Tilpass produktanbefalinger

Noen temaer har seksjoner for anbefalte produkter som viser komplementære og relaterte produkter til kundene på produktsider. Disse anbefalingene kan tilpasses med Shopify Search & Discovery-appen.

For at produktanbefalingene skal vises i butikken må du bruke et tema som inneholder en seksjon for komplementære produkter og en seksjon for produktanbefalinger, og deretter legge til seksjonen på produktsidene.

Krav til produktanbefalinger

Et anbefalt produkt vises bare på produktsiden dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Det er ikke utsolgt.
 • Det har en pris på mer enn 0,00 USD.
 • Det er ikke et gavekort.
 • Det er publisert i Nettbutikk-salgskanalen.
 • Den ligger ikke i kundens handlekurv for øyeblikket.

Disse kravene bidrar til at kundene oppdager og kjøper produkter som er tilgjengelige.

Komplimentære produkter

Komplementære produkter er produkter som ofte kjøpes i tillegg til et valgt produkt. Du kan vise komplementære produkter for å hjelpe kundene å oppdage nye produkter og øke salget i nettbutikken.

Beste praksis for komplementære produktanbefalinger

Ved å anbefale relevante produkter kan du øke salget eller størrelsen på handlekurver. Bruk følgende beste praksis for å velge komplementære produktanbefalinger:

 • Velg produktanbefalinger som du er trygg på at kundene finner nyttige.
 • Velg produkter som vil anses som et godt tillegg til det opprinnelige produktet.
 • Velg produkter med lavere eller samme pris som det opprinnelige produktet.

Relaterte produkter

Relaterte produkter er produkter som ligner på et valgt produkt. Du kan vise potensielle erstatninger for å hjelpe kundene å oppdage andre lignende produkter de kanskje vil like.

Beste praksis for relaterte produktanbefalinger

Produktene du anbefaler kan øke sjansen for at en kunde finner relevante produkter, som kan føre til økt salg. Vurder følgende beste praksis når du utvikler en produktanbefalingsstrategi for nettbutikken:

 • Velg produktanbefalinger som du er trygg på at kundene finner nyttige.
 • Gjør at automatisk genererte produktanbefalinger vises med dine tilpassede anbefalinger, fordi de automatisk genererte anbefalingene justeres for å reflektere endringer i produkter og kundeaktivitet. Dette sørger også for at anbefalinger vises når de tilpassede produktanbefalingene er utsolgt eller ikke publisert.
 • Sørg for at temainnstillingene viser antallet produktanbefalinger du ønsker.

Automatisk genererte produktanbefalinger

Relaterte produktanbefalinger genereres automatisk for hvert av produktene i butikken. Når du tilpasser anbefalinger for et produkt i Search & Discovery-appen, ser du en forhåndsvisning av de genererte anbefalingene.

Shopify har innebygde strategier for å justere disse produktanbefalingene basert på produkter som vanligvis kjøpes sammen, ha en lignende produktbeskrivelse eller produkter i relaterte samlinger. Hver strategi har sine egne krav for bruk:

 • Kjøpshistorikk: Produktet må ha tidligere salg for å vurdere kjøpsadferd.
 • Produktbeskrivelse: Bare tilgjengelig for forhandlere med en engelsk butikkfront.
 • Relaterte samlinger: Brukes når anbefalinger basert på kjøpshistorikk og produktbeskrivelser ikke er tilgjengelig.

Det er ikke mulig å redigere genererte produktanbefalinger, men du kan legge til dine egne anbefalinger manuelt.

De genererte anbefalingene for et produkt endres ofte. Det er vanlig å ha ulike anbefalinger når du kommer tilbake til en produktside, da Shopify foreslår nye produkter som kan være mer relevante for kundene. Produktanbefalingene som forhåndsvises i Search & Discovery-appen er ofte andre enn i butikkfronten av samme årsak.

Opprett produktanbefalinger

Tilpass produktanbefalinger som vises på produktsiden.

Steg:

 1. Klikk på Produktanbefalinger i Shopify Search & Discovery-appen og klikk på Legg til anbefalinger.
 2. Velg et produkt du vil tilpasse produktanbefalingene for.
 3. Velg opptil ti komplementære produkter.
 4. Velg opptil 10 relaterte produkter du vil anbefale. Velg at produktet bare skal vise de tilpassede anbefalingene, eller at det skal vise både tilpassede anbefalinger og automatisk genererte anbefalinger.
 5. Klikk på Lagre.

Masseredigering av produktanbefalinger med metafelter

Du kan bruke metafelter for å redigere produktanbefalinger.

Steg:

 1. Velg flere produkter fra Anbefalinger-siden i Search and Discovery-appen.
 2. Klikk på Masseredigering for å åpne Masseredigeringsprogrammet.
 3. Velg produktanbefalinger for hvert produkt og klikk på Lagre.

Du kan også redigere metafelter fra andre apper, som Shopify Flow.

Endringer i følgende standard Shopify-metafelter vil endre produktanbefalingene som vises til kunder i nettbutikken. Endringene du gjør i metafelter synkroniseres med Search & Discovery-appen.

Navn Beskrivelse
Relaterte produkter

En liste over relaterte produktanbefalinger som er valgt manuelt av en forhandler. Dette inkluderer ikke anbefalinger som er generert av Shopify.

Innstillinger for relaterte produkter

Kontrollerer hvordan utvalgte produktanbefalinger vises. Aksepterte verdier:

 • only manual: viser bare valgte anbefalinger
 • ahead: viser valgte produkter foran automatisk genererte produktanbefalinger
Komplimentære produkter

En liste over komplimentære produktanbefalinger som er manuelt valgt av en forhandler.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis