Edycja zbiorcza

Możesz użyć edytora zbiorczego, aby wprowadzić zmiany jednocześnie w wielu produktach i wariantach produktu. W panelu administracyjnym Shopify możesz wybrać produkty, które chcesz zmienić, wskazać właściwości, które mają zostać zaktualizowane, a następnie wprowadzić zmiany. W edytorze zbiorczym wyświetla się maksymalnie 100 produktów i wariantów produktu jednocześnie. Edytor zbiorczy można także wykorzystać do edycji kolekcji, klientów, zapasów i metapól.

Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej Microsoft Edge podczas zbiorczej edycji produktów, może to powodować błędy, ponieważ ta przeglądarka ma ograniczoną długość adresu URL. Rozważ użycie innych przeglądarek internetowych, takich jak Chrome, Firefox lub Safari.

Wybierz produkty do edycji

Możesz wybrać produkty do edycji zbiorczej na stronie Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
  2. Użyj pól wyboru, aby wybrać każdy produkt, który chcesz edytować.
  3. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

Wybierz właściwości produktu do edycji

W edytorze zbiorczym wyświetlają się wybrane produkty i niektóre z ich właściwości w formie tabeli. Możesz zmienić, które właściwości produktu będą wyświetlane w tabeli.

Każda kolumna w tabeli reprezentuje właściwość produktu, taką jak cena, SKU i cena do porównania. Każdy wiersz w tabeli reprezentuje wybrany produkt lub wariant produktu.

Dodaj właściwość produktu

  1. W edytorze zbiorczym kliknij Kolumny.
  2. Wybierz wszystkie właściwości produktu, które chcesz dodać do tabeli.

Usuń właściwość produktu

  1. W edytorze zbiorczym kliknij Kolumny.
  2. Odznacz wszystkie właściwości produktu, które chcesz usunąć z tabeli.

Edytuj zbiorczo produkty

Po wybraniu właściwości produktu, które chcesz edytować, możesz kliknąć pola w edytorze i wprowadzić nowe dane lub edytować istniejące dane.

Kroki:

  1. Kliknij i wprowadź wpis w polu tabeli, aby edytować właściwość produktu dla tego produktu lub wariantu produktu.
  2. Kliknij opcję Zapisz. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, musisz je naprawić, a następnie ponownie kliknąć Zapisz.

Skróty w edytorze zbiorczym

W efektywnej nawigacji i edytowaniu właściwości produktów w edytorze zbiorczym mogą pomóc następujące skróty:

Skróty w edytorze zbiorczym
Czynność Skrót
Przejdź do innej komórki Kliknij, aby zaznaczyć komórkę tabeli, a następnie naciśnij klawisz strzałki, aby przejść do następnej edytowalnej komórki w tym kierunku.
Zaznacz wiele komórek, które nie sąsiadują ze sobą Przytrzymaj klawisz Alt na komputerze PC lub klawisz command na komputerze Mac i kliknij różne kolumny.
Zaznacz wiele sąsiadujących komórek Kliknij, aby wybrać komórkę, a następnie przytrzymaj klawisz shift i kliknij ostatnią komórkę z zakresu komórek, które chcesz zaznaczyć.
Wybierz i edytuj wiele pól jednocześnie Kliknij i przeciągnij kursor przez wiele komórek. Opcja ta ma zastosowanie przy wpisywaniu tekstu i liczb, klikaniu pól wyboru i używaniu rozwijanych menu w wybranych komórkach.
Zastosuj wartość komórki do komórek poniżej lub powyżej Kliknij i przeciągnij uchwyt wypełniania komórki w komórkach poniżej lub powyżej.
Dostosuj szerokość kolumny Kliknij separator po prawej stronie tytułu kolumny i przeciągnij kursor, aby dostosować szerokość kolumny.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo