Tải lên và quản lý tệp

Bạn có thể tải lên, quản lý và xóa tệp khỏi trang Tệp trên trang quản trị Shopify.

Tệp trên trang Tệp có thể bao gồm:

 • hình ảnh và video được dùng trong chủ đề, bài viết blog và trang của bạn
 • hình ảnh và video được sử dụng trong mô tả sản phẩm và bộ sưu tập của bạn
 • tệp và video bạn muốn cung cấp để khách hàng tải xuống
 • hình ảnh và tệp được kết nối với trường thông tin bổ sung

Bạn cũng có thể tải tệp lên khi đang chỉnh sửa chủ đề, tạo trường thông tin bổ sung hoặc khi đang sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức để chỉnh sửa nội dung chủ đề, trang, bài viết blog, mô tả sản phẩm hoặc mô tả bộ sưu tập. Tệp bạn tải lên sẽ xuất hiện trên trang Tệp.

Để truy cập trang Tệp, vào mục Nội dung > Tệp.

Yêu cầu về tệp

Bạn có thể tải tệp lên trang Tệp trên trang quản trị Shopify. Tệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu về tệp hình ảnh

Yêu cầu về tệp đối với hình ảnh
Thuộc tính Yêu cầu
Kích cỡ tệp Tối đa 20 MB (megabyte)
Độ phân giải Tối đa 20 MP (megapixel)
Tỷ lệ khung hình Từ 100:1 đến 1:100
Định dạng tệp JPEG, PNG, WEBP, HEIC và GIF

Yêu cầu về tệp video

Yêu cầu về tệp đối với video
Thuộc tính Yêu cầu
Kích cỡ tệp Tối đa 1 GB (gigabyte)
Độ phân giải Độ phân giải tối đa là 4K
Độ dài video Thời lượng video tối đa là 10 phút
Định dạng tệp MOV và MP4

Yêu cầu về tệp chung

Tệp chung có thể là bất kỳ tệp nào khác ngoài HTML và được cung cấp để khách hàng tải xuống.

Yêu cầu về tệp đối với tệp chung
Thuộc tính Yêu cầu
Kích cỡ tệp Tối đa 20 MB
Định dạng tệp Mọi loại tệp ngoại trừ HTML

Yêu cầu về định dạng tệp

Nếu đang sử dụng gói trả phí, bạn có thể tải lên bất kỳ định dạng tệp nào khác ngoài HTML.

Nếu đang sử dụng gói dùng thử, bạn chỉ có thể tải lên các định dạng tệp sau:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPEG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF
 • WebP
 • HEIC

Bạn cũng cần xác minh địa chỉ email để có thể tải lên tệp PDF.

Nếu đang sử dụng gói dùng thử và muốn tải lên các định dạng tệp khác, hãy kiểm tra và cập nhật gói của bạn.

Các phần khác nhau của cửa hàng như chủ đề, trang và blog chỉ hỗ trợ một số định dạng tệp. Để biết thêm thông tin về những định dạng tệp được hỗ trợ, hãy tham khảo các tài nguyên sau:

Tải lên tệp trên trang Tệp

Bạn có thể tải tệp lên Shopify trên trang Tệp.

Nếu muốn giúp khách hàng có sẵn tệp để tải xuống, bạn cần tải tệp lên trang Tệp trong Shopify rồi thêm liên kết đến tệp đó trong nội dung của trang hoặc trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Upload files (Tải lên tệp).

 2. Chọn tối đa 20 tệp để tải lên, rồi nhấp vào Mở.

Lọc danh sách tệp

Bạn có thể lọc danh sách tệp hoặc tìm kiếm tệp trên trang Tệp hoặc trong hộp chọn Tệp.

Bạn có thể lọc tệp theo những cách sau:

 • Tìm kiếm các thuộc tính tệp như tên và loại tệp bằng thanh Lọc tệp
 • Lọc theo kích cỡ bằng menu thả xuống Kích cỡ tệp
 • Lọc theo loại bằng menu thả xuống Loại tệp
 • Lọc theo mục đích sử dụng tệp bằng menu thả xuống Dùng trong

Nếu cần thường xuyên thực hiện các tìm kiếm hoặc lọc theo cùng một thuật ngữ, bạn có thể lưu bộ lọc.

Lọc tệp bằng thanh Lọc tệp

Bằng cách sử dụng thanh Bộ lọc tệp, bạn có thể tìm kiếm tên tệp cụ thể hoặc tìm kiếm tệp theo loại, ví dụ như hình ảnh hoặc video, hoặc sắp xếp tệp theo tên hoặc kích cỡ.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
 • Trong thanh Lọc tệp, hãy nhập tất cả hoặc một phần tên tệp hoặc phần mở rộng của tệp mà bạn đang tìm (ví dụ: .jpg hoặc .pdf) hoặc
 • Sử dụng menu thả xuống Loại tệp để chọn loại tệp bạn cần tìm.

Lọc tệp theo kích thước

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào File size (Kích cỡ tệp).

 2. Sử dụng các trường Kích cỡ tối thiểuKích cỡ tối đa, nhập kích cỡ tối thiểu của tệp bạn muốn xem, kích cỡ tối đa của tệp bạn muốn xem hoặc cả hai.

Lưu bộ lọc

Nếu cần thường xuyên thực hiện các tìm kiếm hoặc lọc theo cùng một thuật ngữ, bạn có thể lưu bộ lọc để dễ dàng truy cập. Bộ lọc đã lưu được thêm làm tab ở đầu trang Tệp. Bạn có thể nhấp vào tab để lọc tệp bằng các thông số bộ lọc đã lưu.

Các bước thực hiện:

 1. Lọc tệp bằng thanh Lọc tệp, bộ lọc Lọc kích cỡ tệp hoặc cả hai.

 2. Nhấp vào Save filters (Lưu bộ lọc).

 3. Trong trường Lưu thành, nhập tên cho bộ lọc đã lưu.

 4. Nhấp vào Save filters (Lưu bộ lọc).

Thay đổi thứ thự sắp xếp của danh sách tệp

Theo mặc định, các tệp được liệt kê từ mới nhất đến cũ nhất dựa trên ngày tải lên.

Nếu muốn thay đổi thứ tự sắp xếp, bạn có thể sắp xếp tệp theo ngày được thêm, theo kích cỡ hoặc thứ tự bảng chữ cái theo tên tệp.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Sort (Sắp xếp) rồi chọn một tùy chọn trong danh sách.

Cung cấp tệp để tải xuống

Nếu muốn cung cấp tệp để tải xuống, bạn có thể tải tệp lên bằng trang Tệp, sau đó thêm liên kết đến tệp đó trong nội dung của trang hoặc trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sao chép liên kết đến tệp vào bảng nhớ tạm bằng cách nhấp vào nút Link (Liên kết) bên cạnh tệp.

Tải xuống phương tiện gốc

Dịch vụ hình ảnh của Shopify quản lý hình ảnh và video của bạn để đảm bảo hiển thị định dạng tốt nhất có thể ở vị trí thích hợp trong cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể tải xuống tệp gốc, chưa được tối ưu hóa cho thiết bị bằng nút tải xuống trong cửa sổ Xem trước và Chỉnh sửa.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tệp mong muốn hoặc sử dụng bộ lọc để sắp xếp hoặc tìm tệp đa phương tiện cụ thể.
 2. Nhấp vào nút tải xuống. Định dạng gốc sẽ được lưu vào thiết bị của bạn.

Chỉnh sửa tệp

Bạn có thể xem trước và chỉnh sửa tệp bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ của tệp trong trang Tệp.

Có sẵn các thao tác chỉnh sửa sau:

 • Thêm văn bản thay thế: Bạn có thể thêm mô tả ngắn gọn về hình ảnh hoặc video cho người bị suy giảm thị lực hoặc có kết nối băng thông thấp.
 • Thêm tiêu điểm cho hình ảnh: Bạn có thể chỉ định phần quan trọng nhất của hình ảnh để giúp chủ đề cắt xén hình ảnh một cách thông minh hơn.
 • Thay thế tệp: Bạn có thể thay thế tệp để giữ nguyên tên và URL tệp. Chỉ có thể thay thế cùng định dạng tệp. Ví dụ: Bạn chỉ có thể thay thế tệp JPG bằng tệp JPG khác.
 • Cập nhật ảnh bìa video: Bạn có thể cập nhật ảnh bìa video, ảnh này đóng vai trò như hình ảnh xem trước của video.
 • Đổi tên tệp: Bạn có thể thay đổi tên tệp. Việc thay đổi tên tệp cũng sửa đổi URL cho tệp đó và khiến URL trước đó của tệp không còn hoạt động.

Các chỉnh sửa được thực hiện trên trang Tệp sẽ áp dụng cho tất cả những nơi sử dụng tệp này trong cửa hàng.

Để thực hiện các loại chỉnh sửa khác, tải xuống tệp, thực hiện chỉnh sửa trong phần mềm chỉnh sửa mà bạn muốn rồi tải lại lên trang Tệp.

Xóa tệp

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều tệp trong trang Tệp. Tìm hiểu thêm về thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn hộp kiểm bên cạnh tệp bạn muốn xóa. Bạn có thể chọn nhiều tệp.

 2. Nhấp vào Xóa, sau đó nhấp lại vào Xóa để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí