Legge til en seksjon med relaterte produkter

Du kan legge til en seksjon på produktsidene som viser en liste med relaterte produkter som genereres automatisk eller er manuelt angitt av deg ved å bruke appen Shopify Search & Discovery. Finn ut hvordan du tilpasser relaterte produkter med appen.

Ved å vise relaterte produkter til kundene blir det enklere for dem å oppdage nye produkter, og det kan bidra til å øke salget i nettbutikken.

Overskriften og oppsettet på seksjonen med relaterte produkter bestemmes av temaet.

Forstå relaterte produkter

Relaterte produkter er basert på produkter som ofte kjøpes sammen, har lignende produktbeskrivelser eller produkter i relaterte samlinger. Relaterte produkter blir mer nøyaktige over tid etterhvert som mer bestillings- og produktinformasjon blir tilgjengelig.

Finn ut mer om data som brukes til relaterte produkter fra dokumentasjonen for Shopify-temautvikling.

Tilpasse utseendet på relaterte produkter

Relaterte produkter er en seksjon på produktsidene i Online Store 2.0-temaer. Hvis du bruker et tema som ikke er kompatibelt med Online Store 2.0 må du oppgradere temaet. Du kan tilpasse utseendet på relaterte produkter og vise tittel, pris, leverandør og en kort beskrivelse, eller skjule dem fra produktsidene. Du kan bare ha én seksjon med relaterte produkter på en produktside av gangen.

Steg:

  1. Velg Produkter > Standardprodukt for å laste inn malen i temaredigeringsprogrammet.
  2. Gjør ett av følgende:

    • Hvis produktsiden har en seksjon med relaterte produkter klikker du på Relaterte produkter.
    • Hvis produktsiden ikke har en seksjon med relaterte produkter klikker du på + Legg til seksjon og velger deretter Relaterte produkter.
  3. Klikk på Lagre.

Du kan deaktivere relaterte produkter ved å klikke på øyesymbolet. Deaktivering av relaterte produkter skjuler seksjonen fra produktoppføringen, men den slettes ikke.

Innstillinger for relaterte produkter

Du kan tilpasse hvordan de relaterte produktene vises for kunden. De relaterte produktene genereres automatisk basert på produkter som ofte kjøpes sammen, har en lignende produktbeskrivelse eller er produkter i relaterte samlinger, og blir mer nøyaktige over tid etter hvert som mer bestillings- og produktinformasjon blir tilgjengelig.

Innstillingene for seksjonen med relaterte produkter
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen.
Fargepalett Bakgrunnsfargen i seksjonen med relaterte produkter. Velg mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.
Bildeforhold Styrer bredde- og høydeforholdet på produktkortbildet. Velg mellom Tilpass til bilde (standard), portrett eller kvadrat.
Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over produktbildet, vises det sekundære produktbildet hvis produktet har et.
Vis selger Viser selgerne av produktene.
Vis produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall vurderinger i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en produktvurderingsapp, som Shopify Product Reviews, og metafeltdefinisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen med relaterte produkter. Bruk rangeringsglidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under seksjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis