Använda RTF-redigeraren för innehåll

Du kan använda Shopifys RTF-redigeraren för att formatera och utforma innehållet som visas i din webbshop.

Var ska du använda RTF-redigeraren

Du kan använda RTF-redigeraren för att lägga till eller redigera text på flera ställen i din butik:

Om du använder ett Online Store 2.0-tema kan du lägga till rich text-avsnitt på dina sidor eller mallar med temaredigeraren.

Lägg till HTML-innehåll med RTF-redigeraren

Du kan infoga HTML-innehåll i blogginlägg, på sidor, i produktbeskrivningar och produktkollektioners beskrivningar med RTF-redigeraren.

Klicka på knappen </> Visa HTML för att visa HTML-koden för innehållet i RTF-redigeraren.

I HTML-vyn kan du göra många ändringar av innehållet i RTF-redigeraren. Du kan lägga till bilder, videor eller tabeller med hjälp av HTML, och du kan felsöka eller finjustera layout och innehållsstil.

Bädda in en medie-widget

Om du vill bädda in en video eller musik-widget måste du först lagra den på en tjänst som Youtube, Vimeo eller SoundCloud. Dessa tjänster genererar en inbäddad kod, som du kan kopiera och klistra in i din Rich Editor RTF-redigeraren.

Steg:

 1. Hitta inbäddad koden för den media som du vill bädda in.

 2. Välj hela inbäddningskoden genom att klicka på den och trycka på ctrl + A på en PC eller command + A på en Mac.

 3. Kopiera inbäddningskoden genom att trycka på ctrl + C på en PC eller command + C på en Mac.

 4. I din Shopify-administratör klickar du på knappen Visa HTML på RTF-redigeraren för innehållet du redigerar.

 5. Klistra in inbäddningskoden genom att trycka på ctrl + V på en PC eller command + V på en Mac.

 6. Klicka på Spara.

Formatera text med RTF-redigeraren

Med knappen Formatering kan du snabbt skapa paragrafer, rubriker eller blockcitat. Att använda rätt formatering och rubriknivåer hjälper människor och sökmotorer att läsa din webbplats innehåll.

För att välja ett textformat markerar du texten och klickar sedan på knappen Formatering.

Formateringsalternativ

 • Stycke

 • Rubrik (1-6)

 • Blockcitat

Fetstil

För att göra texten fet markerar du texten och klickar på knappen Fetstil.

Kursivera text

För att göra texten kursiv markerar du texten och klickar på knappen kursiv.

Stryk under text

För att stryka under text markerar du texten och klickar på knappen Stryk under.

Skapa en punktlista

För att skapa en punktlista klickar du på knappen Punktlista.

Du kan skriva för att skapa första artikeln på punktlistan. För att skapa nya listobjekt, tryck på tangenten enter eller return. För att slutföra listan trycker du två gånger på tangenten enter eller return.

Skapa en numrerad lista

För att skapa en numrerad lista klickar du på knappen Numrerad lista.

Du kan skriva för att skapa första artiklarna på numrerad lista. För att skapa nya listobjekt, tryck på tangenten enter eller return. För att slutföra listan trycker du två gånger på tangenten enter eller return.

Indrag

Indragning av ett stycke ger det en marginal på vänster sida. Om du vill skapa indragen text för en paragraf klickar du på knappen Indrag.

Ta bort indrag för text

Om du tar bort indrag för en paragraf raderas alla indragna marginaler som den har. För att ta bort indrag eller "minska indrag" för en paragraf klickar du på knappen Minska indrag.

Justera text

Justera text genom att markera ett textstycke och klicka på knappen Justera. Välj Vänsterjustera, Centrera eller Högerjustera.

Ändra textfärger med den RTF-redigeraren

Steg:

 1. Markera texten och klicka på knappen Färg.

 2. Klicka på en färg eller ange en hexkod för att ändra den markerade texten till den färgen.

Ändra text och bakgrundsfärger

Steg:

 1. Markera texten och klicka på knappen Färg.

 2. Klicka på fliken Bakgrund.

 3. Klicka på en färg eller ange en hex-kod för att ändra den markerade textens bakgrund till den färgen.

Rensa formatering i RTF-redigeraren

Om du vill ta bort formatering från text eller bilder markerar du innehållet och klickar sedan på knappen Rensa formatering.

Infoga tabeller med RTF-redigeraren

Du kan infoga tabeller i dina blogginlägg, på sidor, i produktbeskrivningar och produktkollektioners beskrivningar med RTF-redigeraren. Du kan placera text, bilder eller till och med videor i en tabell efter att du skapat den.

Steg:

 1. I RTF-redigeraren klickar du på knappen Infoga tabell.

 2. Klicka på Infoga tabell för att infoga en tabell. Då skapas en tabell med en rad och en kolumn.

När du har skapat en tabell klickar du på knappen Infoga tabell igen för att ändra tabellens rader och kolumner:

 • Infoga rad nedan: Placera markören i en rad och klicka på den här knappen för att infoga en ny rad ovanför.
 • Infoga rad nedan: Placera markören i en rad och klicka på den här knappen för att infoga en ny rad nedanför.
 • Infoga kolumn före: Placera markören i en kolumn och klicka på den här knappen för att infoga en ny kolumn före den kolumnen.
 • Infoga kolumn efter: Placera markören i en kolumn och klicka på den här knappen för att infoga en ny kolumn efter den kolumnen.
 • Radera rad: Placera markören i en rad som du vill radera och klicka sedan på den här knappen.
 • Radera kolumn: Placera markören i en kolumn som du vill radera och klicka sedan på den här knappen.
 • Radera tabell: Placera markören någonstans i tabellen och klicka sedan på den här knappen för att radera hela tabellen.

Infoga länkar med RTF-redigeraren

Du kan infoga länkar (hyperlänkar) i blogginlägg, sidor, produktbeskrivningar och produktseriebeskrivningar med RTF-redigeraren. Du kan lägga till länkar som leder kunder till sidor i din Shopify-webbutik och på andra webbplatser. Du kan också lägga till länkar som öppnar e-postmeddelanden eller ringa telefonsamtal, för att hjälpa kunder att kontakta dig.

Steg:

 1. Markera texten eller bilden som du vill omvandla till en länk.
 2. Klicka på Infoga länk.
 3. Ange destinationens URL för länken i Länka till fält:

  • För att länka till en extern webbplats som ligger utanför din Shopify-butik, anger du https:// följt av webbadressen, till exempel https://www.example.com.
  • För att länka till en sida i din Shopify-webbutik anger du den korta URL-adressen, till exempel /collections/summer-collection.
  • För att skapa en länk som öppnar ett e-postmeddelande anger du mailto: följt av e-postadressen, till exempel mailto:example@example.com.
  • Om du vill skapa en länk som gör ett telefonsamtal anger du tel:, följt av telefonnumret, till exempel tel:+0-123-456-7890.
 4. Ange en kort beskrivning av länken i länkrubrikens ruta.

 5. Välj hur länken ska öppnas med menyn Öppna den här länken i:

  • samma fönster: länken öppnas i en användares befintliga webbläsarflik eller fönster.
  • ett nytt fönster: länken öppnas i en ny webbläsarflik eller i ett nytt fönster.
 6. Klicka på Infoga länk för att konvertera din markerade text till en länk.

Lägg till interna och externa länkar med RTF-redigeraren

Länkar till sidor inom din Shopify-butik kallas för interna länkar. Du kan använda korta URL:er för att skapa interna länkar. Till exempel kommer URL:en /collections att peka på din butiks produktseriesida.

För att länka till en specifik sida i din webbutik, t.ex. en kollektion eller en produktsida använder du URL-formatet /page-type/page-handle. För att till exempel länka till en kollektion du har skapat som kallas för Summer Collection använder du URL:en /collections/summer-collection.

Länkar till webbplatser som ligger utanför din Shopify-butik kallas för externa länkar. Externa länkar måste anges fullständigt och börja med http://.

Länk till en fil i sidinnehållet

När du har laddat upp en fil kan du länka den till innehåll i RTF-redigeraren för att göra den tillgänglig för nedladdning från en produkt- eller kollektionsbeskrivning, webbsida eller blogginlägg.

Steg:

Infoga bilder med RTF-redigeraren

Det finns tre sätt att infoga en bild med RTF-redigeraren. Du kan:

Ladda upp bilder

Steg:

 1. I RTF-redigeraren klickar du på knappen Infoga bild.

 2. Klicka på fliken Uppladdade bilder i dialogrutan Infoga bild.

 3. Klicka på Ladda upp fil.

 4. Välj en WebP-, HEIC-, SVG-, GIF-, JPEG- eller PNG-bildfil från din dator.

 5. Klicka på bilden som du laddat upp för att välja den.

 6. Välj skärmstorlek för bilden från menyn Storlek. Du kan välja Original för att infoga bilden utan att ändra dess skärmstorlek.

 7. Klicka på Infoga bild för att placera bilden i RTF-redigeraren.

Välj från dina produktbilder

Steg:

 1. I RTF-redigeraren klickar du på knappen Infoga bild.

 2. Klicka på fliken Produktbilder i dialogrutan Infoga bild.

 3. Klicka på bilden som du vill infoga.

 4. Välj skärmstorlek för bilden från menyn Storlek. Du kan välja Original för att infoga bilden utan att ändra dess skärmstorlek.

 5. Klicka på Infoga bild för att placera produktbilden i RTF-redigeraren.

Använd en bild-URL

Så här sätter du in en bild med en offentlig URL:

 1. I RTF-redigeraren klickar du på knappen Infoga bild.

 2. Klicka på fliken URL i dialogrutan Infoga bild.

 3. Ange din bildfils offentliga URL-adress.

 4. Klicka på Infoga bild för att infoga bilden i RTF-redigeraren i ursprunglig storlek.

Flytta och ändra storlek på en bild i RTF-redigeraren.

När du har lagt till en bild i en produkt- eller kollektionsbeskrivning, på en webbsida eller en blogg kan du flytta den till en annan plats i innehållet.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör klickar du på produkten, kollektionen, webbsidan eller bloggposten som innehåller den bild som du vill flytta eller ändra storlek på.
 2. Klicka på bilden i RTF-redigeraren.
 3. Gör något av följande:

  • Flytta bilden genom att klicka på den och dra den till en annan plats i fältet Innehåll.
  • För att ändra storlek på bilden, klicka och dra i ett av hörnen.
 4. Klicka på Spara.

Redigera en bild i RTF-redigeraren.

Du kan ändra storlek, textförpackning och justering av en bild i RTF-redigeraren. Du kan också redigera bildens URL-adress, eller lägga till eller redigera bild alt text.

Steg:

 1. Dubbelklicka på bilden i RTF-redigeraren för att öppna dialogrutan Redigera bild.
 2. Använd storleks- och justeringsalternativ för att redigera bilden.

  • Om du vill ändra bildens storlek väljer du en storlek.
  • För att förbättra din webbutiks SEO och tillgänglighet, lägg till eller redigera bild alt text.
  • För att lägga till mellanslag anger du antalet pixlar mellanslaget ska ha på varje sida.
  • För att ändra bildens justering, väljer du från ikonerna som representerar vänster-, center- eller högerjustering.
  • För att lägga till textomslag, markera Omslut bilden med text.
 3. Klicka på Redigera bild för att spara dina ändringar.

Infoga videor med RTF-redigeraren

Du kan infoga eller bädda in videor i blogginlägg, på sidor och i beskrivningar av produkter och kollektioner med RTF-redigeraren.

Om du vill bädda in en video som du har skapat måste du först ladda upp den till en sida för videostreaming såsom YouTube eller Vimeo.

YouTube tillåter dig inte att inaktivera relaterade videor, men du kan ange att de relaterade videorna ska vara från samma kanal som videon som just spelades.

Steg:

 1. Kopiera videons URL genom att trycka på ctrl + C på en PC eller command + C på en Mac.
 1. Besök Embed Responsively. Embed Responsively är ett verktyg som ger dig en förbättrad inbäddningskod för din video.
 1. På Embed Responsively, klicka för att välja videowebbplatsen där din video är belägen.

 2. Klistra in videons URL-adress som du kopierade till URL-sidans ruta på Embed Responsively genom att trycka på ctrl + V på en PC eller command + V på en Mac.

 3. Klicka på Bädda in. Embed Responsively kommer att skapa inbäddningskoden för dig.

 4. Om videon är från YouTube och du bara vill visa relaterade videor från samma YouTube-kanal ska du hitta videoklippets URL i inbäddningskoden. Kopiera och klistra in ?rel=0 i slutet inom citattecken.

 5. Kopiera hela koden i rutan Bädda in kod.

 6. I din Shopify-admin klickar du på knappen Infoga video i RTF-redigeraren.

 7. Klistra in inbäddningskoden i rutan Infoga video.

 8. Klicka på Infoga video.

 9. Klicka på Spara när du är redo att spara dina ändringar till det objekt du redigerade.

Infoga ljudfiler med RTF-redigeraren

Du kan använda RTF-redigeraren för att infoga eller integrera ljudfiler i blogginlägg, på sidor, i produktbeskrivningar och kollektionsbeskrivningar.

Steg:

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto klickar du på Inställningar och sedan på Filer.
 2. Klicka på Ladda upp filer för att ladda upp ljudfilen du vill infoga eller bädda in i din butik.
 3. Från avsnittet Webbutik, öppna RTF-redigeraren för den sida eller bloggpost som du vill ha ljudfilen på.
 4. Kopiera <div id="player"><audio controls="controls">, klistra sedan in koden i RTF-redigeraren för att bädda in en ljudspelare på din sida.
 5. Kopiera följande kod:

  • <source src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3" type="audio/mpeg" /></div>
 6. Klistra in den här koden i din RTF-redigeraren efter koden för ljudspelaren och ersätt sedan https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3 med URL-adressen du skapade för din ljudfil när du laddade upp den på Shopify. Du kan hitta din ljudfils URL-adress när som helst på sidan Filer.

 7. Klicka på Spara.

 8. Klicka på Visa för att se till att din ljudfil spelas korrekt.

Lägg till eller ta bort interna kommentarer i RTF-redigeraren

Du kan använda kommentar-taggar <!-- och --> för intern text som du inte vill publicera i din butik.

Steg:

 1. I din RTF-redigeraren klickar du på knappen Visa HTML.

 2. Om du vill lägga till en intern kommentar bifogar du texten som du vill hålla gömd inom <!-- och -->. Till exempel <!--yourtext-->.

 3. Klicka på Spara.

HTML-taggar som bifogas kommentar-taggar sparas som intern text. För att dessa HTML-taggar ska fungera korrekt måste du ta bort kommentar-taggarna <!-- och --> runt dem.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis