Öppna eller redigera en CSV-fil

Det här avsnittet ger dig allmän vägledning om hur du använder CSV-filer. Om du behöver information om hur du använder CSV-filer med produkter, se Importera och exportera produkter. Om du behöver information om hur du använder CSV-filer med lagervaror, se Exportera eller importera lagervaror med en CSV-fil.

CSV-filer

CSV står för kommaseparerade värden, ett filformat (.csv) för kalkylark. Du kan använda CSV-filer för att importera och exportera produkter, kunder, lager, order (endast export) och rabatter (endast export).

De kan vara användbara i många situationer, till exempel när du byter till Shopify från en annan e-handelsplattform, behöver importera en lista över kundkonton eller vill ladda upp produkter med hjälp av ett kalkylark.

CSV-filer kan tyckas skrämmande till en början, men när du har förstått deras format och hur de fungerar kan du välja att använda dem för en rad olika saker.

Dina CSV-filer måste använda UTF-8-kodning.

I en CSV-fil representerar varje post en cell i ett kalkylark, varje rad representerar en ny rad, och varje komma anger var en inmatning slutar och en annan börjar.

Inmatningarna i den här kund-CSV-filen:

ser till exempel ut så här i ett kalkylprogram:

Importera CSV-filer till Google Kalkylark

När du exporterar en CSV-fil från din Shopify-admin öppnas den som en .csv-fil i din dators textredigerare. Du kan även använda en alternativ textredigerare, men det rekommenderas att du använder ett kalkylarksprogram för att visa och redigera dina CSV-filer i stället.

Steg:

 1. Logga in på ditt Google-konto.

 2. På sidan Google Kalkylark klickar du på Tomt i avsnittet Starta ett nytt kalkylark.

 3. Gå till Arkiv > Importera... från sidan kalkylark utan namn:

 4. Leta reda på och välj den CSV-fil som du vill redigera.

 5. I Importera fil-dialogen, välj dina föredragna alternativ Importera åtgärd, Separator-tecknet, och Konvertera text till siffror och datum.

 6. Klicka på Importera.

Härifrån kan du redigera din CSV. När du är klar kan du exportera den från Google Kalkylark som en .csv-fil fil.

Exportera CSV-filer till Google Kalkylark

När du har redigerat och är klar med din CSV-fil i Google Kalkylark kan du exportera den som en .csv-fil till din dator.

Steg:

 1. Från din CSV-kalkylarksida går du till Fil > Ladda ner > Kommaseparerade värden (.csv, nuvarande ark).

Din CSV-fil exporteras till din nedladdningsmapp.

Använd en textredigerare för att redigera din CSV-fil

Om du inte har ett kalkylarksprogram kan du redigera CSV-filer med hjälp av en textredigerare.

De flesta datorerna har textredigerare som kan öppna CSV-filer. Du kan även använda ett program såsom Visual Studio Code eller Sublime Text för att redigera och felsöka CSV-filer.

Observera följande när du formaterar din CSV-fil i en textredigerare:

 • Kolumnrubriker måste separeras med kommatecken (till exempel, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listan med taggar måste vara omgivna av citattecken (till exempel, "tag1,tag2,tag3").
 • Taggar är inte skiftlägeskänsliga.
 • Olika poster måste separeras genom radbrytningar.

Avancerad: CSV-produktimport med frakt krävs och beskattningsbara varianter

Om du behöver redigera inställningarna för ett stort antal produkter, kanske du vill göra en bulkuppdatering. För detta, exportera de produkter som behöver uppdateras som en .csv-fil och redigera sedan kolumnerna som visas i tabellen:

Produkt-CSV-kolumner att redigera
Variant kräver frakt Ställ in på TRUE om varianten är ett konkret objekt. Annars ställer du in det på FALSE eller lämnar det tomt.
Variant Beskattningsbar Ställ in på TRUE om varianten är beskattningsbar. Annars ställer du in det på FALSE eller lämnar det tomt.
Variant gram

Ange ett värde som inte är noll om Variant kräver frakt är inställd på TRUE.

Lämna tom eller ställ in på noll om Variant kräver frakt är inställd på FALSE eller är tom.

När du är klar med att redigera din .csv-fil importerar du den till din butik. Var noga med att markera alternativet Byt ut alla aktuella produkter som har samma namn.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis