Bruke redigeringsprogram for rik tekst til innhold

Du kan bruke Shopifys redigeringsprogram for rik tekst til å formatere og forme innholdet som vises i nettbutikken.

Steder der du kan bruke redigeringsprogrammet for rik tekst

Du kan bruke redigeringsprogram for rik tekst til å legge til eller redigere tekst flere steder i butikken din:

Hvis du bruker et Online Store 2.0-tema kan du legge til seksjoner med rik tekst på sider eller maler med temaredigeringsprogrammet.

Legg til HTML-innhold med redigeringsprogrammet for rik tekst

Du kan angi HTML-innhold for bloggposter, sider, produktbeskrivelser og samlingsbeskrivelser med redigeringsprogram for rik tekst.

Klikk på </> Vis HTML-knappen for å vise HTML-koden for innholdet i redigeringsprogrammet for rik tekst.

I HTML-visning kan du foreta mange endringer av innholdet i redigeringsprogrammet for rik tekst. Du kan legge til bilder, videoer eller tabeller med HTML, og du kan feilsøke eller finjustere layouten og innholdsstilen.

Legge inn et medie-kontrollprogram

Hvis du vil bygge inn et video- eller musikkprogram, må du først hoste den på en tjeneste som f.eks. Youtube, Vimeo eller SoundCloud. Disse tjenestene genererer en innebyggingskode som du kan kopiere og lime inn i tekstbehandlingen for rik tekst i Shopify administrator.

Steg:

 1. Finn innbyggingskoden for mediet du vil legge inn.

 2. Velg hele innebyggingskoden ved å klikke på koden og trykke på ctrl + A på en PC eller command + A på en Mac.

 3. Kopier innebyggingskoden ved å trykke på ctrl + C på en PC eller command + C på en Mac.

 4. I Shopify-administrator klikker du på Vis HTML-knappen i redigeringsprogram for rik tekst for innholdet du redigerer.

 5. Lim inn innbyggingskoden ved å trykke på ctrl + V på en PC eller command + V på en Mac.

 6. Klikk på Lagre.

Formatere tekst med redigeringsprogrammet for rik tekst

Med formateringsknappen kan du raskt opprette avsnitt, topptekster eller blokksitater. Ved å bruke riktig formatering og topptekstnivåer kan du hjelpe folk og søkemotorer med å lese nettsidens innhold.

For å velge et format for tekst må du fremheve teksten og deretter klikke på knappen Formatering.

Formateringsalternativer

 • Avsnitt

 • Topptekst (1–6)

 • Blockquote

Fet tekst

For å gjøre teksten fet må du fremheve teksten og klikke på Fet-knappen.

Kursiv tekst

For å gjøre teksten kursiv må du fremheve teksten og klikke på Kursiv-knappen.

Understreke tekst

For å understreke tekst fremhever du teksten og klikker på Understrek-knappen.

Opprette en punktliste

For å opprette en punktliste klikker du på knappen Punktliste.

Du kan skrive for å opprette det første elementet i en punktliste. For å opprette nye elementer i listen trykker du på enter- eller return -tasten. For å fullføre listen trykker du to ganger på enter- eller return-tasten.

Opprett en nummerert liste

For å opprette en nummerert liste trykker du på knappen Nummerert liste.

Du kan skrive for å opprette de første elementene i punktlisten. For å opprette nye elementer i listen trykker du på enter- eller return -tasten. For å fullføre listen trykker du to ganger på enter- eller return-tasten.

Tekst med innrykk

Når du rykker inn et avsnitt får det en marg på venstre side. For å rykke inn et avsnitt trykker du på Rykk inn-knappen.

Fjerne innrykk i tekst

Når du fjerner innrykk i et at avsnitt fjernes eventuelle innrykkede marginer fra avsnittet. For å fjerne eller redusere innrykk i et avsnitt klikker du på knappen Reduser innrykk.

Juster tekst

For å justere tekst velger du teksten, klikker på knappen Justering og velger Venstrejuster, Midtjuster eller Høyrejuster.

Endre tekstfarger med redigeringsprogrammet for rik tekst

Steg:

 1. Fremhev teksten og klikk på Farge-knappen.

 2. Klikk på en farge eller angi en hex-kode for å endre den uthevede teksten til den fargen.

Endre bakgrunnsfarge for tekst

Steg:

 1. Fremhev teksten og klikk på Farge-knappen.

 2. Klikk på Bakgrunn-fanen.

 3. Klikk på en farge eller angi en hex-kode for å endre bakgrunnen til den fremhevede teksten til denne fargen.

Fjern formatering i redigeringsprogrammet for rik tekst

For å fjerne formatering fra tekst eller bilder fremhever du innholdet og klikker på knappen Fjern formatering.

Sette inn tabeller med redigeringsprogrammet for rik tekst

Du kan sette inn tabeller i blogginnlegg, sider, produktbeskrivelser og samlingsbeskrivelser med redigeringsprogram for rik tekst. Du kan legge ut tekst, bilder og til og med videoer i en tabell etter at du har opprettet den.

Steg:

 1. I redigeringsprogrammet for rik tekst trykker du på knappen Sett inn tabell.

 2. Klikk på Sett inn tabell for å sette inn en tabell. Da opprettes en tabell med én rad og én kolonne.

Når du har opprettet en tabell klikker du på knappen Sett inn tabell på nytt for å endre tabellens rader og kolonner:

 • Sett inn rad over: Plasser markøren i en rad og klikk på denne knappen for å sette inn en ny rad over.
 • Sett inn rad under: Plasser markøren i en rad og klikk på denne knappen for å sette inn en ny rad under.
 • Sett inn kolonne før: Plasser markøren i en kolonne og klikk på denne knappen for å sette inn en ny kolonne før kolonnen.
 • Sett inn kolonne etter: Plasser markøren i en kolonne og klikk på denne knappen for å sette inn en ny kolonne etter kolonnen.
 • Slett rad: Plasser markøren i en rad du vil slette og klikk på denne knappen.
 • Slett kolonne: Plasser markøren i en kolonne du vil slette og klikk på denne knappen.
 • Slett tabell: Plasser markøren hvor som helst i tabellen og klikk på denne knappen for å slette hele tabellen.

Sette inn koblinger med redigeringsprogrammet for rik tekst

Du kan sette inn koblinger (hyperkoblinger) i blogginnlegg, sider, produktbeskrivelser og samlingsbeskrivelser med redigeringsprogram for rik tekst. Du kan legge til koblinger som sender kunder til sidene i Shopify-nettbutikken din og til andre nettsteder. Du kan også legge til koblinger som åpner e-postmeldinger eller tar telefonsamtaler for å hjelpe kundene med å kontakte deg.

Steg:

 1. Fremhev teksten eller bildet du vil gjøre om til en kobling.
 2. Klikk på Sett inn kobling.
 3. Angi måladressen for kobling i feltet Kobling til:

  • For å opprette en kobling til et eksternt nettsted som er utenfor Shopify-butikken din taster du inn https://, etterfulgt av nettstedsadressen, for eksempel https://www.example.com.
  • For å legge ut en kobling til en side i Shopify-nettbutikken din må du angi den korte nettstedsadressen, for eksempel /collections/summer-collection.
  • For å opprette en kobling som åpner en e-postmelding taster du inn mailto:, etterfulgt av e-postadressen, for eksempel mailto:example@example.com.
  • For å opprette en kobling som utfører et telefonanrop taster du inn tel: etterfulgt av telefonnummeret, for eksempel tel:+0-123-456-7890.
 4. Angi en kort beskrivelse av koblingen i boksen Koblingstittel.

 5. Velg hvordan koblingen skal åpne med menyen Åpne denne koblingen i:

  • det samme vinduet: Koblingen åpnes i brukerens eksisterende nettleserfane eller vindu.
  • det samme vinduet: Koblingen åpnes i brukerens eksisterende nettleserfane eller vindu.
 6. Klikk på Sett inn kobling for å konvertere den fremhevede teksten til en kobling.

Legge til interne og eksterne koblinger med redigeringsprogrammet for rik tekst

Koblinger til sider i Shopify-butikken din kalles interne koblinger. Du kan bruke korte nettstedsadresser til å opprette interne koblinger. For eksempel vil nettstedsadressen /collections lede til butikkens samlinger-side.

For å koble til en spesifikk side i nettbutikken, for eksempel en samlings- eller produktside, bruker du nettstedsformatet /page-type/page-handle. For eksempel, for å koble til en samling du har kalt Sommerkolleksjonen bruker du nettstedsadressen /collections/summer-collection.

Koblinger til nettsteder som er utenfor Shopify-butikken din kalles eksterne koblinger. Eksterne koblinger må angis fullstendig og begynne med http://.

Kobling til en fil i sideinnholdet

Etter du har lastet opp en fil kan du koble den til innholdet i redigeringsprogram for rik tekst for å gjøre den tilgjengelig fra en produkt- eller samlingsbeskrivelse, nettside eller blogginnlegg.

Steg:

Sette inn bilder med redigeringsprogrammet for rik tekst

Det er tre måter å sette inn et bilde på med redigeringsprogram for rik tekst. Du kan:

Laste opp bilder

Steg:

 1. I redigeringsprogrammet for rik tekst trykker du på knappen Sett inn bilde.

 2. I dialogen Sett inn bilde klikker du på fanen Opplastede bilder.

 3. Klikk på Oppdater fil.

 4. Velg en WebP-, HEIC-, SVG-, GIF-, JPEG- eller PNG-bildefil fra datamaskinen.

 5. Klikk på bildet du lastet opp for å velge det.

 6. Velg visningsstørrelsen for bildet fra menyen Størrelse. Du kan velge Original for å sette inn bildet uten å endre visningsstørrelsen.

 7. Klikk på Sett inn bilde for å plassere bildet i redigeringsprogram for rik tekst.

Velge fra produktbilder

Steg:

 1. I redigeringsprogrammet for rik tekst trykker du på knappen Sett inn bilde.

 2. I dialogen Sett inn bilde klikker du på fanen Opplastede bilder.

 3. Klikk på bildet du vil sette inn.

 4. Velg visningsstørrelsen for bildet fra menyen Størrelse. Du kan velge Original for å sette inn bildet uten å endre visningsstørrelsen.

 5. Klikk på Sett inn bilde for å plassere produktbildet i redigeringsprogram for rik tekst.

Bruk en nettstedsadresse for bilder

For å sette inn et bilde fra en offentlig tilgjengelig nettstedsadresse:

 1. I redigeringsprogrammet for rik tekst trykker du på knappen Sett inn bilde.

 2. I dialogen Sett inn bilde klikker du på URL-fanen.

 3. Angi den offentlige tilgjengelige URL-adressen til bildefilen.

 4. Klikk på Sett inn bilde for å sette bildet inn i redigeringsprogram for rik tekst med originalstørrelse.

Flytt og endre størrelse på et bilde med redigeringsprogrammet for rik tekst

Etter at du har lagt til et bilde i en produkt- eller samlingsbeskrivelse, eller en blogg, kan du flytte den til et annet sted i innholdet.

Steg:

 1. I Shopify-administrator klikker du på produktet, samlingen, nettstedet eller blogginnlegget som inneholder bildet du vil flytte eller bytte størrelse på.
 2. I redigeringsprogrammet for rik tekst trykker du på bildet.
 3. Gjør ett av følgende:

  • For å flytte bildet klikker du på det og drar det til et annet sted i feltet Innhold.
  • For å endre størrelse på bildet klikker du på det og drar i ett av hjørnene.
 4. Klikk på Lagre.

Redigere et bilde i redigeringsprogrammet for rik tekst

Du kan endre størrelse, tekstbryting og justering for et bilde i redigeringsprogram for rik tekst. Du kan også redigere bildets nettstedsadresse eller legge til eller redigere bildets alt-tekst.

Steg:

 1. Dobbeltklikk på bildet i redigeringsprogram for rik tekst for å åpne dialogen Rediger bilde.
 2. Bruk alternativene for størrelse og justering til å redigere bildet:

  • Velg et størrelsesalternativ for å endre bildets størrelse.
  • For å bedre nettbutikkens SEO og tilgjengelighet, legge til eller redigere alt-tekst for bildet.
  • For å legge til mellomrom kan du angi antall pikslers mellomrom du ønsker på hver side.
  • For å endre bildets justering kan du velge fra ikonene som representerer venstre- midt- og venstrejustering.
  • For å legge til tekstbryting merker du av Bryt tekst rundt bilde.
 3. Klikk på Rediger bilde for å lagre endringene.

Sette inn videoer med redigeringsprogrammet for rik tekst

Du kan sette inn eller legge inn videoer i blogginnlegg, sider, produktbeskrivelser og samlingsbeskrivelser med redigeringsprogram for rik tekst.

Hvis du vil bygge inn en video du har opprettet, må du først laste den opp til en videostrømmetjeneste som f.eks. YouTube eller Vimeo.

YouTube tillater ikke at du deaktiverer relaterte videoer, men du kan spesifisere at de relaterte videoene skal være fra samme kanal som videoen som nettopp ble spilt av.

Steg:

 1. Kopier videoens nettstedsadresse ved å trykke på ctrl + C på en PC eller command + C på en Mac.
 1. Gå til Embed Responsively. Embed Responsively er et verktøy som gir deg en forbedret innleggingskode for videoen din.
 1. På Embed Responsively kan du klikke for å velge videonettstedet videoen er lagt ut på.

 2. Lim inn videoens nettstedsadresse som du kopierte til boksen Sidens adresse på Embed Responsively ved å trykke på ctrl + V på en PC eller command + V på en Mac.

 3. Klikk på Bygg inn. Embed Responsively vil opprette innebyggingskoden for deg.

 4. Hvis videoen kommer fra YouTube og du bare ønsker å vise relaterte videoer fra samme YouTube-kanal finner du URL-adressen til videoen i innbyggingskoden. Kopier og lim inn ?rel=0 på slutten innenfor anførselstegnene.

 5. Kopier hele koden fra Innebygginskode-boksen.

 6. Klikk på Sett inn video-knappen i redigeringsprogrammet for rik tekst i Shopify-administrator.

 7. Lim innebyggingskoden i boksen i dialogen Sett inn video.

 8. Klikk på Sett inn video.

 9. Klikk på Lagre når du er ferdig med å lagre endringene til elementet du redigerte.

Sette inn lydfiler med redigeringsprogrammet for rik tekst

Du kan bruke redigeringsprogram for rik tekst eller bygge inn lydfiler i blogginnlegg, sider, produktbeskrivelser og samlingsbeskrivelser.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter på Filer.
 2. Klikk på Last opp filer for å laste opp lydfilen du vil legge inn eller bygge inn i butikken din.
 3. Fra Nettbutikk åpner du redigeringsprogram for rik tekst for siden eller blogginnlegget du vil legge lydfilen i.
 4. Kopier <div id="player"><audio controls="controls"> og lim koden inn i redigeringsprogram for rik tekst for å bygge inn en lydavspiller på siden.
 5. Kopier følgende kode:

  • <source src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3" type="audio/mpeg" /></div>
 6. Lim denne koden i redigeringsprogram for rik tekst og bytt ut https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3 med nettadressen du opprettet for lydfilen da du lastet den opp til Shopify. Du kan når som helst finne lydfilens nettadresse på Filer-siden.

 7. Klikk på Lagre.

 8. Klikk på Vis for å sørge for at lydfilen avspilles riktig.

Legge til eller fjerne interne kommentarer i redigeringsprogram for rik tekst

Du kan bruke kommentartagger <!-- og --> for intern tekst du ikke vil publisere i butikken.

Steg:

 1. I redigeringsprogram for rik tekst trykker du på knappen Vis HTML:

 2. For å legge til en intern kommentar må du legge teksten du vil holde skjult inn i <!-- og -->. For eksempel: <!--yourtext-->.

 3. Klikk på Lagre.

HTML-tagger som er innlemmet i kommentartaggene lagres som intern tekst. For at slike HTML-tagger skal fungere riktig må du fjerne kommentartaggene <!-- og --> rundt dem.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis