การส่งออกสินค้า

คุณสามารถส่งออกสินค้าของคุณเป็นไฟล์ CSV เพื่อช่วยเหลือคุณกับภาระงานต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • การสร้างข้อมูลสำรองสำหรับสินค้าของคุณ
 • การย้ายสินค้าที่มีอยู่ของคุณไปยังร้านค้า Shopify ใหม่
 • การแก้ไขสินค้าของคุณหลายรายการในครั้งเดียวโดยใช้สเปรดชีต

ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่ปรับใช้กับสินค้าในไฟล์ CSV สินค้าจะปรากฏในรายการสินค้าของร้านค้าคุณ หากคุณนำเข้าไฟล์ CSV สินค้าไปยัง Shopify admin

ส่งออกสินค้าของคุณ

หากคุณส่งออกสินค้าสูงสุดหนึ่งหน้า (ไม่เกิน 50 ชิ้น) เบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของคุณ หากคุณส่งออกสินค้าเกินหนึ่งหน้า (ตั้งแต่ 51 ชิ้นขึ้นไป) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวไปยังอีเมลของคุณ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้า ไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอีเมลของเจ้าของร้านค้าเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด
 1. คลิกที่ส่งออก

 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการส่งออกที่กล่องโต้ตอบ:

- สินค้าในหน้าปัจจุบัน - สินค้าทั้งหมด - สินค้าที่คุณได้เลือก - สินค้าที่ตรงกับการค้นหาและตัวกรองของคุณ

 1. เลือกว่าคุณต้องการจะส่งออกไฟล์ CSV ประเภทใด:

- ไฟล์ CSV สำหรับ Excel, Numbers หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น ใช้รูปแบบนี้ในกรณีที่คุณตั้งใจว่าจะใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV สินค้าของคุณ - ไฟล์ CSV ธรรมดา ใช้รูปแบบนี้ในกรณีที่คุณตั้งใจว่าจะใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดากับไฟล์ CSV สินค้าของคุณ

 1. คลิกที่ส่งออกสินค้า

เข้าถึงไฟล์รูปภาพสินค้าของคุณ

หากคุณย้ายสินค้าของคุณไปยังเว็บไซต์ใหม่ และตั้งใจที่จะปิดร้านค้าปัจจุบันของคุณ หรือลบรายการสินค้าบางส่วนในร้านค้าดังกล่าว คุณจำเป็นต้องอัปโหลดไฟล์ CSV สินค้าไปยังร้านค้าใหม่ในขณะที่ยังสามารถเรียกดูร้านค้าเก่าและรายการสินค้าได้อยู่

เมื่อคุณส่งออกสินค้าของคุณ รูปภาพที่เชื่อมโยงกับสินค้าแต่ละชิ้นจะไม่รวมไปในไฟล์ CSV หากคุณนำเข้าสินค้าดังกล่าวไปยังร้านค้าใหม่ ระบบจะสร้างรูปภาพสินค้าก็ต่อเมื่อยังสามารถเรียกดูรูปภาพเหล่านั้นได้บนเว็บไซต์ที่สาธารณชนเข้าถึงได้

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณจะยังคงสามารถเข้าถึงรูปภาพสินค้าของคุณได้ อย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงร้านค้าเดิมและสินค้าภายในร้านค้าดังกล่าวจนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นกระบวนการนำเข้า ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ร้านค้าใหม่ของคุณสามารถกำหนดรูปภาพสินค้าที่ถูกต้องไปยังรายการต่างๆ ได้

ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV products ของคุณ

หากคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความ

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือแก้ไขข้อความที่สามารถเปิดไฟล์ CSV ได้ คุณยังสามารถใช้งานโปรแกรมอย่าง Atom หรือ Sublime Text เพื่อแก้ไขหรือลบจุดบกพร่องในไฟล์ CSV ของคุณได้

หมายเหตุ: ไฟล์ CSV ที่มีการเข้ารหัส UTF-8 เป็นรูปแบบไฟล์ชนิดเดียวที่สามารถใช้งานเพื่อนำเข้าหรือส่งออกจาก Shopify ได้

วิธีสร้างไฟล์ CSV ของคุณด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความ:

 • ส่วนหัวคอลัมน์ต้องแยกกออกจากกันด้วยจุลภาค (ตัวอย่างเช่น First Name,Last Name,Email,Company,Address1)
 • รายการแท็กต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอย่างเช่น "tag1,tag2,tag3")
 • ข้อมูลแต่ละชุดจะต้องอยู่คนละบรรทัด

กรองและส่งออกรายการสินค้าของคุณ

คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อจัดระเบียบรายการสินค้าของคุณก่อนที่จะส่งออก หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าของคุณแค่บางส่วน คุณก็สามารถเพิ่มตัวกรองได้ เนื่องจากการแก้ไขสินค้าของคุณโดยใช้ CSV แบบย่อขนาดลงน่าจะง่ายกว่าการใช้รายการสินค้าฉบับเต็ม

ขั้นตอน:

 1. ที่หน้าสินค้าใน Shopify ให้เพิ่มตัวกรองโดยใช้เงื่อนไขที่จะแสดงรายการเฉพาะสินค้าที่จำเป็น

 2. ส่งออกรายการสินค้าของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตัวเลือกเพื่อที่จะส่งออกเฉพาะสินค้าที่ตรงกับตัวกรองของคุณเท่านั้น

ระบบจะส่งออกไฟล์ CSV ที่มีเฉพาะสินค้าในรายการที่คุณกรอง

หลังจากที่คุณปรับใช้ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามกับ CSV สินค้าที่คุณส่งออก คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ที่ผ่านการแก้ไขกลับไปยัง Shopify ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี