Sådan redigerer du dit tema

Du kan redigere dit tema for at tilpasse din webshops indhold, layout, typografi og farver. Hvert tema tilvejebringer afsnit og indstillinger, der giver dig mulighed for at ændre udseendet og funktionaliteten for din butik uden at redigere nogen kode.

Inden du tilpasser dit tema

Inden du tilpasser dit tema, er det en god ide at udføre følgende opgaver:

 • Dupliker dit tema for at oprette en sikkerhedskopi. Dette gør det nemt at fortryde dine ændringer og starte igen, hvis du har brug for det.
 • Du skal være indforstået med, hvilket niveau af support der er til rådighed.
 • Lær om kravene og bedste fremgangsmåder til upload af billeder.

Temaeditor

Temaeditoren viser en trævisning af alt indhold for den skabelon, som du i øjeblikket får vist i sidebjælken. Udvid en afsnitsnode ved hjælp af udvidelsesikonet for at se afsnittets blokke, eller skjul afsnittets blokke ved hjælp af ikonet Skjul . Du kan klikke på alle afsnit eller blokke for at se deres indstillinger.

Udvid og skjul afsnit for at se blokke

Preview Inspector

Preview Inspector er en ny funktion i temaeditoren. Den giver dig mulighed for at navigere til afsnit og blokke direkte fra forhåndsvisningsvinduet og finde de tilsvarende indstillinger hurtigere og mere intuitivt. Med Preview Inspector kan du omarrangere, skjule eller slette afsnit og blokke direkte fra forhåndsvisningsvinduet.

Preview Inspector er tilgængelig for alle gratis Shopify-temaer og er aktiveret som standard. Du kan slå Preview Inspector til/fra under redigeringssessionen.

Slå Preview Inspector til/fra med til/fra-knappen i bjælken på startsiden

Når forhåndsvisningsinspektionen er aktiveret, kan du klikke på et vilkårligt, skitseret element for at åbne den tilsvarende indstilling. Når forhåndsvisningen på en mobilenhed er aktiveret, kan du klikke på et hvilket som helst element for at vælge den tilsvarende indstilling. Du kan åbne det nederste regneark for at foretage ændringer via denne valgte indstilling.

Preview Inspector, hvor afsnittet Billede med tekst er valgt, og de tilsvarende indstillinger er indlæst i sidebjælken

Forhåndsvisning af inspector på mobil

Preview Inspector viser to forskellige slags kanter omkring de afsnit og blokke, der kan klikkes på forhåndsvisningsvinduet:

 • Udfyldt blå linje: Det aktive afsnit. Den tilsvarende indstilling i sidebjælken fremhæves med gråt.
 • Punkteret blå linje: En tilknyttet blok for afsnittet. Hvis du klikker på elementet i forhåndsvisningsvinduet, åbnes indstillingerne for blokken eller afsnittet.

Hvis du klikker på en hvilken som helst del af dit website i vinduet til forhåndsvisning, indlæses de tilsvarende indstillinger i sidebjælken. Tryk to gange på en mobilenhed og navigerer rundt på websitet, som en køber ville gøre.

Tilføj afsnit og blokke i Preview Inspector

Når du bruger forhåndsvisningsinspektionen, kan du føje afsnit og blokke til dit tema direkte fra forhåndsvisningsvinduet. På mobil kan du tilføje, duplikere, skjule, flytte og slette afsnit ved hjælp af redigeringstilstanden i det nederste regneark.

Preview Inspector-valgmuligheden Tilføj afsnit

Preview Inspector-valgmuligheden Tilføj blok

Tilføj afsnit eller blokke
Værktøj Beskrivelse
Tilføj afsnit Knappen Tilføj afsnit vises øverst og nederst i det valgte afsnit. Klik på Tilføj afsnit for at indsætte et nyt afsnit under eller over det valgte afsnit.
Tilføj blok Knappen Tilføj blok vises, når du holder markøren over en eksisterende blok. Hvis du vil tilføje en blok, skal du klikke på ikonet +. Der vises en pop op-menu med de tema- og appblokke, som du kan føje til det valgte afsnit. Klik på den blok, du vil tilføje. Indstillingsvinduet for den nye blok indlæses i den højre sidebjælke.

Preview Inspector-værktøjer

Du kan flytte, skjule eller slette afsnit og blokke fra temaeditoren ved hjælp af Preview Inspector.

Værktøjet Preview Inspector

Preview Inspector-værktøjer
Værktøj Beskrivelse
Flyt til næste/forrige placering Du kan flytte et afsnit eller en blok til den næste eller den forrige placering ved hjælp af pileikonerne i Preview Inspector. Hvis det valgte afsnit er øverst på siden, vil knappen flyt til forrige placering være nedtonet. Og på samme måde gælder det, at du ikke kan bruge knappen flyt til næste placering, hvis dit afsnit er nederst på siden.
Skjul afsnit eller blok Klik på øjeikonet for at skjule et afsnit eller en blok. Når et afsnit eller en blok skjules, vil du ikke kunne vise det igen fra Preview Inspector. Du kan enten klikke på knappen Fortryd i bjælken på startsiden, eller lukke indstillingspanelet for at vende tilbage til temaeditorens startside, hvor alle skjule afsnit og blokke er angivet i sidebjælken med et overstreget øjeikon. Hvis du klikker på dette ikon, vises afsnittet eller blokken igen.
Slet afsnit eller blok Klik på papirkurvsikonet for at slette det valgte afsnit eller den valgte blok i Preview Inspector.

Sidebjælketilstande

Temaeditoren har to tilstande, du kan bruge til at udnytte hele pladsen på din skærm.

Dobbelt sidebjælketilstand er til bredere browservinduer og større skærme, og enkelt sidebjælketilstand er til smallere browservinduer og mindre skærme. Sidebjælketilstanden bestemmer, hvor indstillingspanelet vises i editoren.

Dobbelt sidebjælketilstand

Hvis du har en skærm, der er større end 1600 pixels bred, og dit browservindue er fuldt udvidet, eller dit browservindue er udvidet til at være mindst 1600 pixels bredt, vil du have to sidebjælker. Sidebjælken i venstre side indeholder navigationspanelet, og sidebjælken i højre side indeholder indstillingspanelet.

Indstillingspanelet i højre side af skærmen i dobbelt sidebjælketilstand

Enkelt sidebjælketilstand

Smalle browsere har kun én sidebjælke for at få plads til forhåndsvisningen af temaet. Når du klikker på et afsnit eller en blok for at redigere, åbnes indstillingspanelet oven på navigationspanelet i sidebjælken.

Indstillingspanelet vises som en overlejring af navigationspanelet i enkelt sidebjælketilstand

Afsnit og blokke

Alle blokkene for afsnittene på en side vises som standard på listen over afsnit og blokke.

Afsnit, der udgør sidehovedet eller sidefoden, er som standard skjult, men du kan se dem, hvis du klikker på udvidelsesikonet ud for afsnittets navn.

Fjernelse af afsnit

Du kan slette et afsnit eller en blok fra en skabelon via siden Indstillinger for hver vare. Knappen Fjern afsnit vises nederst i indstillingerne for afsnit.

Fjern et afsnit ved hjælp af knappen Fjern afsnit

Fremgangsmåde:

 1. Klik på det afsnit eller den blok, du vil fjerne, i sidebjælken i temaeditoren.
 2. Klik på Fjern afsnit eller Fjern blok.
 3. Klik på Gem. Hvis du redigerer et udgivet tema, skal du klikke på Udgiv for at gemme dine ændringer og gøre dem live i din butik.

Skjul blokke

Du kan skjule et hvilket som helst afsnit eller en blok ved hjælp af øjeikonet.

Fjern et afsnit ved hjælp af knappen Fjern afsnit

Skabeloner

Du kan få adgang til alle dit temas skabeloner fra sidevælgeren i den øverste linje i temaeditoren.

Hvis du bruger et Online Store 2.0-tema, kan du også oprette en ny skabelon direkte fra sidevælgeren ved at klikke på valgmuligheden Ny skabelon.

Forhåndsvisning af skabeloner med specifikke ressourcer

Når du får vist en skabelon, kan du se en forhåndsvisning af, hvordan den ser ud sammen med en hvilken som helst kompatibel ressource i din butik. Hvis du f.eks. får vist en produktskabelon, kan du teste den med et hvilket som helst produkt i din butik.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg den skabelon, du vil have en forhåndsvisning af, i sidevælgeren i temaeditoren.
 2. Klik på Skift i sidepanelet i afsnittet Forhåndsvisning.
 3. Vælg den ressource, du vil have en forhåndsvisning af, i menuen Vælg.

Sådan fortrydes og annulleres fortryd

Knapperne Fortryd og Annuller fortryd findes øverst til højre i temaeditoren.

Knapperne Fortryd og Annuller fortryd i den øverste linje af temaeditoren.

Sådan ser du dokumentation, får support og kontrollerer din temaversion

Du kan finde links til dit temas dokumentation og supportoplysninger i menuen Mere i menubjælken. Du kan også kontrollere temaversionen og oplysninger om udvikleren i denne menu.

Brug knappen Flere til at få adgang til temaoplysninger.

Få hjælp til tilpasninger

Hvis du har brug for hjælp til at ændre dit tema, kan du kontakte dit temas udvikler for at få support.

Se de andre ressourcer, der kan hjælpe dig med tilpasning af temaer, i Yderligere ressourcer til support til temaer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis