Rediger temaet ditt

Du kan redigere temaet ditt for å tilpasse nettbutikkens innhold, oppsett, typografi og farger. Hvert tema har seksjoner og innstillinger som lar deg endre utseendet og brukervennligheten i butikken uten å måtte redigere kode.

Før du tilpasser temaet ditt

Fullfør følgende anbefalte oppgaver for å forberede tilpasning av temaet:

 • Dupliser temaet for å opprette en sikkerhetskopi. Da blir det lettere å forkaste endringer og starte på nytt hvis det er nødvendig.
 • Sørg for at du forstår hvilket brukerstøttenivå som er tilgjengelig.
 • Finn ut mer om kravene og beste praksis for opplasting av bilder.

Temaredaktør

Temaredigeringsprogrammet viser en trevisning av alt innhold for den malen du ser på i sidefeltet. Utvid en seksjonsnode ved hjelp av utvidelsesikonet for å se blokkene, eller lukk den med lukkeikonet for å skjule blokkene. Du kan klikke på en hvilken som helst seksjon eller blokk for å se innstillingene.

Utvid og lukk seksjoner for å vise blokker

Åpne temaredigeringsprogrammet

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av temaet du vil redigere.
 3. Klikk på Seksjoner.

Forhåndsvisningsinspektør

Forhåndsvisningsinspektøren er en ny funksjon i temaredigeringsprogrammet. Den lar deg navigere til seksjoner og blokker direkte fra forhåndsvisningsvinduet, og finne tilhørende innstillinger raskere og mer intuitivt. Med forhåndsvisningsinspektøren kan du sortere, skjule eller slette seksjoner og blokker direkte fra forhåndsvisningsvinduet.

Forhåndsvisningsinspektøren er tilgjengelig for alle gratis Shopify-temaer, og er aktivert som standard. Du kan slå av eller på forhåndsvisningsinspektøren underveis i redigeringsøkten.

Slå forhåndsvisningsinspektøren på eller av med veksleknappen i startlinjen

Når forhåndsvisningsinspektøren er aktivert, kan du klikke på elementer med omriss for å åpne den tilhørende innstillingen. På en mobil enhet, når forhåndsvisningsinspektøren er aktivert, kan du klikke på et element for å velge den tilhørende innstillingen. Du kan åpne det nederste arket for å gjøre endringer i denne valgte innstillingen.

Forhåndsvisningsinspektør med Bilde med tekst-seksjonen valgt og de tilhørende innstillingene som er lastet inn i sidefeltet

Forhåndsvisningsinspektør på mobil

Forhåndsvisningsinspektøren viser to ulike omriss rundt seksjoner og blokker som klikkes på i forhåndsvisningsvinduet:

 • Heltrukken blå linje: Den aktive seksjonen. Den tilhørende innstillingen i sidefeltet er fremhevet i grått.
 • Prikket blå linje: En tilknyttet blokk for seksjonen. Ved å klikke på elementet i forhåndsvisningsvinduet åpnes innstillingene for blokken eller seksjonen.

Hvis du klikker på en del av nettstedet i forhåndsvisningsvinduet lastes de tilhørende innstillingene inn i sidefeltet. På mobile enheter trykker du to ganger for å navigere på nettstedet som en kunde ville gjort.

Legg til seksjoner og blokker i forhåndsvisningsinspektøren

Når du bruker forhåndsvisningsinspektøren kan du legge til seksjoner og blokker i temaet direkte fra forhåndsvisningsvinduet. På mobil kan du legge til, duplisere, skjule, flytte og slette seksjoner ved å bruke redigeringsmodusen i det nederste arket.

Alternativet Legg til seksjon i forhåndsvisningsinspektøren

Alternativet Legg til blokk i forhåndsvisningsinspektøren

Legg til seksjoner eller blokker
Verktøy Beskrivelse
Legg til seksjon Knappen Legg til seksjon vises øverst og nederst i den valgte seksjonen. Klikk på Legg til seksjon for å sette inn en ny seksjon enten over eller under den valgte seksjonen.
Legg til blokk Knappen Legg til blokk vises når du holder markøren over en eksisterende blokk. Klikk på +-ikonet for å legge til en blokk. Et popup-vindu med temaet og appblokker som kan legges til i den valgte seksjonen vises. Klikk på blokken du vil legge til. Innstillingsvinduet for den nye blokken lastes inn i høyre sidefelt.

Verktøy for forhåndsvisningsinspektøren

Du kan flytte, skjule, duplisere eller slette seksjoner og blokker fra temaredigeringsprogrammet med forhåndsvisningsinspektøren.

Verktøysett for forhåndsvisningsinspektør

Verktøy for forhåndsvisningsinspektøren
Verktøy Beskrivelse
Flytt til neste/forrige posisjon Du kan flytte en del eller blokk til neste posisjon eller forrige posisjon ved å bruke pilikonene i forhåndsvisningsinspektøren. Hvis den valgte seksjonen er øverst på siden din, vil knappen flytt til forrige posisjon bli nedtonet. På samme måte kan du ikke bruke knappen flytt til neste posisjon dersom seksjonen din er nederst på siden.
Dupliser seksjon eller blokk Klikk på kopier-ikonet for å duplisere en seksjon eller blokk, med innhold.
Skjul en seksjon eller blokk Klikk på øyeikonet for å skjule en seksjon eller blokk. Når en seksjon eller blokk er skjult, kan du ikke fjerne den fra forhåndsvisningsinspektøren. Du kan enten klikke på Angre-knappen på startlinjen, eller lukke innstillingspanelet for å gå tilbake til startsiden for temaredigeringsprogrammet, der du vil se skjulte seksjoner eller blokker oppført i sidefeltet med øyeikonet krysset ut. Klikk på dette ikonet for å vise seksjonen eller blokken.
Slett en seksjon eller blokk Klikk på papirkurvikonet for å slette den valgte seksjonen eller blokken i forhåndsvisningsinspektøren.

Sidefeltmodi

Temaredigeringsprogrammet har to moduser for å utnytte all tilgjengelig plass på skjermen.

Dobbelt sidefeltmodus er for brede nettleservinduer og større skjermer, mens enkelt sidefeltmodus er for smalere nettleservinduer og mindre skjermer. Sidefeltmodusen avgjør hvor innstillingspanelet vises i redigeringsprogrammet.

Dobbelt sidefeltmodus

Hvis du har en skjerm som er større enn 1600 piksler bred og nettleservinduet er utvidet helt, eller hvis nettleservinduet er utvidet til minst 1600 pikslers bredde, vil du se to sidefelt. Det venstre sidefeltet inneholder navigasjonspanelet, mens det høyre sidefeltet inneholder innstillingspanelet.

Innstillingspanelet vises på høyre side av skjermen i dobbelt sidefeltmodus

Enkelt sidefeltmodus

Smalere nettlesere har bare ett sidefelt for å spare plass til forhåndsvisning av temaet. Når du klikker på en seksjon eller blokk for å redigere den, åpnes innstillingspanelet over navigasjonspanelet i sidefeltet.

Innstillingspanelet vises som et overlegg for navigasjonspanelet i enkelt sidefeltmodus

Seksjonsgrupper

Seksjoner grupperes i følgende områder på hver av sidemalene:

 • Overskrift: dette inkluderer overskriften, kunngjøringslinjen og eventuelle apper eller tilpasset Liquid.
 • Mal: dette inkluderer seksjoner som utgjør hoveddelen av siden. Malseksjonene kan for eksempel inneholde blogginnlegg, kollasje, samlingslister eller tilpasset Liquid.
 • Bunntekst: dette inkluderer bunnteksten, e-postregistrering og eventuelle apper eller tilpasset Liquid.

Toppteksten og bunnteksten deles på tvers av alle sider i nettbutikken. Hvis du for eksempel legger til en blokk med tilpasset Liquid i toppteksten, vil den tilpassede Liquid-koden vises på alle produktsider, startsiden og alle andre sider. Du kan endre rekkefølge på seksjoner etter behov.

Seksjoner og blokker

I listen over seksjoner og blokker vises alle blokkene i seksjonene på en side som standard.

Seksjoner som utgjør topptekst eller bunntekst er skjult som standard, men du kan se dem hvis du klikker på utvidelsesikonet ved siden av seksjonsnavnet.

Flytte seksjoner og blokker

Du kan flytte en seksjon eller en blokk fra ett område av siden til et annet ved å bruke ikonet ⋮⋮ til å klikke og dra seksjonen eller blokken, og slippe den på en annen tilgjengelig plassering.

Hvis du forsøker å flytte en seksjon eller blokk til et sted den ikke kan legges, vil seksjonen eller blokken flyttes tilbake til den opprinnelige plasseringen.

Fjerne seksjoner

Du kan nå slette en seksjon eller blokk fra en mal fra innstillingsskjermbildet for hvert element. Knappen Fjern seksjon vises nederst i seksjonsinnstillingene.

Fjern en seksjon med Fjern seksjon-knappen

Trinn:

 1. Klikk på seksjonen eller blokken du vil fjerne i sidemenyen i temaredigeringsprogrammet.
 2. Klikk på Fjern seksjon eller Fjern blokk.
 3. Klikk på Lagre. Hvis du redigerer et publisert tema, klikker du på Publiser for å lagre endringene og gjøre dem aktive i butikken din.

Skjule blokker

Nå kan du skjule alle seksjoner eller blokker med øyeikonet.

Fjern en seksjon med Fjern seksjon-knappen

Maler

Nå har du tilgang til alle temamalene fra sidevelgeren i øverste linje i temaredigeringsprogrammet.

Hvis du bruker et Nettbutikk 2.0-tema, kan du også opprette en ny mal direkte fra sidevelgeren ved å klikke på alternativet Ny mal.

Forhåndsvise maler med spesifikke ressurser

Når du ser på en mal kan du foråhndsvise hvordan den vil se ut med alle kompatible ressurser i butikken. Hvis du for eksempel ser på en produktmal kan du teste den med alle produktene i butikken.

Trinn:

 1. Fra velgeren i temaredigeringsprogrammet velger du malen du vil forhåndsvise.
 2. Klikk på Endre i Forhåndsvisning-seksjonen fra navigasjonspanelet.
 3. Velg ressursen du vil forhåndsvise fra Velg-menyen.

Angre og gjøre om handlinger

Knappene Angre og Gjør om er plassert øverst til høyre i temaredigeringsprogrammet.

Knappene Angre og Gjør om i topplinjen i temaredigeringsprogrammet.

Integrert redigering av tilpassede opplysninger

Når du jobber med tilpassede data for å bygge metaobjektsider, kan du redigere metafeltene og metaobjektene direkte i tekst uten å måtte navigere til administratoren for å gjøre endringer. Dette fungerer for metafelter for bilde, video, farge, produkt, side, samling og tekst.

Trinn:

 1. Velg en kompatibel innstilling i temaet som henvises til metaobjektet.
 2. Velg og rediger metafeltverdien i metaobjektoppføringen fra innstillinger-panelet.
 3. Lagre arbeidet ditt, og målsiden din oppdateres automatisk med den oppdaterte informasjonen.

Vise dokumentasjon, få brukerstøtte og kontrollere temaversjonen

Koblinger til temadokumentasjonen og støtteinformasjon er flyttet til Mer -menyen på menylinjen. I denne menyen finner du også temaversjon og informasjon om skaperen.

Bruk mer-knappen for å få tilgang til temainformasjon.

Få hjelp med tilpasninger

Hvis du trenger hjelp med å foreta endringer i temaet, kan du kontakte temautvikleren for brukerstøtte.

For å se hvilke andre ressurser som er tilgjengelige for hjelp med tilpasning av tema, se Ytterligere ressurser for temastøtte.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis