Chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi đồng thời nhiều sản phẩm và mẫu mã sản phẩm. Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể chọn sản phẩm bạn muốn thay đổi, chọn thuộc tính bạn muốn cập nhật rồi thực hiện thay đổi. Trang chỉnh sửa hàng loạt hiển thị một lúc tối đa 100 sản phẩm và mẫu mã sản phẩm. Bạn cũng có thể dùng công cụ này để chỉnh sửa bộ sưu tập, khách hàng, hàng trong kho và trường thông tin bổ sung.

Nếu bạn sử dụng trình duyệt web Microsoft Edge để chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm thì trình duyệt này có thể gây ra lỗi do độ dài URL hạn chế. Hãy cân nhắc sử dụng các trình duyệt web khác như Chrome, Firefox hoặc Safari.

Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa

Bạn có thể chọn sản phẩm để chỉnh sửa hàng loạt từ trang Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
  2. Sử dụng hộp kiểm để chọn từng sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

Chọn thuộc tính sản phẩm cần chỉnh sửa

Trang chỉnh sửa hàng loạt hiển thị sản phẩm bạn đã chọn và một số thuộc tính của chúng trong bảng. Bạn có thể quyết định thuộc tính sản phẩm nào hiển thị trong bảng.

Mỗi cột trong bảng đại diện cho một thuộc tính sản phẩm, chẳng hạn như giá, SKU và giá gốc. Mỗi hàng trong bảng đại diện cho một sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm đã chọn.

Thêm thuộc tính sản phẩm

  1. Trong trang chỉnh sửa hàng loạt, nhấp vào Cột.
  2. Chọn tất cả thuộc tính sản phẩm bạn muốn thêm vào bảng.

Xóa thuộc tính sản phẩm

  1. Trong trang chỉnh sửa hàng loạt, nhấp vào Cột.
  2. Bỏ chọn tất cả thuộc tính sản phẩm bạn muốn xóa khỏi bảng.

Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm

Sau khi chọn thuộc tính sản phẩm muốn chỉnh sửa, bạn có thể nhấp vào các trường trong trình biên tập để nhập dữ liệu mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu hiện có.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp và nhập trong một trường của bảng để chỉnh sửa thuộc tính sản phẩm cho sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm đó.
  2. Nhấp vào Lưu. Nếu xảy ra lỗi, bạn cần sửa lỗi, rồi nhấp vào Lưu lần nữa.

Phím tắt trên trang chỉnh sửa hàng loạt

Để giúp bạn điều hướng và chỉnh sửa thuộc tính sản phẩm một cách hiệu quả trên trang chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau:

Phím tắt trên trang chỉnh sửa hàng loạt
Thao tác Lối tắt
Di chuyển giữa các ô Nhấp để chọn ô trong bảng, rồi nhấn phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển theo hướng đó sang ô tiếp theo có thể chỉnh sửa.
Chọn nhiều ô không nằm cạnh nhau Giữ phím Alt trên PC hoặc phím command trên máy Mac và nhấp vào các ô khác nhau.
Chọn nhiều ô cạnh nhau Nhấp vào để chọn một ô, rồi giữ phím shift và nhấp vào ô cuối cùng trong phạm vi ô bạn muốn chọn.
Chọn và chỉnh sửa nhiều trường cùng lúc Nhấp và kéo con trỏ chuột qua nhiều ô. Tức là bạn có thể nhập văn bản và số, nhấp vào hộp kiểm và dùng menu thả xuống trong các ô đã chọn.
Áp dụng giá trị của ô cho các ô bên dưới hoặc bên trên ô đó Nhấp và kéo mã điều khiển điền của ô đó qua các ô bên dưới hoặc bên trên.
Điều chỉnh chiều rộng của cột Nhấp vào thanh chia bên phải tiêu đề cột và kéo con trỏ để điều chỉnh chiều rộng của cột.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí