Redigera ditt tema

Du kan redigera ditt tema för att anpassa webbutikens innehåll, layout, typografi och färger. Varje tema tillhandahåller avsnitt och inställningar som låter dig ändra butikens utseende och känsla utan att redigera någon kod.

Innan du anpassar ditt tema

Innan du anpassar ditt tema rekommenderar vi att du gör följande:

  • Duplicera ditt tema för att skapa en säkerhetskopia. Detta gör det enkelt att ta bort dina ändringar och börja om igen om du behöver göra det.
  • Se till att du förstår vilken supportnivå som finns tillgänglig.
  • Läs om kraven och bästa praxis för att ladda upp bilder.

Temaredigerare

Temaredigeraren visar en trädvy över allt innehåll för den mall du för tillfället visar i sidofältet. Öppna en avsnittsnod med hjälp av öppningsikonen för att visa dess block eller komprimera den med hjälp av dölja-ikonen för att dölja blocken. Du kan klicka på ett avsnitt eller block för att se dess inställningar.

Öppna och dölj avsnitt för att visa block

Sidofältslägen

Temaredigeraren erbjuder två sätt att använda sig av allt utrymme på din skärm.

Dubbelt sidofältsläge är för bredare webbläsarfönster och större skärmar och enkelt sidofältsläge är för smalare webbläsarfönster och mindre skärmar. Sidofältsläget avgör var i redigeraren inställningsfältet visas.

Dubbelt sidofältsläge

Om du har en skärm som är bredare än 1 600 pixlar och ditt webbläsarfönster är helt öppnat, eller om ditt webbläsarfönster är öppnat till minst 1 600 pixlars bredd, så har du två sidofält. Det vänstra sidofältet innehåller navigeringsfältet och det högra sidofältet innehåller inställningsfältet.

Inställningsfältet visas på höger sida av skärmen i dubbelt sidofältsläge

Enkelt sidofältsläge

Smalare webbläsare har bara ett sidofält för att spara utrymme för temaförhandsgranskningen. När du klickar på ett avsnitt eller block för att redigera det öppnas inställningsfältet över ditt navigeringsfält i sidofältet.

Inställningsfältet visas som en överlagring för navigeringsfältet i enkelt sidofältsläge

Avsnitt och block

I listan över avsnitt och block visas alla block för avsnitten på en sida som standard.

Avsnitt som utgör sidhuvudet eller sidfoten är komprimerade som standard, men du kan visa dem om du klickar på öppningsikonen bredvid avsnittsnamnet.

Ta bort avsnitt

Du kan radera ett avsnitt eller block från en mall från inställningsskärmen för varje artikel. Knappen Ta bort avsnitt visas längst ned i avsnittsinställningarna.

Ta bort ett avsnitt med hjälp av knappen Ta bort avsnitt

Steg:

  1. Klicka på det avsnitt eller block som du vill ta bort i temaredigerarens sidopanel.
  2. Klicka på Ta bort avsnitt eller Ta bort block.
  3. Klicka på Spara. Klicka på publicera för att spara dina ändringar och få dem att bo i din butik om du redigerar ett publicerat tema.

Dölja block

Du kan dölja alla avsnitt eller block med hjälp av ögonikonen.

Ta bort ett avsnitt med hjälp av knappen Ta bort avsnitt

Mallar

Du kan komma åt alla temamallar från sidoväljaren i det övre fältet i temaredigeraren.

Om du använder ett tema för Online Store 2.0 kan du även skapa en ny mall direkt från sidoväljaren genom att klicka på alternativet Ny mall.

Förhandsgranska mallar med specifika resurser

När du visar en mall kan du se en förhandsgranskning av hur den ser ut med alla kompatibla resurser i din butik. Om du till exempel visar en produktmall så kan du testa den med vilken produkt som helst i din butik.

Steg:

  1. Välj den mall du vill förhandsgranska från väljaren för temaredigeraren.
  2. Klicka på Ändra i avsnittet Förhandsgranskningi navigeringsfältet.
  3. Från menyn Välj väljer du den resurs som du vill förhandsgranska.

Ångra och göra om åtgärder

Knapparna Ångra och Gör om finns högst upp till höger i temaredigeraren.

Knapparna Ångra och Gör om i det övre fältet i Temaredigeraren.

Visa dokumentation, få support och kontrollera din temaversion

Länkar till ditt temas dokumentation och supportinformation finns i menyn Mer i menypanelen. I den här menyn kan du även kontrollera temaversionen och information om skaparen.

Använd knappen mer för att få tillgång till temainformation.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Få hjälp med anpassningar

Om du behöver hjälp med att göra ändringar i ditt tema kan du kontakta utvecklaren för ditt tema för att få hjälp.

Om du vill se vilka andra resurser som finns tillgängliga för att hjälpa dig med temaanpassningar, se Ytterligare resurser för temastöd.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis