Tilpass produktanbefalinger

Noen temaer har seksjoner for anbefalte produkter som viser komplementære og relaterte produkter til kundene på produktsider. Disse anbefalingene kan tilpasses med Shopify Search & Discovery-appen.

For at produktanbefalingene skal vises i butikken må du bruke et tema som inneholder en seksjon for komplementære produkter og en seksjon for produktanbefalinger, og deretter legge til seksjonen på produktsidene.

Krav til produktanbefalinger

Et anbefalt produkt vises bare på produktsiden dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Det er ikke utsolgt.
 • Det har en pris på mer enn 0,00 USD.
 • Det er ikke et gavekort.
 • Det er publisert i Nettbutikk-salgskanalen.
 • Den ligger ikke i kundens handlekurv for øyeblikket.

Disse kravene bidrar til at kundene oppdager og kjøper produkter som er tilgjengelige.

Komplimentære produkter

Komplementære produkter er produkter som ofte kjøpes i tillegg til et valgt produkt. Du kan vise komplementære produkter for å hjelpe kundene å oppdage nye produkter og øke salget i nettbutikken.

Beste praksis for komplementære produktanbefalinger

Ved å anbefale relevante produkter kan du øke salget eller størrelsen på handlekurver. Bruk følgende beste praksis for å velge komplementære produktanbefalinger:

 • Velg produktanbefalinger som du er trygg på at kundene finner nyttige.
 • Velg produkter som vil anses som et godt tillegg til det opprinnelige produktet.
 • Velg produkter med lavere eller samme pris som det opprinnelige produktet.

Relaterte produkter

Relaterte produkter er produkter som ligner på et valgt produkt. Du kan vise potensielle erstatninger for å hjelpe kundene å oppdage andre lignende produkter de kanskje vil like.

Automatisk genererte produktanbefalinger

Relaterte produktanbefalinger genereres automatisk for hvert av produktene i butikken. Når du tilpasser anbefalinger for et produkt i Search & Discovery-appen ser du en forhåndsvisning av de automatisk genererte anbefalingene.

Shopify har innebygde strategier for å justere automatisk genererte produktanbefalinger basert på produkter som ofte kjøpes sammen, har lignende produktbeskrivelser eller produkter i relaterte samlinger. Det er ikke mulig å redigere de automatisk genererte produktanbefalingene.

Finn ut mer om dataene som brukes til produktanbefalinger fra Shopify-dokumentasjonen for temautvikling.

Beste praksis for relaterte produktanbefalinger

Produktene du anbefaler kan øke sjansen for at en kunde finner relevante produkter, som kan føre til økt salg. Vurder følgende beste praksis når du utvikler en produktanbefalingsstrategi for nettbutikken:

 • Velg produktanbefalinger som du er trygg på at kundene finner nyttige.
 • Gjør at automatisk genererte produktanbefalinger vises med dine tilpassede anbefalinger, fordi de automatisk genererte anbefalingene justeres for å reflektere endringer i produkter og kundeaktivitet. Dette sørger også for at anbefalinger vises når de tilpassede produktanbefalingene er utsolgt eller ikke publisert.
 • Sørg for at temainnstillingene viser antallet produktanbefalinger du ønsker.

Opprett produktanbefalinger

Tilpass produktanbefalinger som vises på produktsiden.

Steg:

 1. Klikk på Produktanbefalinger i Shopify Search & Discovery-appen og klikk på Legg til anbefalinger.
 2. Velg et produkt du vil tilpasse produktanbefalingene for.
 3. Velg opptil ti komplementære produkter.
 4. Velg opptil 10 relaterte produkter du vil anbefale. Velg at produktet bare skal vise de tilpassede anbefalingene, eller at det skal vise både tilpassede anbefalinger og automatisk genererte anbefalinger.
 5. Klikk på Lagre.

Masseredigering av produktanbefalinger med metafelter

Du kan bruke metafelter for å redigere produktanbefalinger.

Steg:

 1. Velg flere produkter fra Anbefalinger-siden i Search and Discovery-appen.
 2. Klikk på Masseredigering for å åpne Masseredigeringsprogrammet.
 3. Velg produktanbefalinger for hvert produkt og klikk på Lagre.

Du kan også redigere metafelter fra andre apper, som Shopify Flow.

Endringer i følgende standard Shopify-metafelter vil endre produktanbefalingene som vises til kunder i nettbutikken. Endringene du gjør i metafelter synkroniseres med Search & Discovery-appen.

Navn Beskrivelse
Relaterte produkter

En liste over relaterte produktanbefalinger

Innstillinger for relaterte produkter

Kontrollerer hvordan utvalgte produktanbefalinger vises. Aksepterte verdier:

 • only manual: viser bare valgte anbefalinger
 • ahead: viser valgte produkter foran automatisk genererte produktanbefalinger
Komplimentære produkter

En liste over komplimentære produktanbefalinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis