Szczegóły produktu

Szczegółowe informacje, które wprowadzasz dla produktu wpływają na sposób, w jaki ten produkt wyświetlany jest klientom, ułatwiają uporządkowanie produktów i pomagają klientom znaleźć konkretny produkt. Nie musisz podawać wszystkich szczegółów dla każdego produktu.

W przypadku produktów, które nie mają wariantów, na stronie szczegółów produktu pokazane są sekcje Ceny, Zapasy i Wysyłka. Jeśli dodasz warianty, te sekcje nie będą już pokazywane na stronie szczegółów produktu. Jeśli chcesz zmienić szczegóły wariantów produktu, zapoznaj się z tematem Edycja wariantów istniejącego produktu.

Jeśli chcesz zapisać specjalistyczne informacje lub pliki dla swoich produktów, możesz dodać niestandardowe pola do stron produktów, używając metapól. Jeśli masz szablon Online Store 2.0, na przykład Dawn, możesz użyć edytora szablonów w celu połączenia metapól ze swoim szablonem i dostosowania swoich stron do wyświetlanego produktu lub wariantu.

Tytuł i opis

 • Tytuł - nazwa produktu, który chcesz wyświetlić klientom.
 • Opis - opis produktu. W tym obszarze używany jest edytor tekstu sformatowanego, który umożliwia formatowanie tekstu. Opisz szczegółowo swoje produkty, aby przekazać istotne informacje i przekonać potencjalnych klientów do ich zakupu. Jeśli jesteś odsprzedawcą, nie używaj dokładnego opisu producenta, aby zachować unikalność Twoich produktów w wyszukiwarkach.

Multimedia

Obrazy, modele 3D i filmy, które przedstawiają wygląd produktu. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dodawać multimedia produktu, zapoznaj się z tematem Multimedia produktu.

Kategoria

Kategoria produktu to etykieta opisującą grupę lub klasę, do której należy produkt. Kategoria produktu jest wybierana ze Standardowej taksonomii produktów Shopify, będącej wstępnie zdefiniowaną, standardową listą. Kategoria ta jest używana do:

 • odblokowania atrybutów produktu zwanych metapolami kategorii, które są przypisane do każdej kategorii produktu.
 • zarządzania produktami na platformie Shopify, na przykład jako warunek automatycznej kolekcji, lub na potrzeby usprawnienia filtrowania listy produktów.
 • ułatwiania sprzedaży produktów w innych kanałach, które wymagają standaryzowanego typu produktu, takich jak Facebook lub Google.
 • ustalania stawki, według której produkt jest opodatkowany, jeśli korzystasz z aplikacji Shopify Tax. Produkty mogą podlegać specjalnym stawkom lub wyjątkom. Gdy produkt zostanie prawidłowo skategoryzowany, podczas realizacji zakupu zostanie pobrana najdokładniejsza stawka podatku. Pobieranie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego podatku od sprzedaży może mieć konsekwencje finansowe lub prawne dla Twojej firmy.

Produkt może mieć tylko jedną kategorię, która dotyczy wszystkich jego wariantów. Jeśli to możliwe, wyświetlana jest standardowa rekomendacja kategorii produktów, która pomoże Ci wybrać kategorię po raz pierwszy. Rekomendację możesz zaakceptować lub edytować. Dowiedz się więcej o standardowej taksonomii produktów Shopify i kategoriach produktów.

Metapola kategorii są predefiniowanymi atrybutami produktów i domyślnymi wpisami, które są odblokowywane, gdy przypisujesz kategorię produktu. Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy, możesz dodać metapola kategorii dla rozmiaru, dekoltu, typu długości rękawa, typu długości topu, grupy wiekowej, materiału, płci docelowej, cech odzieży i koloru. Domyślne wpisy są dostępne dla każdego metapola kategorii. Na przykład metapole kategorii kolor zawiera domyślne wpisy dla kolorów, takich jak czerwony, czarny i biały. Możesz także dostosować własne wpisy dla metapola kategorii.

Możesz edytować domyślne wpisy, aby lepiej dopasować swój branding, a wpis zostanie automatycznie zaktualizowany wszędzie tam, gdzie jest używany. Przykładowe wpisy kolorów to czerwony, czarny i biały. Jeśli chcesz zmienić czarny na grafitowy, możesz zaktualizować wpis, który zostanie wówczas automatycznie zaktualizowany wszędzie tam, gdzie jest połączony.

Metapola kategorii można również połączyć z wariantami produktów. Jeśli używasz wpisów kolorów jako opcji wariantów, możesz wyświetlić opcje wariantów jako próbki dla opcji kolorów w witrynie sklepu na stronach produktów.

Dowiedz się więcej o metapolach kategorii.

Ceny

 • Cena - cena, którą pobierasz za produkt. Możesz ustawić walutę na stronie ustawień Ustawienia ogólne. Jeśli sprzedajesz w wielu walutach, musisz użyć usługi Shopify Payments i aktywować Shopify Markets. Możesz zarządzać walutami na stronie odpowiedniego rynku zawierającej produkt i ceny. Jeśli produkt podlega opodatkowaniu, skonfiguruj podatki oparte na lokalizacji.
 • Cena do porównania - oryginalna cena produktu objętego promocją. Po wprowadzeniu ceny do porównania wyświetli się cena promocyjna produktu.
 • Kod podatku - w przypadku planów Shopify Plus można skorzystać z zewnętrznych usług podatkowych. Jeśli korzystasz z takich usług, tutaj widoczny jest kod podatku dla produktu.
 • Koszt na pozycję - cena produktu lub wariantu. Na przykład, jeśli odsprzedajesz produkt, możesz wprowadzić cenę, którą zapłaciłeś(-aś) producentowi, z wyłączeniem podatków, opłat za wysyłkę lub innych kosztów. Jeśli samodzielnie tworzysz produkt, możesz wprowadzić wartość opartą na kosztach pracy i materiałów.

W przypadku produktów, dla których wprowadzono koszt na pozycję — jeżeli w cenach nie jest uwzględniony podatek — szacowana marża jest wskazana poniżej pola Cena na stronie danych produktu. Marża jest obliczana w następujący sposób ([cena - koszt] / cena) x 100. Na przykład, jeśli cena wynosi 50 USD, a koszty 30 USD, wówczas marża (obliczona według wzoru ([50 - 30] / 50) x 100) wynosi 40%.

Możesz uzyskać dostęp do raportów, aby przeanalizować koszty i marże produktów. Ponadto możesz ustalić koszt własny sprzedaży (COGS).

Wprowadzenie kosztów dla każdej pozycji jest opcjonalne. Jeśli zdecydujesz się wprowadzić swoje koszty, dodaj kwoty do wszystkich istniejących produktów jednocześnie, korzystając z edytora zbiorczego lub importu CSV. Aktualizacja informacji w tym samym czasie umożliwia optymalne wykorzystanie raportów dotyczących zysku.

Wprowadzane koszty każdego produktu nie dotyczą produktów kart prezentowych.

Zapasy

 • SKU (jednostka magazynowania) - kod identyfikujący produkt w firmie. Aby efektywnie śledzić i raportować sprzedaż, każda jednostka SKU musi być unikalna.

  • Jednostki SKU są opcjonalne. Możesz utworzyć własny format SKU. Więcej informacji na temat jednostek SKU znajdziesz w sekcji Formaty SKU.
 • Kod kreskowy (ISBN, UPC, GTIN) - kody kreskowe są zwykle używane przez odsprzedawców. Identyfikator musi być nowym lub istniejącym Globalnym Numerem Jednostki Handlowej (GTIN). Niektóre kanały sprzedaży wymagają numeru GTIN, zanim produkt zostanie w nich opublikowany.

Numery GTIN są unikalnymi identyfikatorami używanymi na całym świecie do przechowywania i lokalizowania informacji o produkcie. Przykładem numeru GTIN może być UPC, EAN i ISBN, które mogą różnić się długością w zależności od typu produktu. Numer GTIN znajduje się powyżej lub poniżej kodu kreskowego na opakowaniu produktu.

Kody kreskowe zeskanowane za pomocą Shopify POS umożliwiają publikowanie produktów w kanale Google i YouTube.

Jeśli nie masz numeru GTIN dla produktu, możesz poprosić o niego producenta. Dowiedz się, jak uzyskać numer GTIN dla wykonanego przez Ciebie produktu w witrynie internetowej standardów GS1. Nie wprowadzaj fałszywych informacji GTIN dla swoich produktów.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wprowadzać kody kreskowe za pomocą smartfona, zapoznaj się z tematem Zeskanuj kod kreskowy za pomocą aparatu urządzenia.

 • Dostępne – liczba jednostek w magazynie. Jeśli zarządzasz zapasami w wielu lokalizacjach, ilość jest wyświetlana dla każdej z nich.
 • Przychodzące – liczba jednostek przychodzących. Zob. Transfery.
 • Zatwierdzone - liczba jednostek, które są częścią zamówienia, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Jednostki zapasów, które są częścią wersji roboczych zamówień, nie są liczone jako zatwierdzone, dopóki wersja robocza zamówienia nie stanie się zamówieniem.

Wysyłka

 • Ten produkt wymaga wysyłki - zaznacz tę opcję dla produktu fizycznego, który wysyłasz.
 • Waga - waga produktu. To pole pojawia się tylko po zaznaczeniu opcji Ten produkt wymaga wysyłki. Waga produktu musi być dokładna, ponieważ na jej podstawie obliczane są stawki wysyłki. Wagę do przesyłek można kupić w sklepie Shopify Hardware Store.
 • Dodaj informacje celne - wybranie tej opcji umożliwia zapisanie informacji, które są wymagane przy wysyłce produktów za granicę. To pole pojawia się tylko po zaznaczeniu opcji Ten produkt wymaga wysyłki.
  • Kraj/region pochodzenia - kraj produkcji lub montażu produktu. Jeśli produkt składa się z materiałów pochodzących z różnych krajów lub regionów, wówczas krajem lub regionem pochodzenia jest lokalizacja, w której jest mu nadawana ostateczna forma. Reguły ustalania pochodzenia produktów różnią się w zależności od kraju, regionu i traktatu międzynarodowego.
  • Kod HS - jeśli chcesz wysłać produkt za granicę, wprowadź kod taryfy zharmonizowanego systemu (HS). Kody te dostarczają organom celnym informacje, które umożliwiają zastosowanie odpowiedniej taryfy dla danego zamówienia. Kod HS danego produktu można wyszukać na podstawie słowa kluczowego w polu Kod HS na stronie szczegółów produktu. Dowiedz się więcej o kodach HS Światowej Organizacji Celnej.

Warianty

W przypadku produktu z wariantami w tej sekcji wyświetlane są opcje produktu, np. kolor i rozmiar. Aby uzyskać więcej informacji na temat wariantów, zapoznaj się z sekcją Warianty.

Opcje zakupu

Do swoich produktów możesz dodać opcje zakupu, takie jak subskrypcje, TBYB (Wypróbuj, zanim kupisz) i zamówienia w przedsprzedaży.

Jeśli w przypadku produktu lub któregokolwiek z jego wariantów zastosowano opcję zakupu, odpowiednie ustawienia opcji zakupu są wyświetlane w sekcji Opcje zakupu na stronie produktu.

Możesz określić, że dla produktu dostępna jest tylko jedna opcja zakupu lub aktywować zarówno opcję zakupu, jak i zakup jednorazowy.

Dowiedz się więcej o opcjach zakupu.

Wpis w wyszukiwarce

Zawiera podgląd sposobu wyświetlania produktu w wynikach w wyszukiwarce, np. Google. Podgląd obejmuje tytuł produktu, jego adresu URL w sklepie online i fragment opisu.

Aby wprowadzić zmiany dotyczące sposobu wyświetlania produktu w wyszukiwarkach, w sekcji*Wpis w wyszukiwarce* kliknij opcję Edytuj. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Edytuj podgląd wpisu w wyszukiwarce.

Status produktu

Status produktu określa, czy produkt jest gotowy do sprzedaży.

Nowo utworzone produkty mają domyślnie ustawiony status Aktywne. Produkty tworzone przez duplikowanie innego produktu lub produkty, dla których anulowano archiwizację, są domyślnie ustawione jako Wersja robocza.

Możesz ustawić następujące statusy:

 • Aktywny: dane produktu są kompletne i produkt jest gotowy do sprzedaży.
 • Wersja robocza: dane produktu muszą zostać uzupełnione, zanim będzie można go sprzedać.
 • Zarchiwizowany: dane produktu są kompletne, ale produkt nie jest już dostępny do sprzedaży. Archiwizacja produktu powoduje ukrycie go w panelu administracyjnym i przed klientami. Aby zarchiwizować produkt, przewiń w dół strony produktu i kliknij opcję Archiwizuj produkt.

Publikowanie

Publikowanie powoduje wyświetlenie listy kanałów sprzedaży i rynków. W przypadku sprzedawców Shopify Plus w tym miejscu znajdują się również katalogi B2B. Domyślnie wybrane są wszystkie kanały sprzedaży i rynki. Aby uwzględnić produkty w kanale sprzedaży lub rynku bądź je z nich wykluczyć, zapoznaj się z tematem Zarządzanie publikowaniem.

Organizacja produktów

Typ produktu - sposób tworzenia niestandardowej kategorii dla produktu. Typ produktu umożliwia definiowanie kategorii produktów innych niż te, które są dostępne w standardowych kategoriach produktów Shopify. Produkt może mieć tylko jeden niestandardowy typ produktu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Typy produktów.

Dostawca - producent, hurtownik lub inny dostawca produktu. Listę produktów można filtrować wg dostawcy, co może przyspieszyć składanie zamówień.

Kolekcje - kolekcje, w których jest zawarty produkt. Możesz użyć tego pola, aby dodać produkt bezpośrednio do ręcznej kolekcji. W automatycznych kolekcjach uwzględniany jest produkt, który spełnia ich warunki.

Tagi - Tagi to wyszukiwane słowa kluczowe, które można powiązać z produktem. Tagi mogą pomóc klientom odnaleźć produkt w Twoim sklepie online. Możesz ich również użyć przy tworzeniu automatycznych kolekcji. Więcej informacji na temat tagów znajdziesz w sekcji Formaty tagów.

Sklep online

W menu Wzorzec szablonu wyświetlany jest aktualny wzorzec produktu wykorzystywany przez produkt w sklepie online.

Domyślnie produkty są przypisywane do wzorca Default product. Jeśli masz utworzone inne wzorce produktu w swoim dynamicznym szablonie, opcje te będą wyświetlane w menu rozwijanym jako opcje wzorca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wzorców szablonu, zapoznaj się z sekcją Wzorce.

Dodawanie specjalistycznych informacji za pomocą metapól produktów

Możesz dodawać niestandardowe pola do stron produktów, używając metapól. Metapola umożliwiają zapisanie specjalistycznych informacji, które zwykle nie są umieszczone na stronach produktów. Na przykład sprzedawca świec może umieszczać czas palenia się świec na stronach produktów, a sklep spożywczy może wskazywać datę ważności dla konserw. Inne przykłady specjalistycznych informacji to:

 • numery części
 • próbki kolorów
 • daty uruchomienia
 • powiązane produkty
 • podsumowania postów na blogu
 • pliki do pobrania

Metapola są wyświetlane w edytowalnej tabeli na stronach produktów. Każde metapole wyświetla nazwę wybraną podczas tworzenia definicji metapola. Możesz kliknąć w danym wierszu tabeli, aby wyświetlić typ metapola i jego opis, a następnie wprowadzić wartość.

Jeśli posiadasz szablon Online Store 2.0, na przykład Dawn, możesz użyć edytora szablonów w celu połączenia metapól ze swoim szablonem i dostosowania swoich stron do wyświetlanego produktu lub wariantu. Jeśli używasz klasycznych szablonów lub chcesz dodać typy metapól, których nie obsługuje Twój szablon, możesz edytować kod swojego szablonu lub zatrudnić partnera Shopify, który Ci w tym pomoże.

Powiązane tematy

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo