Eksportering av produkter

Du kan eksportere produkter til en CSV-fil for å hjelpe med flere oppgaver:

 • Opprette en sikkerhetskopi av produktene.
 • Flytte de eksisterende produktene til en ny Shopify-butikk.
 • Redigere flere produkter samtidig med et regneark.

Endringer som du gjør på produktene i produkt-CSV-filen vises i butikkens produktliste hvis du importerer produkt-CSV-filen til Shopify administrator.

Eksporter produkter

Hvis du eksporterer opptil en side med produkter (opptil 50 produkter), lastes CSV-filen ned til nettleseren din. Hvis du eksporterer mer enn én side med produkter (51 eller flere produkter), sendes CSV-filen til deg. Hvis du ikke er butikkeieren, sendes filen også til butikkeierens e-postadresse.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.
 1. Klikk på Eksporter.

 2. Fra dialogboksen velger du produktene du vil eksportere:

- Den nåværende siden med produkter - Alle produkter - Produkter du har valgt - Produkter som matcher dine søk og filtre.

 1. Velg hvilke typer CSV-filer du vil eksportere:

- CSV-fil for Excel, Numbers eller et annet regnearkprogram. Bruk dette formatet hvis du planlegger å bruke et regnearkprogram for å redigere produkt-CSV-filen. - Vanlig CSV-fil. Bruk dette formatet hvis du planlegger å bruke et redigeringsprogram for ren tekst med produkt-CSV-filen.

 1. Klikk på Eksporter produkter.

Få tilgang til produktbildefilene

Hvis du flytter produktene dine til et nytt nettsted og planlegger å lukke den nåværende butikken eller slette noen av produktoppføringene, må du laste opp produkt-CSV-filen til den nye butikken mens den gamle butikken og produktoppføringene fortsatt er synlige.

Når du eksporterer produktene, vil bildene som er tilknyttet hvert produkt ikke bli inkludert i CSV-filen. Hvis du importerer produktene til en ny butikk, vil produktbildene kun bli generert hvis de fortsatt er synlige på et offentlig tilgjengelig nettsted.

Forsikre deg om at produktbildene fortsatt er tilgjengelige ved å la den originale butikken og produktene forbli intakt inntil du er ferdig med importprosessen. Dette gjør at den nye butikken kan tilordne riktige produktbilder for hver oppføring.

Bruk et tekstredigeringsprogram til å redigere products CSV-filen

Hvis du ikke har et regnearkprogram, kan du redigere CSV-filer med et tekstredigeringsprogram.

Forsiktig: Du bør bare bruke et tekstredigeringsprogram som en siste utvei. For eksempel kan du bruke et tekstredigeringsprogram hvis det finnes formateringsfeil i CSV-filen og du ikke kan åpne den i et regnearkprogram.

De fleste datamaskiner har tekstredigeringsprogrammer som kan åpne CSV-filer. Du kan også bruke et program som f.eks. Atom eller Sublime Text til å redigere og feilsøke CSV-filen.

Slik formaterer du CSV-filen i et tekstredigeringsprogram:

 • Kolonneoverskrifter må være separtert av komma (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tagger må være omgitt av anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Ulike oppføringer må være separert av linjeskift.

Filtrer og eksporter produktlisten

Du kan bruke filtre til å organisere produktlistene før du eksporterer. Hvis du bare må endre noen av produktene, kan du legge til et filter. Det kan være lettere å redigere produktene med en forkortet CSV, i stedet for hele produktlisten.

Steg:

 1. Produkter-listen i Shopify kan du legge til et filter med betingelser som bare viser de nødvendige produktene.

 2. Eksporter produktlisten og kontroller at du har valgt alternativet for å bare eksportere produkter som matcher filteret ditt.

En CSV-fil som bare inneholder produktene i den filtrerte listen vil eksporteres.

Etter du har gjort endringer på den eksporterte produkt-CSV-en, kan du importere den redigerte CSV-filen tilbake til Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis