Tải tệp lên trang web

Bạn có thể tải lên, quản lý và xóa tệp từ trang Tệp trong trang quản trị Shopify.

Bạn có thể tải tệp lên trang quản trị Shopify vì một số lý do sau đây:

 • Bạn muốn thêm ảnh vào nội dung của một trang, bài viết blog, trang sản phẩm hoặc trang bộ sưu tập.

 • Bạn muốn thêm ảnh hoặc logo để tùy chỉnh chủ đề.

 • Bạn muốn cung cấp một tệp để khách hàng có thể tải xuống.

Trong hầu hết mọi trường hợp, việc tải trực tiếp tệp hình ảnh lên sẽ dễ dàng hơn khi bạn đang thêm nội dung vào trang, bài viết blog, trang sản phẩm hoặc trang bộ sưu tập. Bạn cũng có thể trực tiếp tải tệp hình ảnh lên trong khi tùy chỉnh chủ đề.

Sau khi tải hình ảnh lên trang Tệp trong trang quản trị Shopify, bạn có thể sao chép URL của ảnh từ trang Tệp. Nếu muốn cung cấp tệp để tải xuống, bạn cần tải tệp lên trang Tệp trong trang quản trị Shopify. Tiếp theo, thêm liên kết đến tệp đó trong nội dung của trang hoặc trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến.

Yêu cầu về tệp và các loại tệp

Bạn có thể tải hình ảnh, video và âm thanh lên trang Tệp trong trang quản trị Shopify. Kích cỡ tệp tối đa đối với tệp phương tiện là 19 MB.

Tôi có thể tải lên loại tệp nào?

Hình ảnh

Shopify chấp nhận các loại tệp hình ảnh .jpg, .png.gif.

Nếu bạn tải lên tệp hình ảnh .svg, các tệp này tự động chuyển đổi thành .png. Loại tệp tốt nhất cho hình ảnh sản phẩm, trang và bài viết blog là .jpg. Loại tệp tốt nhất cho logo, đường viền và ảnh cắt là .png.

Âm thanh và video

Bạn có thể tải lên các loại tệp âm thanh và video chính, ví dụ như .mp4, .mov.mp3.

Nếu bạn đang sử dụng gói dùng thử, bạn không thể tải tệp video hoặc âm thanh lên Shopify. Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật gói của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể nhập dữ liệu về sản phẩm, khách hàng hoặc hàng trong kho bằng tệp .csv. Không nhập dữ liệu bằng tệp .csv qua trang Tệp mà qua trang tương ứng trên trang quản trị Shopify.

Tải tệp lên trên trang Tệp

Bạn có thể tải tệp lên Shopify trên trang Tệp.

Nếu muốn cung cấp tệp để khách hàng có thể tải xuống, bạn cần tải tệp lên trên trang Tệp trong Shopify rồi thêm liên kết đến tệp đó trong nội dung của trang hoặc trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Upload files (Tải lên tệp).

 2. Chọn một hoặc nhiều tệp để tải lên. Nhấp vào Mở.

Lưu ý: Bạn không cần tải bất kỳ tệp nào lên thư mục gốc của trang web. Tìm hiểu cách xác minh trang web với dịch vụ bên thứ ba bằng cách dùng thẻ meta.

Tải tệp hình ảnh lên nội dung của cửa hàng trực tuyến

Khi bạn sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức để tải hình ảnh lên, hình ảnh sẽ hiển thị trong nội dung của trang cho phần mô tả sản phẩm hoặc bộ sưu tập, trang web hoặc bài viết blog. Ví dụ: Bạn có thể tải logo cho một nhà cung cấp cụ thể lên phần mô tả sản phẩm. Khi tải hình ảnh lên bằng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức, bạn có thể quản lý hình ảnh trên trang Tệp trong trang quản trị Shopify.

Bạn cũng có thể thêm hình ảnh sản phẩm hoặc tệp hình ảnh bạn đã tải lên vào nội dung của trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào sản phẩm, bộ sưu tập, trang hoặc bài viết blog mà bạn muốn thêm hình ảnh vào đó.

 2. Trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức, đặt con trỏ vào vị trí trong nội dung mà bạn muốn hình ảnh hiển thị.

 3. Nhấp vào Chèn hình ảnh:

  Shopify - tải tệp hình ảnh lên

 4. Nhấp vào Upload file (Tải tệp lên).

 5. Chọn hình ảnh, rồi chọn cỡ ảnh.

 6. Không bắt buộc: Thêm văn bản thay thế của ảnh để hỗ trợ quá trình SEO.

 7. Nhấp vào Chèn hình ảnh để thêm ảnh vào vị trí đặt con trỏ trong nội dung.

Sau khi thêm ảnh vào mô tả sản phẩm hoặc bộ sưu tập, trang web hoặc bài viết blog, bạn có thể di chuyển ảnh đó đến vị trí khác trong cùng nội dung bằng cách dùng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước, cách sắp chữ quanh ảnh và cách căn chỉnh ảnh, sửa URL hình ảnh, thêm hoặc sửa văn bản thay thế. Tìm hiểu thêm về trình soạn thảo văn bản đa dạng thức.

Tìm kiếm tệp

Bạn có thể tìm kiếm tệp trên trang Tệp. Bằng cách sử dụng thanh Tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm tên tệp cụ thể hoặc tìm kiếm tệp theo loại, chẳng hạn như .jpg hoặc .pdf.

Các bước thực hiện:

 1. Trong thanh Tìm kiếm, nhập tất cả hoặc một phần tên tệp hoặc nhập phần mở rộng tệp mà bạn đang tìm (ví dụ: .jpg hoặc .pdf). Các tệp khớp với nội dung tìm kiếm sẽ hiển thị theo thứ tự chữ và số.

 2. Nếu bạn muốn lưu kết quả tìm kiếm, hãy nhấp vào Lưu tìm kiếm này.

Lọc tệp theo kích thước

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào menu thả xuống Lọc tệp.

 2. Trong menu thả xuống đầu tiên, chọn MB.

 3. Trong các trường lọc thứ hai và thứ ba, chọn lớn hơn hoặc nhỏ hơn, rồi nhập giá trị.

 4. Nhấp vào Thêm bộ lọc để hiển thị tất cả các tệp khớp với bộ lọc đó.

Thay đổi thứ thự sắp xếp của danh sách tệp

Theo mặc định, các tệp được liệt kê từ mới nhất đến cũ nhất dựa trên ngày tải lên.

Nếu muốn thay đổi thứ tự sắp xếp, bạn có thể sắp xếp các tệp theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo kích thước.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn một tùy chọn sắp xếp bằng cách nhấp vào Tệp hoặc Cỡ.

 2. Nếu bạn muốn đảo ngược thứ tự sắp xếp, hãy nhấp lại vào Tệp hoặc Kích thước.

Sửa tệp

Nếu bạn cần thay đổi một hình ảnh hoặc tài liệu, hãy dùng phần mềm chỉnh sửa tài liệu rồi lại tải tệp lên.

Xóa tệp

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào thùng rác bên cạnh tệp bạn muốn xóa.

 2. Nhấp vào Delete (Xóa) để xác nhận.

Lưu ý: Bạn có thể xóa nhiều tệp cùng lúc bằng cách dùng thao tác hàng loạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí