Brug af RTF-editoren til indhold

Du kan bruge Shopifys RTF-editor til at formatere og tilpasse det indhold, der vises i din webshop.

Hvor kan man bruge RTF-editoren?

Du kan bruge RTF-editoren til at tilføje eller redigere tekst flere steder i din butik:

Hvis du bruger et Online Store 2.0-tema, kan du føje RTF-afsnit til dine sider eller skabeloner med din Temaeditor.

Tilføj HTML-indhold med RTF-editoren

Du kan indtaste HTML-indhold til dine blogopslag, sider, produktbeskrivelser og kollektionsbeskrivelser med RTF-editoren.

Klik på knappen </> Vis HTML for at få vist HTML-koden for indholdet i RTF-editoren.

I HTML-visningen kan du foretage mange ændringer af indholdet i RTF-editoren. Du kan tilføje billeder, videoer eller tabeller ved hjælp af HTML, og du kan fejlfinde eller finjustere layout- og indholdsstilen.

Integrer en mediewidget

Hvis du vil integrere en video eller en musikwidget, skal du først hoste den på en tjeneste som YouTube, Vimeo eller SoundCloud. Disse tjenester genererer en integreringskode, som du kan kopiere og indsætte i RTF-editoren i din Shopify-administrator.

Fremgangsmåde:

 1. Find integreringskoden for det medie, du vil integrere.

 2. Vælg hele integreringskoden ved at klikke på den og trykke på ctrl + A på en pc eller på command + A på en Mac.

 3. Kopiér integreringskoden ved at trykke på ctrl + C på en pc eller på command + C på en Mac.

 4. I din Shopify-administrator skal du klikke på knappen Vis HTML i RTF-editoren for det indhold, du redigerer.

 5. Indsæt integreringskoden ved at trykke på ctrl + V på en pc eller på command + V på en Mac.

 6. Klik på Gem.

Formatér tekst med RTF-editoren

Med knappen Formatering kan du hurtigt oprette afsnit, overskrifter eller blokanførselstegn. Hvis du bruger den rigtige formatering og de rigtige overskriftsniveauer, er det nemmere for brugere og søgemaskiner at læse indholdet på dit website.

Hvis du vil vælge formateringen til en tekst, skal du markere teksten og derefter klikke på knappen Formatering.

Formateringsmuligheder

 • Afsnit

 • Overskrift (1-6)

 • Blokanførselstegn

Fed tekst

Hvis du vil ændre tekst til fed, skal du markere teksten og klikke på knappen Fed.

Kursiveret tekst

Hvis du vil ændre tekst til kursiv, skal du markere teksten og klikke på knappen Kursiv.

Understreg tekst

Hvis du vil understrege tekst, skal du markere teksten og derefter klikke på knappen Understreg.

Opret en punktopstilling

Hvis du vil oprette en punktopstilling, skal du klikke på knappen Punktopstilling.

Du kan skrive følgende for at oprette det første punkt i din punktopstilling. Hvis du vil oprette nye punkter til listen, skal du trykke på enter-tasten eller på return-tasten. Du kan afslutte listen ved at trykke to gange på enter-tasten eller return-tasten.

Opret en nummereret liste

Du kan oprette en nummereret liste ved at klikke på knappen Nummereret listet.

Du kan skrive følgende for at oprette det første punkt på en nummereret liste. Hvis du vil oprette nye punkter til listen, skal du trykke på enter-tasten eller på return-tasten. Du kan afslutte listen ved at trykke to gange på enter-tasten eller return-tasten.

Indryk tekst

Hvis du indrykker et afsnit, får det en margen i venstre side. Du kan indrykke et afsnit ved at klikke på knappen Indryk.

Ophæv indrykning af tekst

Hvis du fjerner indrykningen af et afsnit, fjernes alle indrykkede marginer, som afsnittet har. Hvis du vil ophæve indrykningen af et afsnit (eller rykke det ud), skal du klikke på knappen Ryk ud.

Juster tekst

Hvis du vil justere teksten, skal du klikke på knappen Justering og vælge Venstrejusteret, Centrer eller Højrejusteret.

Skift tekstfarve med RTF-editoren

Fremgangsmåde:

 1. Markér teksten, og klik på knappen Farve.

 2. Klik på en farve eller angiv en hexadecimal kode for at ændre den markerede tekst til denne farve.

Skift baggrundsfarve for tekst

Fremgangsmåde:

 1. Markér teksten, og klik på knappen Farve.

 2. Klik på fanen Baggrund.

 3. Klik på en farve eller angiv en hexadecimal kode for at ændre den markerede teksts baggrund til denne farve.

Ryd formatering i RTF-editoren

Hvis du vil fjerne formateringen for tekst eller billeder, skal du markere indholdet og derefter klikke på knappen Ryd formatering.

Indsæt tabeller med RTF-editoren

Du kan indsætte tabeller i dine blogopslag og på dine sider, produkter, produktbeskrivelser og kollektionsbeskrivelser med RTF-editoren. Du kan anbringe tekst, billeder eller videoer i en tabel, når du har oprettet den.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Indsæt tabel i RTF-editoren.

 2. Klik på Indsæt tabel for at indsætte en tabel. Der oprettes en tabel med én række og én kolonne.

Når du har oprettet en tabel, skal du klikke på knappen Indsæt tabel igen for at ændre tabellens rækker og kolonner:

 • Indsæt række ovenfor: Placer markøren i en række, og klik på denne knap for at indsætte en ny række ovenfor.
 • Indsæt række nedenfor: Placer markøren i en række, og klik på denne knap for at indsætte en ny række nedenfor.
 • Indsæt kolonne før: Placer markøren i en kolonne, og klik på denne knap for at indsætte en ny kolonne før den aktuelle kolonne.
 • Indsæt kolonne efter: Placer markøren i en kolonne, og klik på denne knap for at indsætte en ny kolonne efter den aktuelle kolonne.
 • Slet række: Placer markøren i en række, som du vil slette, og klik derefter på denne knap.
 • Slet kolonne: Placer markøren i en kolonne, som du vil slette, og klik derefter på denne knap.
 • Slet tabel: Placer markøren et vilkårligt sted i tabellen, og klik derefter på denne knap for at slette hele tabellen.

Indsæt links med RTF-editoren

Du kan indsætte links (hyperlinks) i blogopslag, på sider samt i produktbeskrivelser og kollektionsbeskrivelser med RTF-editoren. Du kan tilføje links, som fører kunder til sider i din Shopify-webshop og til andre websites. Du kan også tilføje links, som åbner mailbeskeder eller foretager telefonopkald, så det er nemt for kunderne at kontakte dig.

Fremgangsmåde:

 1. Markér den tekst eller det billede, som du vil omdanne til et link.
 2. Klik på Indsæt link.
 3. Indtast destinationswebadressen for linket i feltet Link til:

  • Hvis du vil linke til et eksternt website, som findes uden for din Shopify-butik, skal du indtaste https:// efterfulgt af webadressen, f.eks. https://www.example.com.
  • Hvis du vil linke til en side i din Shopify-webshop, skal du indtaste den korte webadresse, f.eks. /collections/summer-collection.
  • Hvis du vil oprette et link, der åbner en mailbesked, skal du indtaste mailto: efterfulgt af mailadressen, f.eks. mailto:example@example.com.
  • Hvis du vil oprette et link, som foretager et telefonopkald, skal du indtaste tel: efterfulgt af telefonnummeret, f.eks. tel:+0-123-456-7890.
 4. Indtast en kort beskrivelse af linket i feltet Titel til link.

 5. Vælg, hvordan linket skal åbnes, via menuen Åbn dette link i:

  • det samme vindue: Linket åbnes på en brugers eksisterende browserfane eller i et eksisterende browservindue.
  • et nyt vindue: Linket åbnes på en ny browserfane eller i et nyt browservindue.
 6. Klik på Indsæt link for at omdanne den markerede tekst til et link.

Tilføj interne og eksterne links med RTF-editoren

Links til sider i din Shopify-butik kaldes interne links. Du kan bruge korte webadresser til at oprette interne links. Webadressen /collections vil f.eks. pege på din butiks kollektionsside.

Hvis du vil linke til en bestemt side i din webshop, f.eks. en kollektions- eller produktside, skal du bruge webadresseformatet /page-type/page-handle. Hvis du f.eks. vil linke til en kollektion, du har oprettet med navnet Sommerkollektion, kan du bruge webadressen /collections/summer-collection.

Links til websites, som findes uden for din Shopify-butik, kaldes eksterne links. Eksterne links skal indtastes i hele deres længde og begynde med http://.

Når du har uploadet en fil, kan du linke den til indhold i RTF-editoren, så den kan downloades fra en produkt- eller kollektionsbeskrivelse, en webside eller et blogopslag.

Fremgangsmåde:

Indsæt billeder med RTF-editoren

Der er tre måder at indsætte et billede med RTF-editoren på. Du kan:

Upload billeder

Fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Indsæt billede i RTF-editoren.

 2. Klik på fanen Uploadede billeder i dialogboksen Indsæt billede.

 3. Klik på Upload fil.

 4. Vælg en WebP-, HEIC-, SVG-, GIF-, JPEG- eller PNG-billedfil på din computer.

 5. Klik på det billede, du har uploadet, for at vælge det.

 6. Vælg visningsstørrelsen for billedet i menuen Størrelse. Du kan vælge Oprindelig for at indsætte billedet uden at ændre dets størrelse.

 7. Klik på Indsæt billede for at placere billedet i RTF-editoren.

Vælg mellem produktbilleder

Fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Indsæt billede i RTF-editoren.

 2. Klik på fanen Produktbilleder i dialogboksen Indsæt billede.

 3. Klik på det billede, du vil indsætte.

 4. Vælg visningsstørrelsen for billedet i menuen Størrelse. Du kan vælge Oprindelig for at indsætte billedet uden at ændre dets størrelse.

 5. Klik på Indsæt billede for at placere produktbilledet i RTF-editoren.

Brug en billedwebadresse

Sådan indsætter du et billede via en offentlig webadresse:

 1. Klik på knappen Indsæt billede i RTF-editoren.

 2. Klik på fanen Webadresse i dialogboksen Indsæt billede.

 3. Indtast den offentligt tilgængelige webadresse for din billedfil.

 4. Klik på Indsæt billede for at indsætte billedet i RTF-editoren med dets oprindelige størrelse.

Flyt og tilpas størrelsen på et billede i RTF-editoren

Når du har tilføjet et billede i en produkt- eller kollektionsbeskrivelse, på en webside eller i et blogopslag, kan du flytte det til en anden placering i indholdet.

Fremgangsmåde:

 1. I din Shopify-administrator skal du klikke på det produkt, den kollektion, den webside eller det blogopslag, som indeholder det billede, du vil flytte eller ændre størrelsen på.
 2. Klik på billedet i RTF-editoren.
 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil flytte billedet, skal du klikke på det og trække det til en anden placering i feltet Indhold.
  • Hvis du vil ændre størrelsen på billedet, skal du klikke på et af hjørnerne og trække i det.
 4. Klik på Gem.

Rediger et billede i RTF-editoren

Du kan ændre størrelsen, tekstombrydningen og justeringen af et billede i RTF-editoren. Du kan også redigere billedwebadressen eller tilføje eller redigere den alternative billedtekst.

Fremgangsmåde:

 1. Dobbeltklik på billedet i RTF-editoren for at åbne dialogboksen Rediger billede.
 2. Rediger billedet ved hjælp af valgmulighederne for størrelse og justering:

  • Hvis du vil ændre billedets størrelse, skal du vælge en valgmulighed for størrelse.
  • Hvis du vil forbedre din webshops SEO og tilgængelighed, skal du tilføje eller redigere alternativ billedtekst.
  • Hvis du vil tilføje afstand, skal du angive det antal pixels afstand, du vil have på hver side.
  • Hvis du vil ændre billedets justering, skal du vælge mellem ikonerne, der repræsenterer venstrejusteret, centreret og højrejusteret.
  • Markér afkrydsningsfeltet Ombryd tekst omkring billede for at tilføje tekstombrydning.
 3. Klik på Rediger billede for at gemme dine ændringer.

Indsæt videoer med RTF-editoren

Du kan indsætte eller integrere videoer i blogopslag, på sider, i produktbeskrivelser og kollektionsbeskrivelser ved hjælp af RTF-editoren.

Hvis du vil integrere en video, som du har oprettet, skal du først uploade den til et videostreamingswebsite som f.eks. YouTube eller Vimeo.

YouTube tillader ikke, at du deaktiverer relaterede videoer, men du kan angive, at de relaterede videoer skal være fra den samme kanal som den video, der lige er blevet afspillet.

Fremgangsmåde:

 1. Kopiér videoens webadresse ved at trykke på ctrl + C på en pc eller på command + C på en Mac.
 1. Gå til Embed Responsively. Embed Responsively er et værktøj, som kan give dig en forbedret integreringskode til din video.
 1. På Embed Responsively skal du klikke for at vælge det videowebsite, hvor din video er placeret.

 2. Indsæt videoens webadresse, som du har kopieret, i feltet Page URL (Sidens webadresse) på Embed Responsively ved at trykke på ctrl + V på en pc eller på command + V på en Mac.

 3. Klik på Embed (Integrer). Embed Responsively opretter en integreringskode til dig.

 4. Hvis videoen er fra YouTube, og du kun vil vise relaterede videoer fra den samme YouTube-kanal, skal du finde videoens webadresse i integreringskoden. Kopiér og indsæt ?rel=0 i slutningen mellem anførselstegnene.

 5. Kopiér al koden i feltet Embed code (Integreringskode).

 6. Klik på knappen Indsæt video i RTF-editoren i Shopify-administratoren.

 7. Indsæt integreringskoden i feltet i dialogboksen Indsæt video.

 8. Klik på Indsæt video.

 9. Klik på Gem, når du er færdig, for at gemme dine ændringer af den vare, du redigerede.

Indsæt lydfiler med RTF-editoren

Du kan bruge RTF-editoren til at indsætte eller integrere lydfiler i blogopslag, på sider, i produktbeskrivelser og i kollektionsbeskrivelser.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator, og klik derefter på Filer.
 2. Klik på Upload filer for at uploade den lydfil, du vil indsætte eller integrere i din butik.
 3. Fra afsnittet Webshop skal du åbne RTF-editoren for den side eller det blogopslag, som lydfilen skal være en del af.
 4. Kopiér <div id="player"><audio controls="controls">, og indsæt derefter koden i RTF-editoren for at integrere en lydafspiller på din side.
 5. Kopiér følgende kode:

  • <source src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3" type="audio/mpeg" /></div>
 6. Indsæt denne kode i RTF-editoren efter koden for lydafspilleren, og erstat derefter https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3 med den webadresse, du oprettede for din lydfil, da du uploadede den til Shopify. Du kan til enhver tid finde din lydfils webadresse på siden Filer.

 7. Klik på Gem.

 8. Klik på Vis for at sikre, at din lydfil afspilles korrekt.

Tilføj eller fjern interne kommentarer i RTF-editoren

Du kan bruge kommentartags <!-- og --> til intern tekst, som du ikke vil udgive i din butik.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på knappen Vis HTML i din RTF-editor.

 2. Hvis du vil tilføje en intern kommentar, skal du indsætte den tekst, du vil holde skjult, mellem <!-- og -->. F.eks.: <!--yourtext-->.

 3. Klik på Gem.

HTML-tags, som er indsat mellem kommentartags, gemmes som intern tekst. Hvis disse HTML-tags skal fungere korrekt, skal du fjerne kommentartags <!-- og --> rundt om dem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis