Rediger temaet ditt

Du kan redigere temaet ditt for å tilpasse nettbutikkens innhold, oppsett, typografi og farger. Hvert tema har seksjoner og innstillinger som lar deg endre utseendet og brukervennligheten i butikken uten å måtte redigere kode.

Før du tilpasser temaet ditt

Før du tilpasser temaet ditt, er det lurt å utføre følgende oppgaver:

  • Dupliser temaet for å opprette en sikkerhetskopi. Da blir det lettere å forkaste endringer og starte på nytt hvis det er nødvendig.
  • Sørg for at du forstår hvilket brukerstøttenivå som er tilgjengelig.
  • Finn ut mer om kravene og beste praksis for opplasting av bilder.

Temaredaktør

Temaredigeringsprogrammet viser en trevisning av alt innhold for malen du ser på i sidefeltet. Utvid en seksjonsnode med utvidelsesikonet for å vise blokkene, eller slå det sammen med skjulingsikonet for å skjule blokkene. Du kan klikke på en hvilken som helst seksjon eller blokk for å se innstillingene.

Utvid og lukk seksjoner for å vise blokker

Sidefeltmodi

Temaredigeringsprogrammet har to moduser for å utnytte all tilgjengelig plass på skjermen.

Dobbelt sidefeltmodus er for brede nettleservinduer og større skjermer, mens enkelt sidefeltmodus er for smalere nettleservinduer og mindre skjermer. Sidefeltmodusen avgjør hvor innstillingspanelet vises i redigeringsprogrammet.

Dobbelt sidefeltmodus

Hvis du har en skjerm som er større enn 1600 piksler bred og nettleservinduet er utvidet helt, eller hvis nettleservinduet er utvidet til minst 1600 pikslers bredde, vil du se to sidefelt. Det venstre sidefeltet inneholder navigasjonspanelet, mens det høyre sidefeltet inneholder innstillingspanelet.

Innstillingspanelet vises på høyre side av skjermen i dobbelt sidefeltmodus

Enkelt sidefeltmodus

Smalere nettlesere har bare ett sidefelt for å spare plass for forhåndsvisningen av temaet. Når du klikker på en seksjon eller blokk for å redigere den, åpnes innstillingspanelet over navigasjonspanelet i sidefeltet.

Innstillingspanelet vises som et overlegg for navigasjonspanelet i enkelt sidefeltmodus

Seksjoner og blokker

I listen over seksjoner og blokker vises alle blokkene i seksjonene på en side som standard.

Seksjoner som utgjør topptekst eller bunntekst er skjult som standard, men du kan se dem hvis du klikker på utvidelsesikonet ved siden av seksjonsnavnet.

Fjerne seksjoner

Du kan nå slette en seksjon eller blokk fra en mal fra innstillingsskjermbildet for hvert element. Knappen Fjern seksjon vises nederst i seksjonsinnstillingene.

Fjern en seksjon med Fjern seksjon-knappen

Steg:

  1. Klikk på seksjonen eller blokken du vil fjerne i sidemenyen i temaredigeringsprogrammet.
  2. Klikk på Fjern seksjon eller Fjern blokk.
  3. Klikk på Lagre. Hvis du redigerer et publisert tema, klikker du på Publiser for å lagre endringene og gjøre dem aktive i butikken din.

Skjule blokker

Nå kan du skjule alle seksjoner eller blokker med øyeikonet.

Fjern en seksjon med Fjern seksjon-knappen

Maler

Nå har du tilgang til alle temamalene fra sidevelgeren i øverste linje i temaredigeringsprogrammet.

Hvis du bruker et Nettbutikk 2.0-tema, kan du også opprette en ny mal direkte fra sidevelgeren ved å klikke på alternativet Ny mal.

Forhåndsvise maler med spesifikke ressurser

Når du ser på en mal kan du foråhndsvise hvordan den vil se ut med alle kompatible ressurser i butikken. Hvis du for eksempel ser på en produktmal kan du teste den med alle produktene i butikken.

Steg:

  1. Fra velgeren i temaredigeringsprogrammet velger du malen du vil forhåndsvise.
  2. Klikk på Endre i Forhåndsvisning-seksjonen fra navigasjonspanelet.
  3. Velg ressursen du vil forhåndsvise fra Velg-menyen.

Angre og gjøre om handlinger

Knappene Angre og Gjør om er plassert øverst til høyre i temaredigeringsprogrammet.

Knappene Angre og Gjør om i topplinjen i temaredigeringsprogrammet.

Vise dokumentasjon, få brukerstøtte og kontrollere temaversjonen

Koblinger til temadokumentasjonen og støtteinformasjon er flyttet til Mer -menyen på menylinjen. I denne menyen finner du også temaversjon og informasjon om skaperen.

Bruk mer-knappen for å få tilgang til temainformasjon.

Få hjelp med tilpasninger

Hvis du trenger hjelp med å foreta endringer i temaet, kan du kontakte temautvikleren for brukerstøtte.

For å se hvilke andre ressurser som er tilgjengelige for hjelp med tilpasning av tema, se Ytterligere ressurser for temastøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis