Tải lên và quản lý tệp

Bạn có thể tải lên, quản lý và xóa tệp khỏi trang Tệp trên trang quản trị Shopify.

Các tệp trên trang Tệp có thể bao gồm:

 • hình ảnh và video được dùng trong chủ đề, bài viết blog và trang của bạn
 • hình ảnh và video được sử dụng trong sản phẩm và bộ sưu tập
 • tệp và video bạn muốn cung cấp để khách hàng tải xuống
 • hình ảnh và tệp được kết nối với trường thông tin bổ sung

Bạn cũng có thể tải tệp lên khi đang chỉnh sửa chủ đề, tạo trường thông tin bổ sung hoặc khi đang sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức để chỉnh sửa nội dung chủ đề, trang, bài viết blog, mô tả sản phẩm hoặc mô tả bộ sưu tập. Tệp bạn tải lên sẽ hiển thị trên trang Tệp.

Để truy cập trang Tệp, vào mục Nội dung > Tệp.

Yêu cầu về tệp

Bạn có thể tải tệp lên trang Tệp trên trang quản trị Shopify. Tệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu về tệp hình ảnh

Yêu cầu về tệp đối với hình ảnh
Thuộc tính Yêu cầu
Kích cỡ tệp Tối đa 20 MB (megabyte)
Độ phân giải Tối đa 20 MP (megapixel)
Tỷ lệ khung hình Từ 100:1 đến 1:100
Định dạng tệp JPEG, PNG, WEBP, HEIC và GIF

Yêu cầu về tệp video

Yêu cầu về tệp đối với video
Thuộc tính Yêu cầu
Kích cỡ tệp Tối đa 1 GB (gigabyte)
Độ phân giải Độ phân giải tối đa là 4K
Độ dài video Thời lượng video tối đa là 10 phút
Định dạng tệp MOV, MP4 và WEBM
Chiều rộng và chiều cao tối thiểu 100 pixel
Chiều rộng và chiều cao tối đa 4096 pixel
Tốc độ khung hình tối đa 120 khung hình/giây
Độ dài video tối thiểu 0,25 giây

Thông số video đề xuất

Gợi ý tệp cho video
Tính năng Đề xuất
Tỷ lệ khung hình Tỷ lệ khung hình phải là một trong những tỷ lệ sau:
 • 16:9
 • 9:16
 • 4:3
 • 3:4
 • 1:1
Tốc độ bit Quy trình xử lý video của Shopify sẽ xử lý những video được đưa vào và tự động chọn chất lượng tốt nhất bằng cách phân tích phương tiện đầu vào, đồng thời chọn tốc độ bit thích hợp trong số các phạm vi dưới đây.
 • HLS
  • SD 480: Từ 900 kbps đến 2800 kbps
  • HD 720: Từ 2000 kbps đến 6500 kbps
  • HD 1080: Từ 3200 kbps đến 10400 kbps
 • MP4
  • SD 480: Từ 0,9 Mbps đến 1,5 Mbps
  • HD 720: Từ 1,6 Mbps đến 4,5 Mbps
  • HD 1080: Từ 2,5 Mbps đến 7,2 Mbps
Tốc độ khung hình
 • 60 fps
 • 30 fps
 • 25 fps
Độ phân giải
 • 4096x2160 (4K)
 • 3840x2160 (UHD)
 • 1920x1080 (1080p)
 • 1280x720 (720p)
 • 854x480 (480p)
Chúng tôi cũng đề xuất sử dụng hướng dọc đối với những độ phân giải trên, ví dụ: 720x1280 px
Codec được hỗ trợ
 • Video: H.264 (AVC)
 • Audio: AAC, MP3, Opus
Không gian màu được hỗ trợ
 • Rec.601
 • Rec.709
 • Rec.2020

Yêu cầu về tệp chung

Tệp chung có thể là bất kỳ tệp nào khác ngoài HTML và được cung cấp để khách hàng tải xuống.

Yêu cầu về tệp đối với tệp chung
Thuộc tính Yêu cầu
Kích cỡ tệp Tối đa 20 MB
Định dạng tệp Mọi loại tệp ngoại trừ HTML

Yêu cầu về định dạng tệp

Nếu đang sử dụng gói trả phí, bạn có thể tải lên bất kỳ định dạng tệp nào khác ngoài HTML.

Nếu đang sử dụng gói dùng thử, bạn chỉ có thể tải lên các định dạng tệp sau:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPEG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF
 • WebP
 • HEIC

Bạn cũng cần xác minh địa chỉ email để có thể tải lên tệp PDF.

Nếu đang sử dụng gói dùng thử và muốn tải lên các định dạng tệp khác, hãy kiểm tra và cập nhật gói của bạn.

Các phần khác nhau của cửa hàng như chủ đề, trang và blog chỉ hỗ trợ một số định dạng tệp. Để biết thêm thông tin về những định dạng tệp được hỗ trợ, hãy tham khảo các tài nguyên sau:

Tải lên tệp trên trang Tệp

Bạn có thể tải tệp lên Shopify trên trang Tệp. Sau đó, bạn có thể sử dụng các tệp đã tải lên trên trang quản trị Shopify, bao gồm hình ảnh thương hiệu, phương tiện sản phẩmsiêu đối tượng.

Các bước thực hiện:

Tìm kiếm và lọc danh sách tệp

Bạn có thể lọc danh sách tệp hoặc tìm kiếm tệp trên trang Tệp hoặc trong hộp chọn Tệp.

Bạn có thể lọc tệp theo những cách sau:

 • Tìm kiếm các thuộc tính tệp như tên và loại tệp bằng thanh tìm kiếm
 • Lọc theo kích cỡ bằng menu thả xuống Kích cỡ tệp
 • Lọc theo loại bằng menu thả xuống Loại tệp
 • Lọc theo tham chiếu tệp bằng menu thả xuống Dùng trong

Các bước thực hiện:

Lưu chế độ xem bộ lọc

Nếu cần thường xuyên thực hiện các tìm kiếm hoặc lọc theo cùng một thuật ngữ, bạn có thể lưu bộ lọc làm chế độ xem để truy cập dễ dàng hơn. Chế độ xem đã lưu được thêm làm tab ở đầu trang Tệp. Bạn có thể nhấp vào tab để lọc tệp bằng các thông số bộ lọc đã lưu.

Các bước thực hiện:

Thay đổi thứ thự sắp xếp của danh sách tệp

Theo mặc định, các tệp được liệt kê từ mới nhất đến cũ nhất dựa trên ngày tải lên.

Nếu muốn thay đổi thứ tự sắp xếp, bạn có thể sắp xếp tệp theo ngày được thêm, theo kích cỡ hoặc thứ tự bảng chữ cái theo tên tệp.

Các bước thực hiện:

Cung cấp tệp để tải xuống

Nếu muốn cung cấp tệp để khách truy cập tải xuống, bạn có thể tải tệp lên bằng trang Tệp, sau đó thêm liên kết đến tệp đó trong nội dung của trang hoặc trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sao chép liên kết đến tệp vào bảng nhớ tạm bằng cách nhấp vào nút Liên kết bên cạnh tệp.

Tải xuống phương tiện gốc

Dịch vụ hình ảnh của Shopify quản lý hình ảnh và video của bạn để đảm bảo hiển thị định dạng tốt nhất có thể ở vị trí thích hợp trong cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể tải xuống tệp gốc, chưa được tối ưu hóa cho thiết bị bằng nút tải xuống trong cửa sổ Xem trước và Chỉnh sửa.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa tệp

Bạn có thể xem trước và chỉnh sửa tệp bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ của tệp trên trang Tệp. Các chỉnh sửa bạn thực hiện trên trang Tệp sẽ áp dụng cho tất cả những nơi sử dụng tệp này trong cửa hàng.

Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa tệp:

Thao tác với tệp
Thao tác Mô tả
Đổi tên tệp Cập nhật tên tệp bằng cách thay đổi Mã điều khiển URL của tệp. Khi bạn thay đổi URL của một tệp, URL trước đó của tệp này sẽ không hoạt động nữa.
Thay thế tệp Thay thế tệp hiện có bằng tệp mới và giữ nguyên tên tệp và mã điều khiển URL. Bạn chỉ có thể thay thế tệp bằng tệp khác có cùng định dạng, ví dụ như thay thế tệp JPG bằng tệp JPG khác.
Thêm văn bản thay thế Thêm mô tả ngắn gọn về hình ảnh hoặc video cho người bị suy giảm thị lực hoặc kết nối băng thông thấp.
Thêm tiêu điểm vào hình ảnh Chọn phần quan trọng nhất của hình ảnh để giúp chủ đề cắt xén hình ảnh thông minh hơn.
Cập nhật ảnh bìa của video Cập nhật ảnh bìa của video đóng vai trò là hình ảnh xem trước cho video.

Để thực hiện các loại chỉnh sửa khác, tải xuống tệp, thực hiện chỉnh sửa trong phần mềm chỉnh sửa mà bạn muốn rồi tải lại lên trang Tệp.

Xóa tệp

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều tệp trong trang Tệp. Tìm hiểu thêm về thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

Giới hạn lưu trữ tệp theo gói

Giới hạn lưu trữ tệp theo gói
Gói Giới hạn cho mỗi cửa hàng
Shopify Plus 300 GB (gigabyte)
Advanced 300 GB (gigabyte)
Shopify 300 GB (gigabyte)
Cơ bản 100 GB (gigabyte)
Starter 100 GB (gigabyte)
Bán lẻ 100 GB (gigabyte)

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí