Používání souborů CSV

Tato sekce obsahuje všeobecný přehled o používání souborů CSV. Podrobnosti o používání souborů CSV s produkty naleznete v sekci Import a export produktů. Podrobnosti o používání souborů CSV se skladovými zásobami naleznete v sekci Export nebo import skladových zásob pomocí souboru CSV.

CSV files

CSV stands for comma-separated values, a file format (.csv) for spreadsheets. You can use CSV files to import and export products, customers, inventory, orders (export only), and discounts (export only).

They can be useful in many situations, such as when you are switching to Shopify from another ecommerce platform, need to import a list of customer accounts, or want to upload products by using a spreadsheet.

CSV files might seem intimidating at first, but after you understand their format and how they work, you might decide to use them for a variety of tasks.

Your CSV files must use UTF-8 encoding.

In a CSV file, each entry represents a cell in a spreadsheet, each line represents a new row, and each comma indicates where one entry ends and another one begins.

For example, the entries in this customer CSV file:

look like this in a spreadsheet program:

Import CSV files into Google Sheets

When you export a CSV file from your Shopify admin, it opens as a .csv file in your computer's native text editor. You can also use an alternative text editor, but it's recommended that you use a spreadsheet program to view and edit your CSV files instead.

Steps:

 1. Log in to your Google account.

 2. On the Google Sheets page, click Blank in the Start a new spreadsheet section.

 3. From the Untitled Spreadsheet page, go to File > Import...:

 4. Locate and select the CSV file that you want to edit.

 5. In the Import file dialog, select your preferred options under the Import action, Separator character, and Convert text to numbers and dates sections.

 6. Click Import:

Your CSV will look something like this after you've uploaded it.

From here you can edit your CSV. When you are done, you can export it from Google Sheets as a .csv file.

Export CSV files using Google Sheets

When you are done viewing or editing your CSV file in Google Sheets, you can export it as a .csv file to your computer.

Steps:

 • From your CSV spreadsheet page, go to File > Download as > Comma-separated values (.csv, current sheet):

  Your CSV file will appear in your downloads folder.

Pomocí textového editoru můžete upravit soubor CSV

Pokud nemáte tabulkový procesor, můžete soubory CSV upravovat pomocí textového editoru.

Většina počítačů disponuje textovými editory, které umí otevírat soubory CSV. K úpravám a opravám souboru CSV můžete také používat programy jako Atom nebo Sublime Text.

Jak naformátovat soubor CSV v textovém editoru:

 • Záhlaví sloupců musí být oddělené čárkami (například First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Seznam značek musí být obalen uvozovkami (například "tag1,tag2,tag3").
 • Jednotlivé záznamy musí být odděleny konci řádků.

Pokročilé: Import produktů ve formě CSV s požadavkem na dopravu a zdanitelnými variantami

Budete-li potřebovat upravit nastavení u velkého počtu produktů, můžete využít hromadnou aktualizaci. V takovém případě exportujte produkty, které chcete aktualizovat, ve formě souboru .csv, a následně proveďte úpravu sloupců zobrazených v tabulce:

Varianta vyžaduje dopravu Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je daná varianta hmotné zboží. Jinak nastavte na hodnotu NEPRAVDA nebo ponechte prázdné.
Zdanitelná varianta Nastavte na hodnotu PRAVDA, pokud je daná varianta zdanitelná. Jinak nastavte na hodnotu NEPRAVDA nebo ponechte prázdné.
Hmotnost varianty

Zadejte nenulovou hodnotu, pokud je pole Varianta vyžaduje dopravu nastaveno na hodnotu PRAVDA.

Ponechte prázdné nebo nastavte na nulu, pokud je pole Varianta vyžaduje dopravu nastaveno na hodnotu NEPRAVDA nebo je prázdné.

Až dokončíte úpravu souboru .csv, importujte ho do obchodu. Nezapomeňte zaškrtnout možnost Nahradit aktuální produkty se stejným označením.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma