Rozwiązania typowych problemów z importem CSV produktów

Jeśli masz trudności z załadowaniem pliku CSV produktu, sprawdź, czy ten problem jest wymieniony w prezentowanych rozwiązaniach. Jeżeli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Komunikaty o błędach

Osiągnięto dzienny limit tworzenia wariantów, spróbuj ponownie

W przypadku sklepów z 50 000 wariantów produktów (z wyłączeniem sklepów Plus) w ciągu 24 godzin można utworzyć nie więcej niż 1000 nowych wariantów poprzez przesłanie plików CSV (lub API). Ten 24-godzinny okres rozpoczyna się w momencie pierwszego przesłania w danym dniu.

Usługa realizacji nie może być pusta

Musisz podać nazwę używanej usługi realizacji. Jeśli korzystasz z usługi realizacji, należy ją ustawić na manual.

Pominięto linię #-##, ponieważ uchwyt example już istnieje

Uchwyt służy do unikalnej identyfikacji każdego produktu. Upewnij się, że masz unikalny uchwyt dla każdego produktu w CSV.

Pominięto linię #-##, ponieważ nie zawierała danych produktu

To oznacza, że istnieje co najmniej jeden produkt z uchwytem, ale nie ma tytułu produktu.

Niedozwolone stosowanie cudzysłowów w linii

Ten błąd jest spowodowany niedozwolonym znakiem w pliku CSV, który próbujesz zaimportować. Aby to naprawić, należy pamiętać, że plik CSV musi być zakodowany za pomocą UTF-8.

Czasami ten błąd jest spowodowany brakującym lub niepotrzebnym cudzysłowem.

Kontrola nieprawidłowego nagłówka

Usuń obraz z tej linii i spróbuj ponownie. Jeśli to rozwiąże problem, spróbuj go hostować w innym miejscu.

Nieprawidłowy nagłówek CSV: Brak nagłówków

Pierwsza linia pliku CSV powinna być, jak poniżej:

Handle,Title,Body (HTML),Vendor,Type,Tags,Published,Option1 Name,Option1 Value,Option2 Name,Option2 Value,Option3 Name,Option3 Value,Variant SKU,Variant Grams,Variant Inventory Tracker,Variant Inventory Qty,Variant Inventory Policy,Variant Fulfillment Service,Variant Price,Variant Compare-at Price,Variant Requires Shipping,Variant Taxable,Variant Barcode,Image Src,Image Alt Text

Pamiętaj, aby sprawdzić dodatkowe białe znaki na końcu pierwszej linii.

Polityka zapasów nie jest uwzględniona na liście

Polityka zapasów musi mieć ustawienie „Odrzuć” lub „Kontynuuj”.

Ilość zapasów nie może być pusta

Należy ustawić ilość zapasów. Jeśli nie śledzisz zapasów, Monitor zapasów wariantu musi być pusty. W przeciwnym razie platforma będzie wymagać podania ilości zapasów.

Ilość zapasów nie jest liczbą

Musisz wprowadzić wartość liczbową dla ilości pozycji w magazynie.

Brakujący lub zbędny cudzysłów w linii

Może to być wynik działania programu Excel lub innego programu arkusza kalkulacyjnego, który dodaje cudzysłowy drukarskie. Te cudzysłowy należy zastąpić cudzysłowami prostymi. Aby rozwiązać ten problem, otwórz plik w edytorze tekstu, użyj funkcji Znajdź i zamień, aby zmienić cudzysłów “ “ na następujący: " ".

Inną możliwą przyczyną jest dodatkowy cudzysłów, który został dodany do pliku. Otwórz plik w edytorze tekstu i znajdź linię z błędem. Sprawdź pola pod kątem zbędnych cudzysłowów i usuń je.

Nie jest prawidłową kategorią produktu

Wprowadzona kategoria produktu nie odpowiada pełnej kategorii produktu lub numerowi ID figurującemu w Taksonomii produktów Shopify. Musisz dokładnie dopasować kategorię lub numer ID.

Sprawdzanie poprawności nie powiodło się: Wystąpił błąd podczas próby pobrania obrazu

Brak pliku obrazu.

Walidacja nie powiodła się: getaddrinfo: nodename nor servname - nie dodano lub nieznane

Ten błąd jest spowodowany błędem w adresie URL obrazu. Adres URL obrazu musi się zaczynać od http://. Musi to być również publicznie dostępny bezpośredni link do obrazu.

Sprawdzanie poprawności nie powiodło się: Opcje nie są unikalne

Ten błąd występuje, gdy produkt ma duplikaty opcji. Możliwe, że skonfigurowałeś(-aś) produkt z dwoma wariantami o tych samych wartościach opcji (np. 2 produkty w średnim rozmiarze, oba w kolorze czarnym). Jeśli wartości opcji są unikalne, produkt może być powielony w innym miejscu w pliku CSV za pomocą tego samego uchwytu.

Sprawdzanie poprawności nie powiodło się: Cena nie może być pusta

Do tej linii musi być dodana cena.

Sprawdzanie poprawności nie powiodło się: Przesłany obraz przekracza limit 20 megapikseli

Obrazy produktów mogą mieć dowolny rozmiar do 5760x5760 pikseli lub 20 megapikseli. Zmniejsz rozmiar obrazu lub użyj innego obrazu.

Często zadawane pytania

W eksporcie są losowe znaki. Czy obsługujesz języki międzynarodowe?

Shopify obsługuje dowolny język lub znaki zawarte w kodowaniu UTF-8. Jeśli w opisach produktów widzisz dziwne znaki w opisach produktów, prawdopodobnie oznacza to, że plik CSV nie używa kodowania UTF-8. Aby rozwiązać ten problem, otwórz plik w edytorze tekstu. Zapisz go ponownie, upewniając się, że ustalono kodowanie UTF-8.

Przy próbie załadowania mojego pliku CSV pojawiło się okno Choose column headings

To okno wyświetla się, gdy nagłówki pliku CSV są nieprawidłowe. Możesz wybrać odpowiednie nagłówki z menu rozwijanego, aby pomóc w zaimportowaniu pliku CSV do Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo