แนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาทั่วไปในการนำเข้า CSV สินค้า

หากคุณประสบปัญหาในการอัปโหลดไฟล์ CSV สินค้าของคุณ ให้ตรวจสอบว่าปัญหาดังกล่าวมีอยู่ในรายการแนวทางแก้ไขแล้วหรือไม่ หากคุณยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ Shopify

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

การสร้างตัวเลือกสินค้ารายวันถึงขีดจํากัดแล้ว ลองอีกครั้ง

ร้านค้าที่มีตัวเลือกสินค้า 50,000 รายการ (ไม่รวมร้านค้า Plus) คุณสามารถสร้างตัวเลือกสินค้าใหม่ได้ไม่เกิน 1,000 รายการโดยอัปโหลด CSV (หรือ API) ภายในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงจะเริ่มจับเวลา 24 ชั่วโมงนับจากการอัปโหลดครั้งแรกของวัน

บริการจัดการคำสั่งซื้อไม่สามารถเว้นว่างได้

คุณต้องป้อนชื่อของบริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หากไม่ได้ใช้งานบริการจัดการคำสั่งซื้อ ให้ตั้งค่าเป็น manual

ละเว้นบรรทัด #-## เนื่องจากมีแฮนเดิล example อยู่แล้ว

แฮนเดิลใช้สำหรับการระบุสินค้าแต่ละชิ้นโดยไม่ซ้ำกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่มีแฮนเดิลที่ซ้ำกันสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นใน CSV ของคุณ

ละเว้นบรรทัด #-## เนื่องจากไม่มีข้อมูลสินค้า

ข้อความนี้หมายความว่ามีสินค้าอย่างน้อย 1 รายการที่มีแฮนเดิล แต่ไม่มีชื่อสินค้า

มีข้อความที่ผิดกฎหมายในบรรทัด

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีตัวอักษรที่ผิดกฎหมายในไฟล์ CSV ที่คุณพยายามนำเข้า สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาอย่าลืมว่าไฟล์ CSV ของคุณต้องเข้ารหัส UTF-8

บางครั้ง ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากข้อความขาดหายหรือปรากฎผิดที่

การตรวจสอบส่วนหัวไม่ถูกต้อง

ลบรูปภาพจากบรรทัดนั้นแล้วลองอีกครั้ง หากวิธีการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองใช้รูปภาพจากโฮสต์อื่น

ส่วนหัว CSV ไม่ถูกต้อง: ไม่พบส่วนหัว

บรรทัดแรกของไฟล์ CSV ของคุณควรเป็น:

Handle,Title,Body (HTML),Vendor,Type,Tags,Published,Option1 Name,Option1 Value,Option2 Name,Option2 Value,Option3 Name,Option3 Value,Variant SKU,Variant Grams,Variant Inventory Tracker,Variant Inventory Qty,Variant Inventory Policy,Variant Fulfillment Service,Variant Price,Variant Compare-at Price,Variant Requires Shipping,Variant Taxable,Variant Barcode,Image Src,Image Alt Text

อย่าลืมตรวจสอบช่องว่างสีขาวเพิ่มเติมที่ท้ายบรรทัดแรก

นโยบายสินค้าคงคลังไม่รวมอยู่ในรายการ

ต้องกำหนดนโยบายสินค้าคงคลังเป็น 'ปฏิเสธ' หรือ 'ดำเนินการต่อ'

จำนวนสินค้าคงคลังไม่สามารถเว้นว่างได้

ต้องตั้งค่าปริมาณสินค้าคงคลังหากคุณไม่ต้องการติดตามสินค้าคงคลัง ให้เว้นว่างตัวติดตามตัวเลือกสินค้าคงคลังไว้มิฉะนั้นแพลตฟอร์มดังกล่าวต้องมีปริมาณสินค้าคงคลัง

จำนวนสินค้าคงคลังไม่ใช่ตัวเลข

คุณต้องป้อนค่าตัวเลขสำหรับจำนวนสินค้าที่อยู่ในสต็อก

เครื่องหมายคำพูดในบรรทัดขาดหายไปหรือปรากฎผิดที่

ข้อผิดพลาดนี้อาจเป็นผลมาจาก Excel หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น ที่เพิ่มเครื่องมายคำพูดแบบโค้ง (อัญประกาศ) เครื่องหมายคำพูดเหล่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคำพูดแบบตรง สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดไฟล์ด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความ และค้นหา “ “ แล้วแทนที่ด้วยเครื่องหมายคำพูดดังต่อไปนี้: " "

สาเหตุที่เป็นไปได้อีกประการคือ มีเครื่องหมายคำพูดถูกเพิ่มเข้ามาในไฟล์ ให้เปิดไฟล์ในเครื่องมือแก้ไขข้อความและหาบรรทัดที่มีข้อผิดพลาด ตรวจสอบหาเครื่องหมายคำพูดที่ปรากฎผิดที่แล้วลบทิ้ง

ไม่ใช่หมวดหมู่สินค้าที่ถูกต้อง

หมวดหมู่สินค้าที่คุณป้อนนั้นไม่ตรงกับหมวดหมู่สินค้าแบบเต็มหรือหมายเลข ID ที่ระบุไว้ในการจำแนกผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Shopify คุณจะต้องป้อนข้อมูลให้ตรงกับหมวดหมู่หรือหมายเลข ID ทุกประการ

การตรวจสอบยืนยันล้มเหลว: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามดาวน์โหลดรูปภาพ

ไฟล์รูปภาพหายไป

การตรวจสอบยืนยันล้มเหลว: ไม่รู้จักหรือไม่ได้ระบุ getaddrinfo: nodename หรือ servname

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ URL ของรูปภาพมีข้อผิดพลาด URL ของรูปภาพต้องมี http:// อยู่ด้านหน้า นอกจากนี้ยังต้องเป็นลิงก์โดยตรงเข้าสู่รูปภาพและเข้าถึงจากสาธารณะได้

การตรวจสอบยืนยันล้มเหลว: ตัวเลือกซ้ำกัน

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อสินค้ามีตัวเลือกซ้ำคุณอาจตั้งค่าสินค้าที่มี 2 ตัวเลือกสินค้าที่มีค่าตัวเลือกซ้ำกัน (ตัวอย่างเช่น 2 สินค้าขนาดกลาง ทั้งคู่เป็นสีดำ)หากค่าตัวเลือกไม่ซ้ำกัน สินค้าอาจถูกทำซ้ำที่อื่นใน CSV ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน

การตรวจสอบยืนยันล้มเหลว: ราคาไม่สามารถเว้นว่างได้

ต้องเพิ่มราคาสินค้าในบรรทัดนี้

การตรวจสอบยืนยันล้มเหลว: รูปภาพที่อัปโหลดมีขนาดเกินกว่าขีดจำกัด 20 เมกะพิกเซล

ขนาดของรูปภาพสินค้าของคุณสามารถเป็นมีขนาดสูงสุดได้ไม่เกิน 5000 x 5000 พิกเซลหรือ 20 เมกะพิกเซล โปรดลดขนาดรูปภาพหรือใช้รูปภาพอื่น

คำถามที่พบบ่อย

มีตัวอักษรที่ปรากฏแบบสุ่มในการส่งออกของฉัน คุณได้จัดการกับภาษาต่างประเทศหรือไม่

Shopify รองรับทุกภาษาหรือทุกตัวอักษรที่อยู่ในการเข้ารหัส UTF-8หากคุณเห็นตัวอักษรแปลกๆ ในคำอธิบายสินค้าของคุณ อาจเป็นเพราะว่าไฟล์ CSV ของคุณไม่ได้ใช้การเข้ารหัส UTF-8ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดไฟล์ในเครื่องมือแก้ไขข้อความบันทึกอีกครั้ง พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุการเข้ารหัส UTF-8 แล้ว

ฉันพยายามอัปโหลด CSV ของฉันแล้วหน้าต่าง Choose column headings ก็เด้งขึ้นมา

หน้าต่างนี้จะแสดงเมื่อส่วนหัวของไฟล์ CSV ของคุณไม่ถูกต้องคุณสามารถเลือกส่วนหัวที่ถูกต้องได้จากเมนูดรอปดาวน์เพื่อช่วยคุณในการนำเข้าไฟล์ CSV ของคุณไปยัง Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี