Forstå dine ordrestatusser

Ordrer har en række forskellige statusser, som f.eks. ordrestatus, betalingsstatus, klargøringsstatus og returstatus. Disse statusser bruges til at oprette visninger, der kan hjælpe dig med at følge dine ordrers fremskridt og finde de ordrer, der ikke er færdige.

Du kan filtrere dine ordrer ved hjælp af forskellige kombinationer af ordrestatusser.

Ordrestatus

En ordre er enten Åben eller Arkiveret, men den kan også have yderligere statusser. En arkiveret ordre, der blev annulleret, viser f.eks. statusserne Annulleret og Arkiveret. Ordrer har én eller flere af følgende statusser:

Ordrestatusser og -beskrivelser
Status Beskrivelse
Åbn Ordren blev afgivet eller oprettet. Der resterer opgaver for ordren, som kan omfatte behandling af betaling, klargøring eller behandling af returneringer.
>Arkiveret Ordren blev arkiveret manuelt eller automatisk.
>Annulleret Ordren blev annulleret. Der kan stadig være resterende opgaver for en annulleret ordre, hvis den ikke blev refunderet fuldt ud.

Betalingsstatus

En ordres betalingsstatus er en vigtig del af de oplysninger, der bestemmer, hvilke opgaver du skal udføre for en ordre. Ordrer har én eller flere af følgende betalingsstatusser:

Betalingsstatusser og beskrivelser
Status Beskrivelse
>Afventer Ordrer har statussen “Afventer betaling” af én af følgende årsager:
  • Hvis kunden betaler med en anden betalingsmetode end kreditkort ved betalingsprocessen. I dette tilfælde indikerer statussen “Afventer betaling”, at betalingsudbyderen har påbegyndt behandlingen, men skal bruge tid på at gennemføre betalingen. Ordren oprettes, kunderne kan gennemføre betalingsprocessen og der reserveres lagerbeholdning til ordren, men betalingen er ikke garanteret.
  • Du opretter en ordre, markerer Forfalden betaling senere og angiver derefter betalingsvilkårene.
  • Manuelle betalingsmetoder, som f.eks. kontant ved levering, er aktiveret for din butik. En ordre oprettes ved hjælp af en manuel betalingsmetode.
>Autoriseret

Betalingsudbyderen validerede din kundes betalingsoplysninger. Statussen Autoriseret vises kun, hvis du registrerer betalinger manuelt. Det er dit signal til at registrere betalinger, før autorisationsperioden udløber. Betalingsstatussen Autoriseret bruges med kreditkort og nogle andre betalingsmetoder.

Ordren oprettes, kunder kan gennemføre betalingsprocessen og lagerbeholdning reserveres.

>Forfalden Betalingen af en ordre med statussen “Afventer betaling” blev ikke registreret før den forfaldsdato, der er angivet i betalingsvilkårene.
>Udløber “Udløber” er ikke en betalingsstatus, men badget Udløber vises to dage inden deadline for registrering af betaling for ordrer med betalingsstatussen “Autoriseret”.
Udløbet

Betalingen af en ordre med statussen “Afventer betaling” blev ikke registreret før den dato, der blev angivet af betalingsudbyderen.

Nogle betalingsudbydere, der tilbyder alternativer til betalinger med kreditkort og kontanter, bruger statussen “Udløbet” til at indikere, at de ikke kunne behandle betalingen. Kontakt din betalingsudbyder for at se, om betalingen stadig kan registreres.

Betalt Betalingen blev registreret automatisk eller manuelt, eller ordren blev markeret som betalt.
>Refunderet Det fulde beløb, som kunden betalte for en ordre, blev returneret til kunden.
>Delvist refunderet Det beløb, der blev returneret til kunden, er mindre end det fulde beløb, som kunden betalte for ordren.
>Delvist betalt Du har registreret betalingen for ordren manuelt og angivet mindre end den fulde ordreværdi som betalingsbeløbet.
>Annulleret En ikke-betalt ordre blev annulleret manuelt.
>Ikke betalt Betalingstatussen “Ikke betalt” omfatter ordrer med betalingsstatussen Autoriseret, Afventer, Udløber og Delvist betalt.

Klargøringsstatus

Klargøringsstatus for ordrer

  • Klargjort
  • Ikke-klargjort
  • Delvis klargjort
  • Planlagt
  • Sat på pause

Når en ordre afgives, har den klargøringsstatussen Ikke-klargjort, medmindre du har valgt at registrere betalingen automatisk samt automatisk klargøre alle ordrens varelinjer i betalingsindstillingerne.

Hvis du har afsendt nogle, men ikke alle, varer i en ordre, har ordren klargøringsstatussen Delvis klargjort. Når du har afsendt alle varer i ordren, ændres statussen til Klargjort.

Forudbetalte abonnementsordrer har statussen Planlagt, indtil klargøringsdatoen er nået. Når klargøringsdatoen er nået, opdateres ordrestatussen til Ikke-klargjort, og du kan derefter klargøre ordren.

Når kunder får vist tilbud om mersalg ved betalingen, angives ordrens klargøringsstatus til midlertidigt til Sat på pause. Når en klargøring er Sat på pause, kan du reservere lagerbeholdning til ordren, men du kan ikke klargøre ordren, før pausen for klargøringen er ophævet, og ordrens klargøringsstatus ændres til Ikke-klargjort.

Klargøringer med en manuel klargøringspause har klargøringsstatussen Sat på pause.

Status for returnering

Ordrer kan have flere returneringer. Denne status bestemmer den vigtigste returopgave, du skal udføre. Ordrer uden returneringer har ikke status som returnering. Ordrer med mindst én returnering har én af følgende statusser:

Statusser og beskrivelser for returnering
Status Beskrivelse
>Returnering anmodet Der blev anmodet om en returnering for varer i ordren. Du kan godkende eller afvise returanmodningen.
>Returnering i gang Returanmodningen blev godkendt, eller returneringen blev oprettet i Shopify-administratoren. Du kan administrere returneringen, herunder genopfyldning af varer i returneringen eller levering af en tilbagebetaling.
>Returneret Returneringen er fuldført. Der er intet udestående arbejde.
>Inspektion fuldført Varerne i returneringen blev inspiceret. Du kan tilbagebetale returneringen efter at have gennemgået resultaterne af inspektionen.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis