Redigera ditt tema

Du kan redigera ditt tema för att anpassa webbutikens innehåll, layout, typografi och färger. Varje tema tillhandahåller avsnitt och inställningar som låter dig ändra butikens utseende och känsla utan att redigera någon kod.

Innan du anpassar ditt tema

Förbered dig för att anpassa ditt tema genom att slutföra följande rekommenderade uppgifter:

 • Duplicera ditt tema för att skapa en säkerhetskopia. Detta gör det enkelt att ta bort dina ändringar och börja om igen om du behöver göra det.
 • Se till att du förstår vilken supportnivå som finns tillgänglig.
 • Läs om kraven och bästa praxis för att ladda upp bilder.

Temaredigerare

Temaredigeraren visar en vy över allt innehåll för den mall du för tillfället visar i sidofältet. Expandera ett avsnitt med hjälp av expanderikonen för att visa dess block, eller komprimera den med hjälp av dölja-ikonen för att dölja blocken. Du kan klicka på ett avsnitt eller block för att se dess inställningar.

Öppna och dölj avsnitt för att visa block

Komma åt temaredigeraren

 1. Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Teman.
 2. Klicka på Anpassa bredvid det tema som du vill ändra.
 3. Klicka på Avsnitt.

Förhandsgranska besiktningsman

Förhandsgranskningspanelen är en ny funktion i temaredigeraren. Den gör det möjligt för dig att navigera till avsnitt och block direkt från förhandsgranskningsfönstret och hitta motsvarande inställningar snabbare och mer intuitivt. Med förhandsgranskningspanelen kan du sortera om, dölja eller ta bort avsnitt och block direkt från ditt förhandsgranskningsfönster.

Förhandsgranskningspanelen är tillgänglig för alla Shopify-gratisteman och är aktiverad som standard. Du kan aktivera och inaktivera förhandsgranskningspanelen under din redigeringssession.

Slå på eller av förhandsgranskningspanelen med växlingen i ditt hemfält

När förhandsgranskningspanelen är aktiverad kan du klicka på ett konturerat element för att öppna motsvarande inställning. När förhandsgranskningspanelen är aktiverad på en mobil enhet så kan du klicka på ett element för att välja motsvarande inställning. Du kan öppna det nedre arket för att göra ändringar via den här valda inställningen.

Förhandsgranska panelen med avsnittet Bild med text valt och motsvarande inställningar har laddats i sidofältet

Förhandsgranska besiktningsman på mobilen

Förhandsgranskningspanelen visar två olika kanter runt de avsnitt och block som klickas i förhandsgranskningsfönstret:

 • Fast blå linje: Det aktiva avsnittet. Motsvarande inställning i sidofältet är markerad i grå.
 • Prickad blå linje: Ett associerat block för avsnittet. Om du klickar på artikeln i förhandsgranskningsfönstret öppnas inställningarna för blocket eller avsnittet.

Om du klickar på någon del av din webbplats i förhandsgranskningsfönstret läses motsvarande inställningar in i din sidopanel. På en mobil enhet kommer går det med två tryck att navigera på webbplatsen som en kund skulle göra.

Lägg till avsnitt och block i förhandsgranskningspanelen

När du använder förhandsgranskningspanelen kan du lägga till avsnitt och block till ditt tema direkt från förhandsgranskningsfönstret. På mobilen kan du lägga till, duplicera, dölja, flytta och ta bort avsnitt genom att använda redigeringsläget i det nedre arket.

Förhandsgranskningsinspektion Lägg till avsnittsalternativ

Förhandsgranskningsinspektion Lägg till blockalternativ

Lägg till avsnitt eller block
Verktyg Beskrivning
Lägg till avsnitt Knappen Lägg till avsnitt visas högst upp och längst ned i det valda avsnittet. Klicka på Lägg till avsnitt för att infoga ett nytt avsnitt antingen ovanför eller under det valda avsnittet.
Lägg till block Knappen Lägg till block visas när du hovrar över ett befintligt block. Klicka på +-ikonen för att lägga till ett block. En popup-meny visas med tema- och appblocken som kan läggas till i det valda avsnittet. Klicka på det block du vill lägga till. Inställningsfönstret för det nya blocket läses in i det högra sidofältet.

Förhandsgranska besiktningsverktyg

Du kan flytta, dölja, duplicera eller radera avsnitt och block från din temaredigerare med förhandsgranskningspanelen.

Förhandsgranska set av besiktningsverktyg

Förhandsgranska besiktningsverktyg
Verktyg Beskrivning
Flytta till nästa/föregående position Du kan flytta ett avsnitt eller ett block till nästa position eller tidigare position med hjälp av pilikonerna i förhandsgranskningspanelen. Om det valda avsnittet är högst upp på din sida kommer knappen Flytta till tidigare position att bli gråtonad. Du kan inte heller använda knappen Flytta till nästa position om avsnittet finns längst ned på din sida.
Duplicera avsnitt eller block Klicka på kopia-ikonen för att duplicera ett avsnitt eller ett block och dess innehåll.
Dölj avsnitt eller block Klicka på ögonikonen för att dölja ett avsnitt eller block. När ett avsnitt eller ett block är dolt kan du inte ta bort det från förhandsgranskningspanelen. Du kan antingen klicka på Ångra-knappen i ditt startfält eller stänga inställningspanelen för att återgå till temaredigeraren. Där kommer du att se alla dolda avsnitt eller block listade i din sidopanel med en genomstruken ögonikon. Klicka på den här ikonen för att visa avsnittet eller blocket.
Radera avsnitt eller block Klicka på ikonen för papperskorgen för att radera det valda avsnittet eller blocket i förhandsgranskningspanelen.

Sidofältslägen

Temaredigeraren erbjuder två sätt att använda sig av allt utrymme på din skärm.

Dubbelt sidofältsläge är för bredare webbläsarfönster och större skärmar och enkelt sidofältsläge är för smalare webbläsarfönster och mindre skärmar. Sidofältsläget avgör var i redigeraren inställningsfältet visas.

Dubbelt sidofältsläge

Om du har en skärm som är bredare än 1 600 pixlar och ditt webbläsarfönster är helt öppnat, eller om ditt webbläsarfönster är öppnat till minst 1 600 pixlars bredd, så har du två sidofält. Det vänstra sidofältet innehåller navigeringsfältet och det högra sidofältet innehåller inställningsfältet.

Inställningsfältet visas på höger sida av skärmen i dubbelt sidofältsläge

Enkelt sidofältsläge

Smalare webbläsare har bara ett sidofält för att spara utrymme för temaförhandsgranskningen. När du klickar på ett avsnitt eller block för att redigera det öppnas inställningspanelen högst upp i din navigeringspanel i sidofältet.

Inställningsfältet visas som en överlagring för navigeringsfältet i enkelt sidofältsläge

Avsnittsgrupper

Avsnitt grupperas inom följande områden i varje sidmall:

 • Rubrik: detta inkluderar ditt sidhuvud, meddelandefält och alla appar eller anpassad Liquid.
 • Mall: detta inkluderar avsnitt som utgör huvudtexten på din sida. Mallavsnitten kan till exempel innehålla blogginlägg, kollage, produktserielistor eller anpassad Liquid.
 • Sidfot: detta inkluderar din sidfot, e-postregistrering och alla appar eller anpassad Liquid.

Sidhuvud och sidfot delas på alla sidor i din webbshop. Om du till exempel lägger till ett anpassat Liquid-block till sidhuvudet visas den anpassade Liquid på alla dina produktsidor, på startsidan och på andra sidor. Du kan sortera om avsnitten efter behov.

Avsnitt och block

I listan över avsnitt och block visas alla block för avsnitten på en sida som standard.

Avsnitt som utgör sidhuvudet eller sidfoten är komprimerade som standard, men du kan visa dem om du klickar på öppningsikonen bredvid avsnittsnamnet.

Flytta sektioner och block

Du kan flytta ett avsnitt eller ett block från ett område på sidan till ett annat område med hjälp av ikonen ⋮⋮ för att klicka och dra avsnittet eller blocket och sedan släppa det på en annan tillgänglig plats.

Om du försöker flytta ett avsnitt eller ett block där det inte är tillåtet, kommer avsnittet eller blocket att släppas tillbaka på den ursprungliga platsen.

Ta bort avsnitt

Du kan radera ett avsnitt eller block från en mall från inställningsskärmen för varje artikel. Knappen Ta bort avsnitt visas längst ned i avsnittsinställningarna.

Ta bort ett avsnitt med hjälp av knappen Ta bort avsnitt

Steg:

 1. Klicka på det avsnitt eller block som du vill ta bort i temaredigerarens sidopanel.
 2. Klicka på Ta bort avsnitt eller Ta bort block.
 3. Klicka på Spara. Klicka på publicera för att spara dina ändringar och få dem att bo i din butik om du redigerar ett publicerat tema.

Dölja block

Du kan dölja alla avsnitt eller block med hjälp av ögonikonen.

Ta bort ett avsnitt med hjälp av knappen Ta bort avsnitt

Mallar

Du kan komma åt alla temamallar från sidoväljaren i det övre fältet i temaredigeraren.

Om du använder ett tema för Online Store 2.0 kan du även skapa en ny mall direkt från sidoväljaren genom att klicka på alternativet Ny mall.

Förhandsgranska mallar med specifika resurser

När du visar en mall kan du se en förhandsgranskning av hur den ser ut med alla kompatibla resurser i din butik. Om du till exempel visar en produktmall så kan du testa den med vilken produkt som helst i din butik.

Steg:

 1. Välj den mall du vill förhandsgranska från väljaren för temaredigeraren.
 2. Klicka på Ändra i avsnittet Förhandsgranskningi navigeringsfältet.
 3. Från menyn Välj väljer du den resurs som du vill förhandsgranska.

Ångra och göra om åtgärder

Knapparna Ångra och Gör om finns högst upp till höger i temaredigeraren.

Knapparna Ångra och Gör om i det övre fältet i Temaredigeraren.

Inline-redigering av anpassade data

När du arbetar med anpassade data för att bygga metaobjektssidor kan du redigera dina metafält och metaobjekt direkt i linje utan att behöva navigera till administratören för att göra ändringar. Detta fungerar för bild-, video-, färg-, produkt-, sida-, produktserie- och textmetafält.

Steg:

 1. Välj en kompatibel inställning i ditt tema som refereras till ditt metaobject.
 2. Välj och redigera metafältvärdet i din metaobjektspost från inställningspanelen.
 3. Spara ditt arbete – din landningssida uppdateras automatiskt med den uppdaterade informationen.

Visa dokumentation, få support och kontrollera din temaversion

Länkar till ditt temas dokumentation och supportinformation finns i menyn Mer i menypanelen. I den här menyn kan du även kontrollera temaversionen och information om skaparen.

Använd knappen mer för att få tillgång till temainformation.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Få hjälp med anpassningar

Om du behöver hjälp med att göra ändringar i ditt tema kan du kontakta utvecklaren för ditt tema för att få hjälp.

Om du vill se vilka andra resurser som finns tillgängliga för att hjälpa dig med temaanpassningar, se Ytterligare resurser för temastöd.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis