objętego promocją. Po wprowadzeniu kryterium Porównaj wg ceny wyświetli się cena promocyjna produktu.

 • Kod podatku - w przypadku planów Shopify Plus można skorzystać z zewnętrznych usług podatkowych. Jeśli korzystasz z takich usług, widoczny jest tutaj kod podatku dla produktu.

 • Koszt za sztukę - cena produktu lub wariantu. Na przykład, jeśli odsprzedajesz produkt, możesz wprowadzić cenę, którą zapłaciłeś(-aś) producentowi, z wyłączeniem podatków, opłat za wysyłkę lub innych kosztów. Jeśli samodzielnie tworzysz produkt, możesz wprowadzić wartość opartą na kosztach pracy i materiałów.

  W przypadku produktów, dla których wprowadzono koszty, jeżeli w cenie nie jest uwzględniony podatek, szacowana marża jest wskazana poniżej pola Cena na stronie szczegółów produktu. Marża jest obliczana w następujący sposób ([cena - koszt] / cena) * 100). Na przykład, jeśli cena wynosi $50, a koszty $30, wówczas marża (obliczona wg wzoru ([50–30] / 50) * 100) wynosi 40%.

  Jeśli korzystasz z planu Shopify lub wyższego, możesz uzyskać dostęp do raportów, aby przeanalizować koszty i marżę produktu. Możesz również ustalić koszty sprzedanych towarów (COGS).

  Wprowadzenie kosztów dla każdej pozycji jest opcjonalne. Jeśli zdecydujesz się wprowadzić swoje koszty, dodaj kwoty do wszystkich istniejących produktów jednocześnie, korzystając z edytora zbiorczego lub importu CSV. Aktualizacja informacji w tym samym czasie umożliwia optymalne wykorzystanie raportów dotyczących zysku.

  Wprowadzane koszty każdego produktu nie dotyczą produktów z karty prezentowej.

Zapasy

 • SKU (jednostka magazynowania) - kod identyfikujący produkt w firmie. Aby efektywnie śledzić i raportować sprzedaż, każda jednostka SKU musi być unikalna.

  Jednostki SKU są opcjonalne. Możesz utworzyć własny format SKU. Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostek SKU, zob. Formaty SKU.

 • Kod kreskowy (ISBN, UPC, GTIN, itd.) - kody kreskowe są zwykle używane przez odsprzedawców. Identyfikator musi być nowym lub istniejącym Globalnym Numerem Jednostki Handlowej (GTIN). Niektóre kanały sprzedaży wymagają numeru GTIN, zanim produkt zostanie w nich opublikowany.

  Numery GTIN są unikalnymi identyfikatorami używanymi na całym świecie do przechowywania i lokalizowania informacji o produkcie. Numery UPC, EAN i ISBN są przykładami numerów GTIN, które mogą różnić się długością w zależności od typu produktu. Numer GTIN znajduje się powyżej lub poniżej kodu kreskowego na opakowaniu produktu.

  Kod kreskowy jest używany przez Shopify POS w sklepie detalicznym do publikowania produktów za pomocą aplikacji Google Shopping oraz do wystawiania produktu przy użyciu kanału sprzedaży Amazon.

  Jeśli nie masz numeru GTIN dla produktu, możesz poprosić o niego producenta. Dowiedz się, jak uzyskać numer GTIN dla wykonanego przez Ciebie produktu w witrynie internetowej standardów GS1. Nie wprowadzaj fałszywych informacji GTIN dla swoich produktów.

  Informacje na temat wprowadzania kodów kreskowych za pomocą smartfona są przedstawione w sekcji Skanuj kod kreskowy za pomocą aparatu urządzenia.

 • Polityka dotycząca zapasów - ustawienie opcji śledzenia zapasów.

 • Ilość - liczba jednostek w zapasach. Jeśli zarządzasz zapasami w kilku lokalizacjach, ilość jest wyświetlana dla każdej z nich.

 • Przychodzące - liczba jednostek przychodzących. Zob. Transfery.

Wysyłka

 • To jest produkt fizyczny - ustawienie definiujące, czy produkt musi zostać wysłany. Odznacz tę opcję w odniesieniu do produktów cyfrowych lub usług albo produktów, których nigdy nie wysyłasz.

 • Waga - rzeczywista waga produktu. To pole wyświetla się, jeśli zaznaczona jest opcja To jest produkt fizyczny. Waga produktu musi być dokładna, ponieważ na jej podstawie obliczane są stawki wysyłki. Możesz kupić wagę wysyłkową w sklepie ze sprzętem Shopify.

 • Kraj/region pochodzenia - kraj produkcji lub montażu produktu. Jeśli produkt składa się z materiałów pochodzących z różnych krajów lub regionów, wówczas lokalizacja, w której nadawana jest jego ostateczna forma, jest krajem lub regionem pochodzenia. Kraje, regiony i traktaty międzynarodowe stosują różne reguły ustalania pochodzenia produktów.

 • Kod HS - jeśli chcesz wysłać produkt za granicę, wprowadź kod taryfy zharmonizowanego systemu (HS). Te kody dostarczają organom celnym informacje, które umożliwiają zastosowanie odpowiedniej taryfy dla danego zamówienia. Kod HS danego produktu można wyszukać na podstawie słowa kluczowego w polu Kod HS na stronie szczegółów produktu. Dowiedz się więcej o kodach HS Światowej Organizacji Celnej.

 • Usługa realizacji - wybierz z listy jedną z używanych przez Ciebie usług realizacji. Jeśli nie korzystasz z usługi realizacji, wybierz Shopify.

Warianty

W odniesieniu do produktu z wariantami w tej sekcji przedstawiono takie opcje produktu, jak kolor i rozmiar. Aby uzyskać więcej informacji na temat wariantów, zapoznaj się z sekcją Warianty.

Podgląd wpisu w wyszukiwarce

Można wyświetlić podgląd produktu w wynikach wyszukiwania. Kliknij Edytuj pozycjonowanie stron SEO, aby wprowadzić zmiany w podglądzie.

Podgląd składa się z tytułu produktu, jego adresu URL w sklepie online i fragmentu opisu. Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany podglądu, zapoznaj się z sekcją Edytuj podgląd wpisu w wyszukiwarce.

Dostępność produktu

Lista aktywnych kanałów sprzedaży, w których można udostępnić produkt. Aby edytować dostępność kanału sprzedaży, kliknij Zarządzaj. W celu uzyskania informacji o produktach i kanałach sprzedaży zapoznaj się z sekcją Udostępnij produkty w swoich kanałach sprzedaży.

Nie można ustawić dostępności kanału sprzedaży dla poszczególnych wariantów produktu.

Organizacja

 • Typ produktu - kategoria produktu, której można użyć do zarządzania produktami. Na przykład, typ produktu może służyć jako warunek dla automatycznej kolekcji lub pomóc w filtrowaniu produktów na panelu administracyjnym Shopify. Produkt może mieć tylko jeden typ.

  Możesz wybrać dowolny zdefiniowany typ produktu lub utworzyć nowy. Aby utworzyć typ produktu, wprowadź go w polu Typ produktu, a następnie zapisz produkt. Typy produktów można również tworzyć i edytować w zbiorczym edytorze.

 • Dostawca - producent, hurtownik lub inny dostawca produktu. Listę produktów można filtrować wg dostawcy, co może przyspieszyć składanie zamówień.

 • Kolekcje - kolekcje, w których jest zawarty produkt. Możesz użyć tego pola, aby dodać produkt bezpośrednio do ręcznej kolekcji. W automatycznych kolekcjach uwzględniany jest produkt, który spełnia ich warunki.

 • Tagi - Tagi to wyszukiwane słowa kluczowe, które można powiązać z produktem. Tagi mogą pomóc klientom wyszukać produkt w sklepie online. Możne je również wykorzystać do tworzenia automatycznych kolekcji. Aby uzyskać więcej informacji o tagach, zob. Formaty tagów.

Powiązane tematy

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo