Oprettelse og brug af tags i Shopify

Du kan føje tags for at gruppere, søge, filtrere og foretage masseændringer af varer i følgende afsnit:

Tags vises ikke til dine kunder, men du kan bruge tags til at kategorisere produkter i din webshop og organisere kundernes søgeresultater.

Når sommersæsonen f.eks. er slut, kan du søge efter dine produkter ved hjælp af tagget "Sommer" på siden Produkter og bruge en massehandling til at skjule dem fra dine salgskanaler.

Typer af tags

Du kan oprette et tilpasset sæt tags til hvert af de afsnit i Shopify, hvor der bruges tags. Når du opretter et tag i et bestemt afsnit, kopieres det ikke til de øvrige afsnit, hvor der bruges tags. Du kan f.eks. organisere ordrer efter tags som packed eller test, men bruge tags som tax exempt eller wholesale til at beskrive nogle af dine kunder. Hver tagtype svarer til det afsnit, som den kan organisere:

Typer af tags
Type Beskrivelse
Produkt Tilføj og fjern tags for et bestemt produkt på siden med oplysninger om det. Filtrer produkter efter tag på siden Produkter og siden Lager. Brug produkttags som udvælgelseskriterier, når du opbygger en automatisk kollektion, eller som filtre, når du opretter en menu. Når en kunde søger efter et ord, der matcher et produkttag, vises de taggede produkter i søgeresultater, men dine tags vises ikke for kunden.
Overførsel Tilføj og fjern tags for en bestemt overførsel på siden med oplysninger om den. Filtrer overførsler efter tag på siden Overførsler.
Kunde Tilføj og fjern tags for en bestemt kunde på siden med oplysninger om denne. Filtrer kunder efter tag på siden Kunder.
Blogopslag Tilføj og fjern tags for et bestemt blogopslag på siden med oplysninger om det. Filtrer blogopslag efter tag på siden Blogopslag.
Ordre Tilføj og fjern tags for en bestemt ordre på siden med oplysninger om den. Filtrer ordrer efter tag på siden Ordrer.
Ordrekladde Tilføj og fjern tags for en bestemt ordrekladde på siden med oplysninger om den. Når du opretter en ordre ud fra en ordrekladde, overføres ordrekladdens tags og tilføjes som ordretags.

Tilføj et tag

Du kan tilføje et tag, når du opretter eller redigerer produkter, overførsler, kunder, blogopslag, ordrer eller ordrekladder.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn den specifikke side med oplysninger for produktet, overførslen, kunden, blogopslaget, ordren eller ordrekladden i Shopify.
 2. I afsnittet Tags skal du indtaste navnet på et tag, som du vil tilføje, eller vælge det på listen over eksisterende tags. Hvis du indtaster navnet på et nyt tag, oprettes det automatisk til fremtidig brug i afsnittet.
 3. Klik på Gem.

Tags, der er knyttet til ordrer og ordrekladder må indeholde op til 40 tegn. Tags, der er knyttet til produkter, overførsler, kunder og blogopslag må indeholde op til 255 tegn.

Tags skelner ikke mellem store og små bogstaver. Approved og approved er f.eks. det samme tag. Brug kun bogstaver, tal og bindestreger i dine tags. Bogstaver med accent og andre symboler kan medføre, at søgeresultater udelades.

Du kan anvende op til 250 tags på hvert produkt, hver kunde, hver overførsel, hvert blogopslag, hver ordre og hver ordrekladde.

Du kan tilføje, fjerne og se de fulde liste med tags ved at klikke på Se alle tags på siden med oplysninger om produktet, overførslen, kunden, blogopslaget, ordren eller ordrekladden.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Se alle tags i afsnittet Tags.
 2. Vælg et tag på listen.
 3. Klik på Anvend ændringer.

Fjern et tag

Du kan fjerne et tag fra produkter, overførsler, kunder, blogopslag, ordrer og ordrekladder.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn den specifikke side med oplysninger for produktet, overførslen, kunden, blogopslaget, ordren eller ordrekladden i Shopify.
 2. Klik på x ud for det tag, du vil fjerne. Tagget fjernes kun fra det specifikke produkt, den specifikke overførsel, den specifikke kunde, det specifikke blogopslag, den specifikke ordre eller den specifikke ordrekladde.
 3. Klik på Gem.

Du kan fjerne et tag fra listen Se alle tags på siden med oplysninger om produktet, overførslen, kunden, blogopslaget, ordren eller ordrekladden:

 1. Klik på Se alle tags i afsnittet Tags.
 2. Klik på x ud for navnet på et tag, som du vil fjerne.
 3. Klik på Anvend ændringer.

Tilføj og fjern flere tags samtidigt

Du kan tilføje eller fjerne tags på flere produkter, overførsler, kunder, blogopslag, ordrer eller ordrekladder ved hjælp af massehandlinger på din computer. Du kan også tilføje eller fjerne flere ordretags på én gang på mobilen.

Masseredigering af tags for produkter, overførsler, kunder, blogopslag og ordrekladder

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter, Overførsler, Kunder, Blogopslag eller Ordrekladder i din Shopify-administrator.

 2. Markér det produkt, den overførsel, den kunde, det blogopslag eller den ordrekladde, du vil tagge.

 3. Klik på Tilføj tags eller Fjern tags.

 4. Klik på de tags, du vil tilføje eller fjerne.

 5. Klik på Gem.

Masseredigering af ordretags

Fremgangsmåde:

Søg efter tag i Shopify

Du kan søge efter et tags, som du har føjet til et produkt, en overførsel, en kunde, et blogopslag, en ordre eller en ordrekladde, når du skal finde noget. Søgningen returnerer alle resultater, der matcher tagget. Hvis du søger efter et tag, der ikke er føjet til noget, vises der ingen søgeresultater.

Fremgangsmåde:

 1. Indtast navnet på tagget i søgelinjen i Shopify.
 2. Se matchende resultater, og vælg et resultat for at se det i detaljer.

Filtrer efter tag

Du kan bruge tags til at filtrere listerne på siderne Produkter, Overførsler, Kunder, Blogopslag, Ordrer og Ordrekladder. Du kan også bruge produkttags til at filtrere listerne over varianter på siden Lager.

Hvis du vil filtrere ordrer efter tag, kan du få mere at vide under Filtrer dine ordrer.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter, Overførsler, Kunder, Blogopslag, Ordrer, Ordrekladder eller Lager i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Tagget med eller Flere filtre.
 3. Indtast navnet på det tag, du vil bruge som filter. De filtrede resultater vises.

Du kan filtrere liste efter ét tag ad gangen. Du kan også angive en syntaks i søgefeltet for en liste, hvis du vil filtrere efter flere tags.

Andre måder at bruge tags på

Der er flere måder, du kan bruge tags til at være organiseret på:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis