Søgning og visning af ordrer

Alle dine ordrer vises som standard på siden Ordrer. Du kan tilpasse dine ordrevisninger eller oprette nye visninger, der omfatter de filtre, den sortering og de kolonnearrangementer, der hjælper dig med hurtigt at tilgå og prioritere grupper af ordrer i fremtiden.

Visning af detaljer fra ordrelisten

Når du klikker på dele af ordrelisten, kan du hurtigt se ordreoplysninger som pop op-vindue.

Der er pop op-vinduer tilgængelige for følgende kolonner:

 • Kunde
 • Varer

f.eks. kan du klikke på en kundes navn for at få oplysninger om ting som kundelokation, antal ordrer og kontaktoplysninger.

Ikonerne ud for dine ordrenumre indeholder også yderligere oplysninger. Du kan f.eks. se, om der er bemærkninger eller kommentarer til ordren, eller om ordren har høj risiko for svindel. Hold markøren over et ikon for at åbne pop-op-vinduet.

Filtrering af ordrer

Du kan bruge forskellige typer af filtre i Shopify-administratoren til at ændre, hvilke ordrer der vises og til at udføre massehandlinger på flere ordrer. Du kan også filtrere dine ordrer ved hjælp af en tilpasset søgning. Hvis du vil genbruge filtre eller filterkombinationer, kan du gemme dem som ordrevisninger.

Du kan gøre følgende med ordrefiltre:

Filtrer dine ordrer

Det er filtre, der afgør, hvilke ordrer der vises i en ordrevisning. Visningen Alle har f.eks. ingen filtre. Standardvisningen Ikke-klargjort bruger filteret Klargøringsstatus med en værdi på ikke-klargjort til at vise dig alle din butiks ikke-klargjorte ordrer.

Når du vælger filtre, kan du også kombinere dem for at se ordrer, der matcher flere kriterier. Du kan f.eks. kombinere filtrene Lav risiko og Ikke betalt for at få vist en liste over ordrer i din butik, som både har lav risiko og ikke er betalt.

Du kan bruge følgende filtre på din ordreliste:

 • Leveringsmetode: lokal levering, lokal afhentning, send til kunden
 • Destination: kontinent, land eller stat/provins, som en ordre sendes til
 • Status: åben, arkiveret, annulleret
 • Betalingsstatus: godkendt, betalt, delvist betalt, delvist refunderet, afventer, refunderet, ikke betalt, annulleret
 • Produkt: Filtrer efter produkttitel eller SKU
 • Klargøringsstatus: Klargjort, ikke-klargjort, delvis klargjort, planlagt, sat på pause
 • Leveringsstatus: undervejs, ude til levering, forsøgt levering, forsinket, mislykket levering, leveret, sporing tilføjet, ingen status
 • Status for returnering: Anmodning om returnering, returnering i gang, returneret
 • Tagget med: Filtrer efter et tilpasset ordretag
 • Ikke tagget med: Filtrer ordrer, der ikke er blevet tagget med et tilpasset ordretag
 • App: Filtrer ordrer efter app
 • Kanal: Filtrer efter salgskanal
 • Status for chargeback og forespørgsler: åben, indsendt, vundet, tabt, alle
 • Risikoniveau: Høj, mellem, lav
 • Dato: I den seneste uge, i den seneste måned, i de seneste 3 måneder, i det seneste år eller tilpasset
 • Kreditkort: sidste 4 cifre på kreditkortet
 • Labelstatus: Statussen for Shopify Shipping-labels i klargøringsprocessen: Kladde, afventende køb, købt, afventende annullering, annulleret
 • B2B: Filtrer B2B-ordrer, som er ordrer, der blev afgivet på vegne af et firma

Filtrer ordrer ved hjælp af tilpassede termer

Du kan bruge søgelinjen til at filtrere dine ordrer med en tilpasset term. En tilpasset term kan bruges som et filter alene eller i kombination med filtre i de eksisterende kategorier. Du kan f.eks. filtrere dine ordrer ved at søge efter et kundenavn, et produktnavn, en SKU, et ordrenummer eller et land.

Hvis du forventer, at du skal genbruge det tilpassede søgeord alene eller sammen med andre filtre, kan du gemme det som en visning.

Filtrer ordrer efter deres lokation

Hvis din butik har flere lokationer, kan du filtrere dine ordrer efter lokation. Lokationen angives separat fra de andre filtre, du kan gemme i ordrevisninger. Når du ændrer lokationen, anvendes den nye lokation på alle dine visninger.

Match betalingsoplysninger fra tredjepart med Shopify-ordrer

Der sendes et betalings-id til din betalingsudbyder, når der forekommer et debitering, refusion eller hentning i din Shopify-butik. Hvis din betalingsudbyder registrerer og bruger dette betalings-id, kan du bruge dette betalings-id til at søge efter ordren på din Shopify-konto. Hvis din betalingsudbyder ikke registrerer eller bruger dette betalings-id, skal du kontakte din betalingsudbyder for at få den bedste måde at matche ordrer på i Shopify på deres ordreposter.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Søg ved hjælp af det tilpassede payment_id: og værdien for betalings-id'et.For eksempel payment_id:xxx. Du kan også vælge at søge direkte ved hjælp af payment_id uden tilpassede termer.

 3. Klik på ordren.

Vis, skjul eller omarranger kolonner

Du kan optimere hver enkelt ordrevisning ved at vise, skjule og omarrangere kolonner. Du kan omarrangere alle kolonner med undtagelse af kolonnen Ordre. Kolonnen Ordre vises altid først i tabellen.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på fanen med den visning, du vil ændre.

 3. Klik på ikonet Rediger kolonner.

 4. Klik på ikonerne Skjul eller Vis i hver kolonne for at skjule eller vise en kolonne, eller klik på og træk kolonnerne for at omarrangere dem.

 5. Klik på Gem.

Ordrevisninger

En ordrevisning er en tilpasset visning af dine ordrer, som baseres på de kriterier, du har sat op for at kunne udføre opgaver mere effektivt. Ordrevisninger oprettes med gemte filtre, kolonnevalg, kolonnerækkefølge og sorteringsrækkefølge. Ordrevisninger vises som faner øverst på siden Ordrer. Du kan tilpasse ordrevisninger og oprette, omdøbe eller slette visninger. Hvis du opretter en ny ordrevisning, tilføjes den som en ny fane på siden Ordrer.

Følgende ordrevisninger er standardvisningerne:

 • Alle
 • Ikke-klargjort
 • Ikke betalt
 • Åbn
 • Lukket
 • Lokal levering vises også, hvis Lokationer er aktiveret for din butik.

I alle ordrevisninger bortset fra Alle, kan du foretage følgende ændringer og gemme dem i den aktuelle visning eller gemme dem som en ny visning:

 • vælg filtre
 • vis eller skjul kolonner
 • omarranger kolonner
 • vælg sorteringskriterier og sorteringsrækkefølge
 • filtrer med et tilpasset søgeord
 • omdøb visningen
 • slet visningen

Selvom du ikke kan redigere eller slette visningen Alle, kan du oprette en ny visning, der er baseret på visningen Alle.

De ordrer, der er inkluderet i gemte visninger, opdateres automatisk. Hvis du f.eks. har gemt et filter for Betalte ordrer, føjes alle ordrer, der bliver betalt, automatisk til denne ordrevisning.

Opret en ny ordrevisning

Du opretter nye ordrevisninger baseret på eksisterende ordrevisninger.

Du kan ændre filtrene og sorteringsrækkefølgen, før eller efter du gemmer en ny ordrevisning. Du kan også redigere kolonnerne ved at redigere en gemt visning.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Filtrer dine ordrer, eller rediger sorteringsrækkefølgen ved at klikke på den kolonneoverskrift, du vil filtrere efter.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du har filtreret dine ordrer, skal du klikke på Gem som og indtaste et navn for visningen. Klik derefter på Gem visning.
  • Hvis du har ændret en sorteringsrækkefølge, skal du klikke på + og indtaste et navn for visningen. Klik derefter på Opret visning.

Foretag ændringer af en ordrevisning

Du kan gemme ændringer af alle visninger bortset fra visningen Alle. Du kan kun tilpasse kolonnerækkefølgen i visningen Alle.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på fanen med den gemte visning, du vil ændre.

 3. Klik på ikonet Søg og filtrer for at foretage ændringer i filter- eller sorteringsrækkefølgen.

 4. For at ændre sorteringsrækkefølgen skal du klikke på ikonet Sortér eller på kolonneoverskriften.

 5. Klik på ikonet Rediger kolonner for at foretage ændringer i kolonnerækkefølgen.

 6. Klik på Gem.

Slet en ordrevisning

Du kan slette de ordrevisninger, som du ikke længere skal bruge. Du kan dog ikke slette ordrevisningen Alle.

Hvis du finder ud af, at du skal bruge en standardordrevisning, som du har slettet, skal du oprette den på ny. Få flere oplysninger om indstillingerne under Standardindstillinger for ordrevisninger.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på fanen med den gemte visning, du vil slette.

 3. Klik på Slet visning i rullemenuen.

 4. Klik på Slet visning for at bekræfte sletningen.

Brug massehandlinger med en ordrevisning eller et filter

I alle ordrevisninger kan du vælge nogle eller alle ordrer og udføre massehandlinger for dem.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på en ordrevisning.

 3. Vælg de varer, du vil redigere.

 4. Klik på en handling eller klik på Flere handlinger, og vælg derefter en handling på listen.

 5. Bekræft derefter dit valg, hvis du bliver bedt om det.

Standardindstillingerne for ordrevisninger

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af standardordrevisningerne. Hvis du sletter en standardordrevisning, kan du bruge denne beskrivelse til at hjælpe dig med at genskabe visningen.

Tabellen angiver visningens navn, hvilke filtre der er valgt for visningen og hvilke kolonner, der vises i visningen. Dette angives for alle standardordrevisninger.
Visningsnavn Filternavn og -værdi Kolonner
Ikke-klargjort
 • Status: Åben
 • Klargøringsstatus: Ikke-klargjort og Delvis klargjort
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Antal varer
 • Leveringsmetode
 • Ordretags
Ikke betalt
 • Status: Åben
 • Finansiel status: Ikke betalt
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Antal varer
 • Ordretags
Åbn
 • Status: Åben
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Status for returnering
 • Antal varer
 • Leveringsmetode
 • Ordretags
Lukket
 • Status: Arkiveret
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Antal varer
 • Leveringsmetode
 • Ordretags
Lokal levering
 • Leveringsmetode: lokal
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Antal varer
 • Leveringsmetode
 • Ordretags

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis