Sådan tilføjer du et afsnit med relaterede produkter

Du kan tilføje et afsnit på dine produktsider, som viser en liste over relaterede produkter, der genereres automatisk eller er angivet manuelt af dig ved hjælp af appen Shopify Search & Discovery. Se, hvordan du tilpasser relaterede produkter med appen.

Hvis du viser relaterede produkter til dine kunder, får de lettere ved at opdage nye produkter, og det kan hjælpe dig med at øge salget i din webshop.

Overskriften og layoutet for afsnittet med relaterede produkter bestemmes af dit tema.

Forstå relaterede produkter

Relaterede produkter baseres på produkter, der almindeligvis købes sammen, har en lignende produktbeskrivelse eller er produkter i relaterede kollektioner. Relaterede produkter bliver mere nøjagtige med tiden, når flere ordre- og produktoplysninger bliver tilgængelige.

Få mere at vide om de data, der bruges til relaterede produkter i Shopifys dokumentation om temaudvikling.

Sådan tilpasser du udseendet af relaterede produkter

Relaterede produkter er et afsnit på dine produktsider i Online Store 2.0-temaer. Hvis du bruger et tema, som ikke er kompatibel med Online Store 2.0, skal du opgradere dit tema. Du kan tilpasse udseendet af dine relaterede produkter, så de omfatter titel, pris, forhandler og en kort beskrivelse. Du kan også skjule dem på dine produktsider. Du kan kun have ét afsnit med relaterede produkter på en produktside ad gangen.

Fremgangsmåde:

Du kan deaktivere relaterede produkter ved at klikke på symbolet med et øje. Hvis du deaktiverer relaterede produkter, skjules afsnittet fra dine produktsider, men afsnittet slettes ikke.

Relaterede produktindstillinger

Du kan tilpasse, hvordan dine relaterede produkter vises for kunden. De relaterede produkter genereres automatisk, baseret på produkter, der almindeligvis købes sammen, har en lignende produktbeskrivelse eller er produkter i relaterede kollektioner. De bliver mere nøjagtige med tiden, når flere ordre- og produktoplysninger bliver tilgængelige.

Indstillingerne for afsnittet med relaterede produkter
Indstilling Beskrivelse
Overskrift Titlen på afsnittet.
Farveskema Baggrundsfarven på afsnittet med relaterede produkter. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
Billedforhold Højde-bredde-forholdet for billeder for de anbefalede produkter:
 • Tilpas til billede (standard) – Bruger billedernes højde-bredde-forhold. Dette forhindrer, at billederne bliver beskåret.
 • Stående – Beskærer billeder til et forhold på 2:3.
 • Kvadrat – Beskærer billeder til et forhold på 1:1.
Billedform Vælg en af følgende billedformer til dine produktbilleder:
 • Standard - Ændrer dit produktbillede til en rektangelform.
 • Bue - Kurver toppen af dit produktbillede.
 • Blob - Afrunder dit produktbillede til en af de seks tilfældige blob-former, der har en unik animation, når markøren holdes over.
 • Chevron venstre - Ændrer dit produktbillede til en chevronform, der har en skarp bøjning til venstre.
 • Chevron højre - Ændrer dit produktbillede til en chevronform, der har en skarp bøjning til højre.
 • Diamant - Ændrer dit produktbillede til en firesidet diamantform.
 • Parallelogram - Ændrer dit produktbillede til en form, der har to par parallelle linjer.
 • Rund - Afrunder dit produktbillede til en cirkel eller oval form, der har en unik animation, når markøren holdes over.
Vis sekundær baggrund, når der peges Når kunden holder sin markør over produktbilledet, vises det sekundære produktbillede, hvis produktet har et sådant.
Vis forhandler Viser forhandlere af produkterne.
Vis produktbedømmelser Viser den gennemsnitlige produktbedømmelse med stjerner og antallet af bedømmelser i parentes, f.eks.: ★★★★★ (8). Kræver også en app til produktanmeldelser og definitioner af metafelter for reviews.rating_count og reviews.rating.
Indre margen, afsnit Tilføjer afstand øverst eller nederst i afsnittet med relaterede produkter. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 pixel afstand over eller under afsnittet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis