Eksport produktów

Możesz eksportować swoje produkty do pliku CSV, aby ułatwić realizację kilku zadań:

 • Tworzenie kopii zapasowej produktów.
 • Przenoszenie istniejących produktów do nowego sklepu Shopify.
 • Zbiorcza edycja produktów za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

Niektóre zmiany wprowadzone w produktach w pliku CSV produktu są widoczne na liście produktów sklepu, jeśli zaimportujesz plik CSV produktu na panel administracyjny Shopify.

Eksportuj produkty

Jeśli eksportujesz maksymalnie jedną stronę produktów (do 50 produktów), plik CSV jest pobierany przez przeglądarkę. Jeśli eksportujesz więcej niż jedną stronę produktów (51 lub więcej produktów), plik CSV jest wysyłany do Ciebie na adres e-mail. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik jest wysyłany również na adres e-mail właściciela sklepu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.
 1. Kliknij Eksportuj.

 2. W oknie dialogowym wybierz produkty, które chcesz eksportować:

- Bieżąca strona produktów - Wszystkie produkty - Wybraneprodukty - Produkty, które odpowiadają Twoim kryteriom wyszukiwania i filtrowania.

 1. Wybierz, który typ pliku CSV chcesz eksportować:

- Plik CSV dla programu Excel, Numbers lub innego programu arkusza kalkulacyjnego. Zastosuj ten format, jeśli planujesz użyć programu arkusza kalkulacyjnego do edycji pliku CSV produktu. - Zwykły plik CSV. Zastosuj ten format, jeśli planujesz użyć zwykłego edytora tekstu z plikiem CSV produktu.

 1. Kliknij Eksportuj produkty.

Uzyskaj dostęp do plików obrazów produktów

Jeśli przenosisz swoje produkty do nowej strony internetowej i planujesz zamknąć aktualnie działający sklep lub usunąć niektóre z jego ofert, musisz przekazać plik CSV produktu do nowego sklepu, podczas gdy stary sklep i oferty produktów pozostają widoczne.

Podczas eksportowania produktów obrazy powiązane z każdym produktem nie są zawarte w pliku CSV. Jeśli importujesz produkty do nowego sklepu, powiązane z nimi obrazy są generowane tylko wtedy, gdy pozostają widoczne na publicznie dostępnej stronie internetowej.

Aby upewnić się, że obrazy produktów pozostaną dla Ciebie dostępne, pozostaw swój oryginalny sklep i jego produkty w niezmienionym stanie, aż do zakończenia importu. To umożliwi przypisanie w nowym sklepie prawidłowego obrazu produktu do każdej oferty.

Użyj edytora tekstu do edycji swojego pliku CSV products

Jeśli nie masz programu do przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych, możesz edytować pliki CSV z wykorzystaniem edytora tekstu.

Większość komputerów ma zainstalowane edytory tekstu, w których można otwierać pliki CSV. Możesz także skorzystać z programu takiego jak Atom czy Sublime Text do edycji i debugowania swojego pliku CSV.

Aby sformatować plik CSV w edytorze tekstu:

 • Nagłówki kolumn muszą być rozdzielone przecinkami (na przykład: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Lista tagów musi zostać ujęta w cudzysłowy (na przykład: "tag1,tag2,tag3").
 • Różne rekordy muszą być oddzielane znakiem podziału wiersza.

Filtruj i eksportuj listę produktów

Możesz użyć filtrów do uporządkowania listy produktów przed eksportem. Jeśli chcesz zmienić tylko niektóre produkty, możesz dodać filtr. Łatwiej edytować produkty za pomocą skróconego pliku CSV niż całej listy produktów.

Kroki:

 1. Na stronie Produkty w Shopify dodaj filtr, używając warunków, które zawierają listę tylko niezbędnych produktów.

 2. Eksportuj listę produktów i upewnij się, że wybierasz opcję eksportu tylko tych produktów, które spełniają kryteria filtra.

Wyeksportowany zostanie plik CSV zawierający tylko produkty z przefiltrowanej listy.

Po wprowadzeniu zmian w wyeksportowanym pliku CSV można zaimportować edytowany plik CSV z powrotem do Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo