Mở hoặc chỉnh sửa tệp CSV

Mục này đưa ra một số hướng dẫn chung về cách sử dụng tệp CSV. Nếu bạn cần biết chi tiết cách dùng tệp CSV cho sản phẩm, xem Nhập và xuất sản phẩm. Nếu bạn cần biết chi tiết cách dùng tệp CSV cho hàng trong kho, xem Xuất hoặc nhập hàng trong kho bằng tệp CSV.

Tệp CSV

"CSV" là viết tắt của cụm từ "comma-separated values", nghĩa là giá trị phân tách bằng dấu phẩy, một loại định dạng tập tin (.csv) dành cho bảng tính. Bạn có thể sử dụng tập tin CSV để nhập và xuất dữ liệu về sản phẩm, khách hàng, hàng trong kho, đơn đặt hàng (chỉ xuất) và giảm giá (chỉ xuất).

Loại tập tin này sẽ phát huy tính hữu ích trong nhiều tình huống, ví dụ như khi chuyển từ nền tảng thương mại điện tử khác sang Shopify, bạn cần nhập danh sách tài khoản khách hàng hoặc muốn tải sản phẩm lên bằng bảng tính.

Khi mới bắt đầu sử dụng, các tập tin CSV sẽ trông có vẻ khá phức tạp nhưng sau khi đã hiểu được định dạng và cách thức hoạt động của những tập tin này, bạn có thể sẽ quyết định sử dụng loại tập tin này cho nhiều tác vụ khác nhau.

Tập tin CSV của bạn phải sử dụng phương thức mã hóa UTF-8.

Lưu ý: Khi nhập nội dung bằng tệp .csv, giới hạn kích cỡ tệp là 15MB mỗi tệp đối với sản phẩm và hàng trong kho, 1MB mỗi tệp đối với dữ liệu khách hàng. Nếu tệp .csv của bạn lớn hơn giới hạn này, bạn sẽ phải nhập thông tin theo lô.

Trong tệp CSV, mỗi mục nhập biểu thị một ô trong bảng tính, mỗi dòng biểu thị một dòng mới, còn mỗi dấu phẩy cho biết điểm kết thúc của một mục nhập và bắt đầu một mục nhập mới.

Ví dụ: Các mục nhập trong tệp CSV khách hàng:

trông sẽ giống như sau trong chương trình bảng tính:

Lưu ý: Shopify khuyên bạn nên sử dụng Google Trang tính để xử lý tập tin CSV. Để sử dụng Google Trang tính, bạn phải nhập tập tin CSV vào chương trình này. Sau khi thay đổi xong, hãy xuất tập tin CSV sang máy tính. Ký tự đặc biệt trong tập tin CSV được xuất, chỉnh sửa bằng chương trình bảng tính khác có thể sẽ xảy ra lỗi khi nhập lại vào Shopify.

Cách nhập tập tin CSV vào Google Trang tính

Nếu bạn xuất tệp CSV từ phần quản trị viên Shopify thì tệp này sẽ mở ở định dạng. csv trong trình biên tập văn bản gốc của máy tính. Bạn cũng có thể dùng trình biên tập văn bản khác, nhưng bạn nên dùng chương trình bảng tính để xem và chỉnh sửa tệp CSV.

Lưu ý: Bạn có thể tải xuống các tệp CSV mẫu của Shopify dành cho sản phẩm khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

  2. Trên trang Google Trang tính, nhấp vào Blank (Trang trống) trong mục Start a new spreadsheet (Tạo bảng tính mới).

  3. Trong trang Untitled Spreadsheet (Bảng tính chưa có tên), vào mục Tệp > Import... (Nhập...):

  4. Tìm và chọn tệp CSV bạn muốn chỉnh sửa.

  5. Trong hộp thoại Nhập tệp, hãy chọn những tùy chọn bạn ưa thích trong phần Thao tác nhập, Ký tự phân cáchChuyển đổi văn bản thành số và ngày.

  6. Nhấp vào Import (Nhập).

Tại đây, bạn sẽ có thể chỉnh sửa tập tin CSV. Khi hoàn tất, bạn có thể xuất tập tin này ra từ Google Trang tính theo định dạng .csv .

Cách xuất tập tin CSV bằng Google Trang tính

Khi hoàn tất việc xem hoặc chỉnh sửa tệp CSV trong Google Trang tính, bạn có thể xuất thành tệp .csv vào máy tính.

Các bước thực hiện:

  • Từ trang bảng tính CSV, vào mục File (Tập tin) > Download as (Tải về dưới dạng) > Comma-separated values (.csv, current sheet) (Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv, trang tính hiện tại):

Tập tin CSV của bạn sẽ xuất hiện trong thư mục Downloads.

Sử dụng trình biên tập văn bản để chỉnh tập tin CSV

Nếu không có chương trình bảng tính, bạn có thể chỉnh sửa tập tin CSV bằng trình biên tập văn bản.

Hầu hết các máy tính đều có trình biên tập văn bản có thể mở được tập tin CSV. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình như Atom hoặc Sublime Text để chỉnh sửa và gỡ lỗi cho tập tin CSV.

Lưu ý: Tập tin CSV được mã hóa theo phương thức UTF-8 là định dạng tập tin duy nhất có thể dùng để nhập hoặc xuất dữ liệu từ Shopify.

Cách định dạng tập tin CSV trong trình biên tập văn bản:

  • Đầu đề cột phải được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
  • Danh sách thẻ phải được đặt bên trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "tag1,tag2,tag3").
  • Các bản ghi khác nhau phải được phân tách bằng cách ngắt dòng.

Nâng cao: Nhập tệp CSV cho sản phẩm có mẫu mã chịu thuế và yêu cầu vận chuyển

Nếu cần chỉnh sửa cài đặt cho nhiều sản phẩm, bạn nên cập nhật hàng loạt. Để làm như vậy, xuất các sản phẩm cần cập nhật thành tệp .csv, rồi chỉnh sửa các cột trong bảng:

Các cột cần chỉnh sửa trong tệp CSV sản phẩm
Mẫu mã yêu cầu vận chuyển Đặt là TRUE nếu mẫu mã đó là mặt hàng hữu hình. Nếu không, đặt là FALSE hoặc để trống.
Mẫu mã chịu thuế Đặt là TRUE nếu mẫu mã đó chịu thuế. Nếu không, đặt là FALSE hoặc để trống.
Trọng lượng theo gam của mẫu mã

Nhập giá trị khác 0 nếu đặt Mẫu mã yêu cầu vận chuyển là TRUE.

Để trống hoặc đặt là 0 nếu bạn để trống hoặc đặt Mẫu mã yêu cầu vận chuyển là FALSE.

Khi chỉnh sửa xong tệp .csv, nhập tệp đó vào cửa hàng của bạn. Nhớ chọn Replace any current products that have the same handle (Thay thế các sản phẩm hiện tại có cùng mã điều khiển).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí