Korzystanie z czynności zbiorczych w panelu administracyjnym Shopify

Możesz wykonywać czynności zbiorczo w panelu administracyjnym Shopify. Na przykład możesz realizować wiele zamówień, usuwać wiele plików lub publikować wiele produktów jednocześnie.

Możesz korzystać z czynności zbiorczych na wielu stronach panelu administracyjnego Shopify, np. Zamówienia, Klienci i Produkty.

Wybierz pozycje do edycji zbiorczej

Użyj jednego z następujących sposobów, aby wybrać pozycje listy dla czynności zbiorczej:

Wybierz pozycję jedną po drugiej

Aby wybierać pozycje pojedynczo, kliknij pole wyboru obok każdej pozycji, którą chcesz wybrać.

Kliknij pole wyboru, aby wybrać pozycję

Wybierz pozycje pojedynczo na urządzeniu mobilnym

Na urządzeniu mobilnym możesz wybrać maksymalnie 25 pozycji.

Kroki:

Wybierz zakres pozycji

Kliknij, aby wybrać pozycję, a następnie przytrzymaj klawisz shift i kliknij inną pozycję. Spowoduje to wybranie pierwszej i ostatniej klikniętej pozycji oraz wszystkich pozycji pomiędzy nimi.

Wybierz wszystkie pozycje listy na stronie

Na górze większości list pozycji znajduje się główne pole wyboru. Możesz kliknąć główne pole wyboru, aby wybrać wszystkie pozycje listy na stronie:

Wybierz wszystkie pozycje

Wybierz wszystkie pozycje listy (50+)

Na górze większości list pozycji znajduje się główne pole wyboru. Możesz kliknąć główne pole wyboru, aby wybrać wszystkie pozycje listy na stronie: Możesz wybrać więcej niż 50 pozycji do czynności zbiorczej.

Kroki:

 1. Kliknij główne pole wyboru.

 2. Kliknij Wybierz wszystkie 50+ pozycji ze swojego sklepu.

Wybierz czynność zbiorczą, aby wykonać ją w panelu administracyjnym Shopify

Lista czynności zbiorczych w panelu administracyjnym Shopify

Czynności zbiorcze można wykorzystać na następujących stronach panelu administracyjnego Shopify, każdy z własnym zestawem dostępnych czynności:

Dostępne czynności zbiorcze w Shopify
Strona panelu administracyjnego Zbiorcze czynności na komputerze Zbiorcze czynności na urządzeniu mobilnym
Zamówienia
 • Twórz i edytuj etykiety wysyłkowe (wymaga skorzystania z usługi Shopify Shipping)
 • Realizuj zamówienia
 • Rejestruj płatności za zamówienie
 • Drukuj specyfikacje towarów
 • Archiwizuj zamówienia
 • Anuluj archiwizację zamówień
 • Dodaj tagi
 • Usuń tagi
 • Funkcje aplikacji (w zależności od zainstalowanych aplikacji)
 • Uruchom automatyczny workflow (wymaga Shopify Flow)
 • Utwórz etykiety wysyłkowe (wymagana jest usługa Shopify Shipping)
 • Realizuj zamówienia
 • Rejestruj płatności za zamówienie
 • Drukuj zamówienia
 • Drukuj specyfikacje towarów
 • Archiwizuj zamówienia
 • Anuluj archiwizację zamówień
Zamówienia / Wersje robocze
 • Usuń wersje robocze zamówień
 • Dodaj tagi
 • Usuń tagi
Zamówienia / Przerwane realizacje zakupu
 • Archiwizuj realizacje zakupu
 • Anuluj archiwizację realizacji zakupu
Produkty
 • Udostępnij produkty
 • Zablokuj dostępność produktów
 • Usuń wybrane produkty
 • Dodaj tagi
 • Usuń tagi
 • Dodaj do kolekcji
 • Usuń z kolekcji
 • Funkcje aplikacji (w zależności od zainstalowanych aplikacji)
 • Uruchom automatyczny workflow (wymaga Shopify Flow)
Produkty / Transfery
 • Archiwizuj transfery
 • Anuluj archiwizację transferów
 • Dodaj tagi
 • Usuń tagi
Produkty / Zapasy
 • Kontynuuj sprzedaż po wyprzedaniu
 • Zaprzestań sprzedaży po wyprzedaniu
 • Utwórz transfer
 • Aktualizuj ilość
Produkty / Kolekcje
 • Udostępnij kolekcje
 • Zablokuj dostępność kolekcji
 • Usuń wybrane kolekcje
Produkty / Karty prezentowe
 • Wyłącz wybrane karty prezentowe
Klienci
 • Usuń wybranych klientów
 • Dodaj tagi
 • Usuń tagi
 • Uruchom automatyczny workflow (wymaga Shopify Flow)
Rabaty
 • Włącz rabaty
 • Wyłącz rabaty
 • Usuń rabaty
Ustawienia / Pliki
 • Usuń wybrane pliki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo