De RTF-editor gebruiken voor content

Je kunt de RTF-editor van Shopify gebruiken om de tekst in je webshop in een bepaalde stijl op te maken.

Waar kan ik de RTF-editor gebruiken

Je kunt de RTF-editor gebruiken om op verschillende plaatsen in je winkel tekst toe te voegen of te bewerken.

Als je een Online Store 2.0-thema gebruikt, kun je stukken tekst met opmaak aan je pagina's of templates toevoegen met de themabewerker.

HTML-content toevoegen met de RTF-editor

Je kunt HTML-content voor je blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties invoeren met de RTF-editor.

Klik op de knop </> HTML weergeven om de HTML-code voor de content in de RTF-editor te bekijken.

In de HTML-weergave kun je veel wijzigingen aanbrengen in de content in de RTF-editor. Je kunt afbeeldingen, video's of tabellen toevoegen met HTML, en je kunt fouten opsporen in de opmaak en de contentstijl of deze verfijnen.

Een mediawidget insluiten

Als je een video- of muziekwidget wilt insluiten, moet je deze eerst hosten op een service zoals Youtube, Vimeo of SoundCloud. Deze services genereren een invoegcode, die je kunt kopiëren en plakken in de RTF-editor van Shopify.

Stappen:

 1. Zoek de invoegcode voor de media die je wilt insluiten.

 2. Selecteer de gehele invoegcode door erop te klikken en op ctrl + A te drukken op een pc of command + A op een Mac.

 3. Kopieer de invoegcode door op ctrl + C te drukken op een pc of op command + C op een Mac.

 4. Klik in het Shopify-beheercentrum op de knop HTML weergeven in de RTF-editor voor de content die je aan het bewerken bent.

 5. Plak de invoegcode door op een pc op ctrl + V of op een Mac op command + V te drukken.

 6. Klik op Opslaan.

Tekst opmaken met de RTF-editor

Met de knop Opmaak kun je snel alinea's, koppen of blockquotes maken. Door de juiste opmaak- en kopniveaus te gebruiken, kunnen mensen en zoekmachines de inhoud van je website beter lezen.

Als je een opmaak voor tekst wilt kiezen, markeer je de tekst en klik je op de knop Opmaak.

Opmaakopties

 • Paragraaf

 • Kop (1-6)

 • Blockquote

Vetgedrukte tekst

Als je tekst vetgedrukt wilt maken, markeer je de tekst en klik je op de knop Vet.

Tekst cursiveren

Als je tekst cursief wilt maken, markeer je de tekst en klik je op de knop Cursief.

Tekst onderstrepen

Als je tekst wil onderstrepen, markeer je de tekst en klik je op de knop Onderstrepen.

Een lijst met opsommingstekens maken

Als je een lijst met opsommingstekens wilt maken, klik je op de knop Lijst met opsommingstekens.

Begin te typen om artikelen met het eerste opsommingsteken aan te maken. Druk op enter of return als je nieuwe lijstitems wilt maken. Druk tweemaal op enter of return als je de lijst wilt afsluiten.

Een genummerde lijst aanmaken

Als je een genummerde lijst wilt maken, klik op de knop Genummerde lijst.

Begin te typen om de eerste artikelen op de genummerde lijst te maken. Druk op enter of return als je nieuwe lijstitems wilt maken. Druk tweemaal op enter of return als je de lijst wilt afsluiten.

Tekst laten inspringen

Als je een alinea laat inspringen, krijgt deze een marge (witruimte) aan de linkerkant. Als je een alinea wilt laten inspringen, klik op de knop Inspringen.

Inspringing verkleinen

Als je de inspringing van een alinea ongedaan maakt, worden alle ingesprongen marges verwijderd. Klik op de knop Inspringing verkleinen om de inspringing van een alinea te verkleinen of ongedaan te maken.

Tekst uitlijnen

Als je tekst wilt uitlijnen, selecteer je de tekst, klik je op de knop Uitlijning en kies je Links uitlijnen, Centreren of Rechts uitlijnen.

Tekstkleuren wijzigen met de RTF-editor

Stappen:

 1. Markeer de tekst en klik op de knop Kleur.

 2. Klik op een kleur of voer een hexadecimale-code in om de gemarkeerde tekst in die kleur te veranderen.

Achtergrondkleur wijzigen

Stappen:

 1. Markeer de tekst en klik op de knop Kleur.

 2. Klik op het tabblad achtergrond.

 3. Klik op een kleur of voer een hex-code in om de achtergrond van de gemarkeerde tekst in die kleur te veranderen.

Opmaak wissen in de RTF-editor

Als je opmaak van tekst of afbeeldingen wilt verwijderen, markeer je de content en klik je op de knop Opmaak wissen.

Tabellen invoegen met de RTF-editor

Je kunt met de RTF-editor tabellen invoegen in je blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties. Je kunt tekst, afbeeldingen of zelfs video's in een tabel plaatsen nadat je deze hebt gemaakt.

Stappen:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop Tabel invoegen.

 2. Klik op Tabel invoegen om een tabel in te voegen. Er wordt een tabel gemaakt met één rij en één kolom.

Wanneer je een tabel hebt aangemaakt, klik je opnieuw op de knop Tabel invoegen om de rijen en kolommen van de tabel te wijzigen:

 • Rij boven invoegen: plaats je cursor in een rij en klik op deze knop om een nieuwe rij boven de huidige rij in te voegen.
 • Rij onder invoegen: plaats de cursor in een rij en klik op deze knop om een nieuwe rij onder de huidige rij in te voegen.
 • Kolom ervoor invoegen: plaats je cursor in een kolom en klik op deze knop om een nieuwe kolom vóór de huidige kolom in te voegen.
 • Kolom achter invoegen: plaats je cursor in een kolom en klik op deze knop om een nieuwe kolom na de huidige kolom in te voegen.
 • Rij verwijderen: plaats de cursor in een rij die je wilt verwijderen en klik vervolgens op deze knop.
 • Kolom verwijderen: plaats de cursor in een kolom die je wilt verwijderen en klik vervolgens op deze knop.
 • Tabel verwijderen: plaats je cursor ergens in de tabel en klik vervolgens op deze knop om de hele tabel te verwijderen.

Je kunt met de RTF-editor links invoegen in blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties. Links worden overigens ook koppelingen of hyperlinks genoemd in de documentatie. Je kunt links toevoegen die klanten omleiden naar pagina's in je webshop van Shopify en naar andere websites. Je kunt ook links toevoegen die e-mailberichten openen of telefoongesprekken tot stand brengen, zodat klanten eenvoudig contact met je kunnen opnemen.

Stappen:

 1. Markeer de tekst of afbeelding waarvan je een link wilt maken.
 2. Klik op Link invoegen.
 3. Voer in het veld Link naar de URL in voor de bestemming van de link:

  • Als je een link wilt toevoegen naar een externe website die zich buiten je Shopify-winkel bevindt, voer https:// in gevolgd door het webadres, bijvoorbeeld https://www.example.com.
  • Als je een link wilt toevoegen naar een pagina in je webshop van Shopify, voer de korte URL in, bijvoorbeeld /collections/summer-collection.
  • Als je een link wilt maken waarmee een nieuw e-mailbericht wordt geopend, voer mailto: in gevolgd door het e-mailadres, zoals mailto:example@example.com.
  • Als je een link wilt maken waarmee een telefoongesprek tot stand wordt gebracht, voer tel: in gevolgd door het telefoonnummer, zoals tel:+0-123-456-7890.
 4. Voer in het vak Titel link een korte beschrijving in van de link.

 5. Geef in het menu Open deze link in aan hoe de link moet worden geopend:

  • hetzelfde venster: de link wordt geopend in een bestaand tabblad of venster van de browser van de gebruiker.
  • een nieuw venster: de link wordt geopend in een nieuw tabblad of venster van de browser.
 6. Klik op Koppeling invoegen om de gemarkeerde tekst om te zetten in een link.

Links naar pagina's in je Shopify-winkel worden interne links genoemd. Je kunt korte URL's gebruiken om interne links aan te maken. Zo verwijst de URL /collections naar de pagina met collecties in je winkel.

Gebruik de URL-indeling /page-type/page-handle om een link toe te voegen naar een specifieke pagina van je webshop, zoals een collectie of productpagina. Gebruik de URL /collections/summer-collection als je bijvoorbeeld een link wilt toevoegen naar een collectie met de naam Summer Collection.

Links naar websites buiten je Shopify-winkel worden externe links genoemd. Externe links moeten volledig worden ingevoerd en beginnen met http://.

Nadat je een bestand hebt geüpload, kun je het bestand koppelen aan content in de RTF-editor om het beschikbaar te maken voor downloaden uit de beschrijving van een product of collectie, een webpagina, een webpagina of een blogbericht.

Stappen:

Afbeeldingen invoegen met de RTF-editor

Er zijn drie manieren om een afbeelding in te voegen met behulp van de RTF-editor. Je kunt:

Afbeeldingen uploaden

Stappen:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop Afbeelding invoegen.

 2. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op het tabblad Geüploade afbeeldingen.

 3. Klik op Bestand uploaden.

 4. Kies een WebP-, HEIC-, SVG-, GIF-, JPEG- of PNG-afbeeldingsbestand op je computer.

 5. Klik op de afbeelding die je hebt geüpload om deze te selecteren.

 6. Selecteer in het menu Grootte de weergavegrootte van de afbeelding. Je kunt Origineel selecteren om de afbeelding in te voegen zonder de weergavegrootte te wijzigen.

 7. Klik op Afbeelding invoegen om de afbeelding in de RTF-editor te plaatsen.

Kiezen uit productafbeeldingen

Stappen:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop Afbeelding invoegen.

 2. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op het tabblad Productafbeeldingen.

 3. Klik op de afbeelding die je wilt invoegen.

 4. Selecteer in het menu Grootte de weergavegrootte van de afbeelding. Je kunt Origineel selecteren om de afbeelding in te voegen zonder de weergavegrootte te wijzigen.

 5. Klik op Afbeelding invoegen om de productafbeelding in de RTF-editor te plaatsen.

Een afbeeldings-URL gebruiken

Je kunt als volgt een afbeelding invoegen met behulp van een openbare URL:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop Afbeelding invoegen.

 2. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op het tabblad URL.

 3. Voer de publiek toegankelijke URL van je afbeeldingsbestand in.

 4. Klik op Afbeelding invoegen om de afbeelding met de oorspronkelijke grootte in te voegen in de RTF-editor.

Een afbeelding verplaatsen en een ander formaat geven in de RTF-editor

Nadat je een afbeelding hebt toegevoegd aan de beschrijving van een product of collectie, een webpagina of een blog, kun je de afbeelding verplaatsen naar een andere locatie in de content.

Stappen:

 1. Klik in je Shopify-beheercentrum op het product, de collectie, de webpagina of het blogbericht met de afbeelding die je wilt verplaatsen of waarvan je het formaat wilt wijzigen.
 2. Klik in de RTF-editor op de afbeelding.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de advertentie naar een andere locatie in het veld Content als je de afbeelding wilt verplaatsen.
  • Sleep een van de hoeken als je het formaat van de afbeelding wilt wijzigen.
 4. Klik op Opslaan.

Een afbeelding bewerken in de RTF-editor

Je kunt de grootte, de tekstomloop en de uitlijning van een afbeelding in de RTF-editor wijzigen. Je kunt ook de afbeeldings-URL bewerken, of alt-tekst voor de afbeelding toevoegen of bewerken.

Stappen:

 1. Dubbelklik op de afbeelding in de RTF-editor om het dialoogvenster Afbeelding bewerken te openen.
 2. Gebruik de opties voor grootte en uitlijning om de afbeelding te bewerken:

  • Als je de grootte van de afbeelding wilt wijzigen, selecteer een optie voor het formaat.
  • Voeg alternatieve tekst (alt-tekst) toe of pas deze aan als je de SEO en toegankelijkheid van je webshop wilt verbeteren.
  • Geef het aantal pixels op dat je aan beide zijden vrij wilt houden als je witruimte wilt toevoegen.
  • Als je de uitlijning van de afbeelding wilt wijzigen, selecteer een van de pictogrammen voor links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen.
  • Als je tekstomloop wilt inschakelen, selecteer Tekst rondom afbeelding laten lopen.
 3. Klik op Afbeelding bewerken om de wijzigingen op te slaan.

Video's invoegen met de RTF-editor

Je kunt met de RTF-editor video's invoegen of insluiten in blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties.

Als je een video wilt insluiten die je hebt gemaakt, moet je deze eerst uploaden naar een site voor het streamen van video's, zoals YouTube of Vimeo.

YouTube staat niet toe dat je gerelateerde video's uitschakelt, maar je kunt opgeven dat de gerelateerde video's van hetzelfde kanaal moeten komen als de video die zojuist is afgespeeld.

Stappen:

 1. Kopieer de URL van de video door op ctrl + C te drukken op een pc of op command + C op een Mac.
 1. Ga naar Embed Responsively. Embed Responsively is een tool waarmee je een verbeterde invoegcode voor je video kunt maken.
 1. Klik in Embed Responsively om de videowebsite te selecteren waar je video zich bevindt.

 2. Plak de URL van de video die je hebt gekopieerd in het vak Page URL van Embed Responsively door op ctrl + V te drukken op een pc of op command + V op een Mac.

 3. Klik op Embed. Er wordt een invoegcode voor de video gemaakt door Embed Responsively.

 4. Als de video van YouTube komt en je alleen gerelateerde video's van hetzelfde YouTube-kanaal wilt weergeven, dan kun je de URL van de video in de invoegcode vinden. Kopieer en plak ?rel=0 aan het eind tussen de aanhalingstekens.

 5. Kopieer alle code in het vak Embed code.

 6. Klik in het Shopify-beheercentrum op de knop Video invoegen in de RTF-editor.

 7. Kies Plakken om de invoegcode in het vak in het dialoogvenster Video invoegen te plaatsen.

 8. Klik op Video invoegen.

 9. Klik op Opslaan als je klaar bent om je wijzigingen op te slaan in het item dat je aan het bewerken was.

Audiobestanden invoegen met de RTF-editor

Je kunt met de RTF-editor audiobestanden invoegen of insluiten in blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen en vervolgens op Bestanden.
 2. Klik op Bestanden uploaden om het audiobestand te uploaden dat je in je winkel wilt invoegen of insluiten.
 3. Ga naar het gedeelte webshop en open de RTF-editor voor de pagina of het blogbericht waaraan je het audiobestand wilt toevoegen.
 4. Kopieer <div id="player"><audio controls="controls"> en plak de code in de RTF-editor om een audiospeler in te sluiten op je pagina.
 5. Kopieer de volgende code:

  • <source src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3" type="audio/mpeg" /></div>
 6. Plak deze code in je RTF-editor, achter de code voor de audiospeler, en vervang https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3 door de URL die je voor het audiobestand hebt gemaakt bij het uploaden naar Shopify. Je kunt de URL van een audiobestand altijd opzoeken op de pagina Bestanden.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Klik op Weergeven om te controleren of het audiobestand goed wordt afgespeeld.

Interne opmerkingen toevoegen of verwijderen in de RTF-editor

Je kunt de commentaartags <!-- en --> gebruiken voor interne tekst die je niet in je winkel wilt publiceren.

Stappen:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop HTML weergeven.

 2. Plaats de tekst die je wilt verbergen tussen de tags om een interne opmerking toe te voegen <!-- en -->. Bijvoorbeeld: <!--yourtext-->

 3. Klik op Opslaan.

HTML-tags die zijn ingesloten in de commentaartags, worden opgeslagen als interne tekst. Om ervoor te zorgen dat die HTML-tags goed werken, moet je de omringende commentaartags <!-- en --> verwijderen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis