Przegląd analiz produktów

Na stronie Produkty dostępny jest pasek analiz zapasów produktów, dzięki któremu możesz szybko zapoznać się z kilkoma kluczowymi wskaźnikami zapasów produktów, takimi jak wskaźnik sprzedaży, pozostałe dni pokrycia zapasem i wartość zapasów (analiza ABC).

Pasek analiz

Pasek analiz, widoczny na górze strony Produkty, zapewnia wskaźniki związane z zapasami, które ułatwiają ustalenie tempa sprzedaży zapasów, przewidywanego terminu wyczerpania zapasów oraz przybliżonej wartości podzbioru najlepiej sprzedających się zapasów na stanie. Wskaźniki te mogą pomóc w zarządzaniu zapasami, uzupełnianiu zapasów, a nawet planowaniu sprzedaży lub ofert specjalnych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o każdym wskaźniku zapasów, możesz zapoznać się z powiązanymi raportami z analizy zapasów, klikając kafelek wskaźnika na pasku analiz.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

  2. Kliknij kafelek wskaźnika, który Cię interesuje, aby wyświetlić powiązany raport.

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki dostępne na pasku analiz zapasów produktów oraz raporty, do których odsyłają w celu uzyskania dalszych informacji:

Informacje o raportach dostępne na pasku analiz produktów
Warunek Definicja Powiązany raport
Wskaźnik sprzedaży produktu Łączna ilość sprzedanych pozycji podzielona przez (łączna ilość sprzedanych pozycji + łączna ilość pozycji nadal w zapasach). Dane są obliczane na podstawie najnowszego dostępnego 30-dniowego okresu (zwykle z 2-dniowym opóźnieniem w przetwarzaniu, dokładne daty są podane w raporcie ze stawki sprzedaży) Raport Wskaźnik sprzedaży produktu
Pozostałe dni pokrycia zapasem Łączna ilość pozycji wciąż w magazynie (ilość na koniec okresu) podzielona przez średnią ilość sprzedanych pozycji na dzień w danym okresie Raport Pozostałe dni pokrycia zapasem
Raport Wartość zapasów (analiza ABC według produktu) Łączna wartość produktów klasy A, B i C pozostałych w magazynie

Klasa A: są to najlepiej sprzedające się produkty, które stanowią ok. 80% Twoich przychodów
Klasa B: te produkty stanowią ok. 15% Twoich przychodów
Klasa C: te produkty stanowią 5% Twoich przychodów
Raport Analiza ABC według produktu

Liczba produktów

Pełna liczba wszystkich Twoich produktów nie jest wyświetlana na stronie Produkty. Jeśli potrzebujesz liczby wszystkich produktów w swoim sklepie, wybierz jedną z następujących czynności:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo