İçerik için zengin metin düzenleyicisini kullanma

Online mağazanızda görünen içeriği biçimlendirmek ve şekillendirmek için Shopify'ın zengin metin düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Zengin metin düzenleyicisinin kullanıldığı yerler

Zengin metin düzenleyicisini, mağazanızın çeşitli bölümlerinde metin eklemek veya metinleri düzenlemek için kullanabilirsiniz:

Online Store 2.0 teması kullanıyorsanız Tema Düzenleyicisi'ni kullanarak sayfalarınıza veya şablonlarınıza zengin metin bölümleri ekleyebilirsiniz.

Zengin metin düzenleyicisi ile HTML içeriği ekleme

Zengin metin düzenleyicisini kullanarak blog gönderileriniz, sayfalarınız, ürün açıklamalarınız ve koleksiyon açıklamalarınız için HTML içeriği girebilirsiniz.

İçeriğin HTML kodunu, zengin metin düzenleyicisi içinde görüntülemek için </> HTML'yi göster düğmesine tıklayın.

HTML görünümünde, zengin metin düzenleyicisindeki içerik üzerinde birçok değişiklik yapabilirsiniz. HTML'yi kullanarak görseller, videolar veya tablolar ekleyebilir, düzen ve içerik stilinde hataları ayıklayabilir ve ince ayarlar yapabilirsiniz.

Medya widget'ı ekleme

Video veya müzik widget'ı eklemek istiyorsanız önce bunu Youtube, Vimeo veya SoundCloud gibi bir hizmette barındırmanız gerekir. Bu hizmetler bir yerleştirme kodu oluşturur. Bu kodu kopyalayıp Shopify yöneticinizin zengin metin düzenleyicisine yapıştırabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Eklemek istediğiniz medyanın yerleştirme kodunu bulun.

 2. Yerleştirme kodunun tamamını seçmek için PC'de ctrl + A veya Mac'te command + A tuşlarına basın.

 3. Yerleştirme kodunu kopyalamak için PC'de ctrl + C veya Mac'te command + C tuşlarına basın.

 4. Shopify yöneticinizde, düzenlemekte olduğunuz içeriğe ilişkin zengin metin düzenleyicisinde HTML'yi göster düğmesine tıklayın.

 5. Yerleştirme kodunu yapıştırmak için PC'de ctrl + V veya Mac'te command + V tuşlarına basın.

 6. Kaydet'e tıklayın.

Zengin metin düzenleyicisi ile metin biçimlendirme

Biçimlendirme düğmesini kullanarak paragrafları, başlıkları veya öbekleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Doğru biçimlendirme ve başlık düzeyleri kullanılması, insanların ve arama motorlarının web sitenizdeki içeriği okumalarına yardımcı olur.

Metin için bir biçim seçmek isterseniz, ilgili metni vurgulayın ve Biçimlendirme düğmesine tıklayın.

Biçimlendirme seçenekleri

 • Paragraf

 • Başlık (1-6)

 • Öbek

Kalın metin

Kalın yapmak istediğiniz metni vurgulayın ve Kalın düğmesine tıklayın.

Metni italik yapma

İtalik yapmak istediğiniz metni vurgulayın ve İtalik düğmesine tıklayın.

Metnin altını çizme

Metnin altını çizmek için metni vurgulayın ve Altı çizili düğmesine tıklayın.

Madde imli liste oluşturma

Madde imli liste oluşturmak için Madde imli liste düğmesine tıklayın.

Yazarak ilk madde imli liste öğesini oluşturabilirsiniz. Yeni liste öğeleri oluşturmak için enter veya return tuşuna basın. Listeyi sonlandırmak için enter veya return tuşuna iki kez basın.

Numaralı liste oluşturma

Numaralı liste oluşturmak için Numaralı liste düğmesine tıklayın.

Yazarak ilk numaralı liste öğesini oluşturabilirsiniz. Yeni liste öğeleri oluşturmak için enter veya return tuşuna basın. Listeyi sonlandırmak için enter veya return tuşuna iki kez basın.

Metni girintileme

Paragraf girintili yapıldığında sol tarafında bir kenar boşluğu oluşur. Bir paragrafı girintili yapmak için Girinti düğmesine tıklayın.

Metnin girintisini kaldırma

Paragrafın girintisi kaldırıldığında girintili kenar boşluğu (varsa) kaldırılır. Paragrafın girintisini kaldırmak veya "çıkıntılamak" için Çıkıntı düğmesine tıklayın.

Metni hizalama

Hizalamak istediğiniz metni seçip Hizalama düğmesine tıklayın ve Sola hizala, Ortaya hizala veya Sağa hizala seçimini yapın.

Zengin metin düzenleyicisi ile metin renklerini değiştirme

Adımlar:

 1. Metni vurgulayın ve Renk düğmesine tıklayın.

 2. Vurgulu metnin rengini değiştirmek için istediğiniz bir renge tıklayın veya hex kodu girin.

Metin arka planı renklerini değiştirme

Adımlar:

 1. Metni vurgulayın ve Renk düğmesine tıklayın.

 2. Arka plan sekmesine tıklayın.

 3. Vurgulu metnin arka plan rengini değiştirmek için istediğiniz bir renge tıklayın veya hex kodu girin.

Zengin metin düzenleyicisinde biçimlendirmeyi temizleme

Metinlere veya görsellere uygulanmış biçimlendirmeyi kaldırmak için içeriği vurgulayın ve ardından Biçimlendirmeyi temizle düğmesine tıklayın.

Zengin metin düzenleyicisi ile tablo ekleme

Zengin metin düzenleyicisini kullanarak blog gönderilerinize, sayfalarınıza, ürün açıklamalarınıza ve koleksiyon açıklamalarınıza tablo ekleyebilirsiniz. Tabloyu oluşturduktan sonra içine metin, görsel ve hatta videolar yerleştirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Zengin metin düzenleyicisinde Tablo ekle düğmesine tıklayın.

 2. Tablo eklemek için Tablo ekle'ye tıklayın. Bu işlem, tek satırlı ve tek sütunlu bir tablo oluşturur.

Tabloyu oluşturduktan sonra satırlarını ve sütunlarını değiştirmek için Tablo ekle düğmesine tekrar tıklayın:

 • Üstüne satır ekle: İmlecinizi bir satırın içine yerleştirin ve üstüne yeni bir satır eklemek için bu düğmeye tıklayın.
 • Altına satır ekle: İmlecinizi bir satırın içine yerleştirin ve altına yeni bir satır eklemek için bu düğmeye tıklayın.
 • Önüne sütun ekle: İmlecinizi bir sütunun içine yerleştirin ve öncesine yeni bir sütun eklemek için bu düğmeye tıklayın.
 • Sonuna sütun ekle: İmlecinizi bir sütunun içine yerleştirin ve sonrasına yeni bir sütun eklemek için bu düğmeye tıklayın.
 • Satırı sil: İmlecinizi, silmek istediğiniz satırın içine yerleştirin ve ardından bu düğmeye tıklayın.
 • Sütunu sil: İmlecinizi, silmek istediğiniz sütunun içine yerleştirin ve ardından bu düğmeye tıklayın.
 • Tabloyu sil: İmlecinizi tablonun içinde herhangi bir noktaya yerleştirin ve ardından tablonun tamamını silmek için bu düğmeye tıklayın.

Zengin metin düzenleyicisi ile bağlantı ekleme

Zengin metin düzenleyicisini kullanarak blog gönderilerine, sayfalara, ürün açıklamalarına ve koleksiyon açıklamalarına bağlantı (köprü) ekleyebilirsiniz. Müşterileri Shopify online mağazanızdaki sayfalara ve diğer web sitelerine yönlendiren bağlantılar ekleyebilirsiniz. Ayrıca, müşterilerin sizinle iletişime geçmesine yardımcı olmak için e-posta mesajları açan veya telefon aramaları yapan bağlantılar da ekleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Bağlantıya dönüştürmek istediğiniz metni veya görseli vurgulayın.
 2. Bağlantı ekle'ye tıklayın.
 3. Şuna bağlantı: alanına bağlantının hedef URL'sini girin:

  • Shopify mağazanızın dışında yer alan bir harici web sitesinin bağlantısını vermek için https:// kodunu ve ardından web adresini girin. Örneğin: https://www.example.com.
  • Shopify online mağazanızdaki bir sayfanın bağlantısını vermek için kısa URL'yi girin. Örneğin: /collections/summer-collection.
  • E-posta mesajı açan bir bağlantı oluşturmak için mailto: kodunu ve ardından e-posta adresini girin. Örneğin: mailto:example@example.com.
  • Telefon araması yapan bir bağlantı oluşturmak için tel: kodunu ve ardından telefon numarasını girin. Örneğin: tel:+0-123-456-7890.
 4. Bağlantı başlığı kutusuna bağlantıyla ilgili kısa bir açıklama girin.

 5. Bu bağlantıyı şurada aç: menüsünden bağlantının nasıl açılacağını seçin:

  • aynı pencere: Bağlantı, kullanıcının mevcut tarayıcı sekmesinde veya penceresinde açılır.
  • yeni bir pencere: Bağlantı, yeni bir tarayıcı sekmesinde veya penceresinde açılır.
 6. Vurguladığınız metni bir bağlantıya dönüştürmek için Bağlantı ekle'ye tıklayın.

Zengin metin düzenleyicisi ile dahili ve harici bağlantılar ekleme

Shopify mağazanızdaki sayfalara yönlendiren bağlantılar dahili bağlantılar olarak adlandırılır. Dahili bağlantıları oluşturmak için kısa URL'leri kullanabilirsiniz. Örneğin, /collections URL'si mağazanızın koleksiyonlar sayfasına yönlendirir.

Online mağazanızın koleksiyon veya ürün sayfası gibi belirli bir sayfasına bağlantı vermek için /page-type/page-handle URL biçimini kullanın. Örneğin, Yaz Koleksiyonu adıyla oluşturduğunuz bir koleksiyona bağlantı vermek için /collections/summer-collection URL'sini kullanın.

Shopify mağazanızın dışındaki web sitelerine yönlendiren bağlantılar harici bağlantılar olarak adlandırılır. Harici bağlantıların tam olarak girilmesi ve http:// ile başlaması gerekir.

Sayfa içeriğinde bir dosyanın bağlantısını verme

Bir dosya yükledikten sonra bu dosyayı zengin metin düzenleyicisinde içeriğinize bağlayabilirsiniz. Böylece bir ürün veya koleksiyon açıklamasından, web sayfasından ya da blog gönderisinden bu dosyanın indirilmesi mümkün olur.

Adımlar:

Zengin metin düzenleyicisi ile görsel ekleme

Zengin metin düzenleyicisini kullanarak görsel eklemenin üç yolu vardır. Kullanabileceğiniz yöntemler şunlardır:

Görsel yükle

Adımlar:

 1. Zengin metin düzenleyicisinde Görsel ekle düğmesine tıklayın.

 2. Görsel ekle iletişim kutusunda Yüklenen görseller sekmesine tıklayın.

 3. Dosya yükle'ye tıklayın.

 4. Bilgisayarınızdan WebP, HEIC, SVG, GIF, JPEG veya PNG biçiminde bir görsel dosyası seçin.

 5. Yüklediğiniz görseli seçmek için görsele tıklayın.

 6. Boyut menüsünden görselin görüntü boyutunu seçin. Görseli, görüntü boyutunu değiştirmeden eklemek için Orijinal seçeneğini kullanabilirsiniz.

 7. Görseli zengin metin düzenleyicisine yerleştirmek için Görsel ekle'ye tıklayın.

Ürün görselleri arasından seçme

Adımlar:

 1. Zengin metin düzenleyicisinde Görsel ekle düğmesine tıklayın.

 2. Görsel ekle iletişim kutusunda Ürün görselleri sekmesine tıklayın.

 3. Eklemek istediğiniz görsele tıklayın.

 4. Boyut menüsünden görselin görüntü boyutunu seçin. Görseli, görüntü boyutunu değiştirmeden eklemek için Orijinal seçeneğini kullanabilirsiniz.

 5. Ürün görselini zengin metin düzenleyicisine yerleştirmek için Görsel ekle'ye tıklayın.

Görsel URL'si kullanma

Genel URL kullanarak görsel eklemek için:

 1. Zengin metin düzenleyicisinde Görsel ekle düğmesine tıklayın.

 2. Görsel ekle iletişim kutusunda URL sekmesine tıklayın.

 3. Görsel dosyanızın herkes tarafından erişilebilir URL'sini girin.

 4. Görseli, zengin metin düzenleyicisine orijinal boyutuyla eklemek için Görsel ekle'ye tıklayın.

Zengin metin düzenleyicisinde görseli taşıma ve yeniden boyutlandırma

Bir ürün veya koleksiyon açıklamasına, web sayfasına ya da bloga görsel ekledikten sonra bu görseli içerikte başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticisinde, taşımak ya da yeniden boyutlandırmak istediğiniz görseli içeren ürüne, koleksiyona, web sayfasına veya blog gönderisine tıklayın.
 2. Zengin metin düzenleyicisinde görsele tıklayın.
 3. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Görseli taşımak isterseniz, görsele tıklayıp İçerik alanında başka bir konuma sürükleyin.
  • Görseli yeniden boyutlandırmak isterseniz köşelerinden birine tıklayıp sürükleyin.
 4. Kaydet'e tıklayın.

Zengin metin düzenleyicisinde görseli düzenleme

Zengin metin düzenleyicisi içinde bir görselin boyutunu, metin kaydırmasını ve hizalamasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, görsel URL'sini düzenleyebilir, görsel alternatif metni ekleyebilir veya alternatif metni düzenleyebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Zengin metin düzenleyicisinde görsele çift tıklayarak Görseli düzenle iletişim kutusunu açın.
 2. Görseli düzenlemek için boyut ve hizalama seçeneklerini kullanın:

  • Görselin boyutunu değiştirmek için bir boyut seçeneği belirtin.
  • Online mağazanızın SEO'sunu ve erişilebilirliğini iyileştirmek için görsel alternatif metinleri ekleyip düzenleyin.
  • Boşluk eklemek için, her iki yanda olmasını istediğiniz boşluk miktarını piksel sayısı olarak girin.
  • Görselin hizalamasını değiştirmek için sola, ortaya veya sağa hizalamayı temsil eden simgelerden birini seçin.
  • Metin kaydırma özelliğini uygulamak için Metni görsel etrafında kaydır seçeneğini işaretleyin.
 3. Değişikliklerinizi kaydetmek için Görseli düzenle'ye tıklayın.

Zengin metin düzenleyicisi ile video ekleme

Zengin metin düzenleyicisini kullanarak blog gönderilerine, sayfalara, ürün açıklamalarına ve koleksiyon açıklamalarına video yerleştirebilir veya ekleyebilirsiniz.

Kendi oluşturduğunuz bir videoyu eklemek isterseniz öncelikle bu videoyu YouTube veya Vimeo gibi bir video akışı sitesine yüklemeniz gerekir.

YouTube, alakalı videoları devre dışı bırakmanıza izin vermez, ancak alakalı videoların, hemen önce oynayan videonun kanalıyla aynı olması gerektiğini belirtebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Videonun URL'sini kopyalamak için PC'de ctrl + C veya Mac'te command + C tuşlarına basın.
 1. Embed Responsively sitesini ziyaret edin. Embed Responsively, videolarınız için iyileştirilmiş yerleştirme kodları elde etmenizi sağlayan bir araçtır.
 1. Embed Responsively sayfasında, videonuzun bulunduğu web sitesini tıklayıp seçin.

 2. Kopyaladığınız video URL'sini Embed Responsively sayfasındaki Page URL kutusuna yapıştırmak için PC'de ctrl + V veya Mac'te command + V tuşlarına basın.

 3. Embed (Yerleştir) düğmesine tıklayın. Embed Responsively, yerleştirme kodunu oluşturur.

 4. Video YouTube'daysa ve yalnızca aynı YouTube kanalındaki alakalı videoları göstermek istiyorsanız yerleştirme kodundan videonun URL'sini bulun. ?rel=0 kodunu kopyalayın ve sonuna tırnak işaretleri içinde yapıştırın.

 5. Embed code (Yerleştirme kodu) kutusunun içindeki kodun tamamını kopyalayın.

 6. Shopify yöneticinizde, zengin metin düzenleyicisindeki Video ekle düğmesine tıklayın.

 7. Yerleştirme kodunu, Video ekle iletişim penceresindeki kutuya yapıştırın.

 8. Video ekle'ye tıklayın.

 9. İşlemi tamamladığınızda, düzenlemekte olduğunuz öğede yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'e tıklayın.

Zengin metin düzenleyicisi ile ses dosyası ekleme

Blog gönderilerine, sayfalara, ürün açıklamalarına ve koleksiyon açıklamalarına ses dosyası eklemek veya katıştırmak için zengin metin düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar'a ve ardından Dosyalar'a tıklayın.
 2. Mağazanıza eklemek veya katıştırmak istediğiniz ses dosyasını yüklemek için Dosyaları yükleyin'e tıklayın.
 3. Online Mağaza bölümünden, ses dosyasını öne çıkarmak istediğiniz sayfa veya blog gönderisi için zengin metin düzenleyicisini açın.
 4. Sayfanıza bir ses çalar eklemek için, <div id="player"><audio controls="controls"> kodunu kopyalayıp zengin metin düzenleyicisine yapıştırın.
 5. Aşağıdaki kodu kopyalayın:

  • <source src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3" type="audio/mpeg" /></div>
 6. Bu kodu, zengin metin düzenleyicinizde ses çalar kodunun ardına yapıştırın ve sonra https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3 yerine ses dosyanızı Shopify'a yüklerken oluşturduğunuz ses dosyası URL'sini girin. Ses dosyanızın URL'sini dilediğiniz zaman Dosyalar sayfasında bulabilirsiniz.

 7. Kaydet'e tıklayın.

 8. Ses dosyanızın düzgün çaldığından emin olmak için Görüntüle'ye tıklayın.

Zengin metin düzenleyicisinde dahili yorum ekleme veya yorumları kaldırma

Mağazanızda yayınlamak istemediğiniz dahili metinler için <!-- ve --> yorum etiketlerini kullanabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Zengin metin düzenleyicisinde HTML'yi göster düğmesine tıklayın.

 2. Dahili yorum eklemek için, gizli kalmasını istediğiniz metni <!-- ve --> etiketlerinin içine alın. Örneğin: <!--yourtext-->.

 3. Kaydet'e tıklayın.

Yorum etiketlerinin içine alınan HTML etiketleri dahili metin olarak kaydedilir. Bu HTML etiketlerinin işlevini düzgün olarak yerine getirmesi için çevrelerindeki <!-- ve --> yorum etiketlerini kaldırmanız gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene