Eksporterer ordrer til en CSV-fil

Du kan eksportere et regneark med kommaseparerede værdier (CSV) for dine ordrer fra siden Ordrer i din Shopify-administrator for at se en bred oversigt over dine komplette ordreoplysninger.

Eksportér ordrer

Du kan vælge at eksportere dine ordrer med deres transaktionshistorik. Den transaktionshistorik, der er inkluderet i din CSV-fil, indeholder kun data om registrerede betalinger . Godkendelsesdata er ikke inkluderet i din eksporterede transaktionshistorik.

Afhængigt af hvordan du vælger at eksportere dine ordrer, sendes CSV-filen til dig via e-mail eller downloades til din enhed:

 • Hvis du vælger at eksportere op til 50 ordrer eller den aktuelle side med ordrer, downloades CSV-filen til din enhed.
 • Hvis du vælger at eksportere mere end 51 ordrer eller eksportere ordrer efter dato, sendes CSV-filen via e-mail til dig og butiksejeren.

Du modtager en mail med disse oplysninger, hvis eksporten mislykkes.

Varigheden af eksporten af din ordre afhænger af, hvor mange ordrer du eksporterer. En eksport med færre end 100.000 varer kan f.eks. udføres på under en time. Det kan tage omkring 4 timer at udføre en eksport med 400.000 varer.

Trin:

 1. Sortér og filtrer dine ordrer.
 2. På siden Ordrer skal du klikke på Eksporter.
 3. I vinduet Eksportér ordrer:
 4. Vælg indstillingen for de ordrer, du vil eksportere. Hvis du for eksempel ønsker at eksportere dine ordrer efter dato, skal du klikke på Eksportér ordrer efter dato og angive start- og slutdato for de ordrer, du vil eksportere.
 5. Vælg et filformat under Eksportér som.
 6. Hvis du vil downloade alle oplysninger om dine ordrer, skal du klikke på Eksportér ordrer. Hvis du kun ønsker at downloade dine transaktionsoplysninger, skal du klikke på Eksportér transaktionshistorikker.

Ordreeksport, CSV-struktur

Følgende tabel beskriver formatet for den CSV-fil, der oprettes, når du eksporterer ordrer.

I din CSV-fil med ordrer, viser ordrer med flere varelinjer deres yderligere varelinjer på separate linjer. Mange af felterne efterlades tomme for at indikere, at flere varer blev købt under samme ordre.

Beskrivelse af hver enkelt overskrift i en CSV-fil med eksporterede ordrer
Sidehoved Definition
Name Ordrenummeret som det vises i din butiksadministrator.
Phone Kundens telefonnummer.
Email Kundens mailadresse.
Financial Status Om ordren er betalt, godkendt, refunderet osv.
Paid at Den dato, hvor betaling blev opkrævet for ordren.
Fulfillment Status Om ordren er klargjort eller stadig afventer.
Fulfilled at Datoen, hvor ordren blev klargjort.
Accepts Marketing om kunden har accepterer markedsføring fra din butik.
Currency Din butiks grundvaluta på tidspunktet for ordren.
Subtotal Ordrens subtotal før levering og skatter.
Shipping De samlede leveringsomkostninger for ordren.
Taxes Opkrævede skatter for ordren.
Total De samlede omkostninger for ordren.
Discount Code Den rabatkode, der blev anvendt på ordren. Kun rabatkoder og rabatter, der er tilføjet manuelt i ordrekladder, vises i denne kolonne. Dette inkluderer ikke automatiske rabatter.
Discount Amount Den rabat, der er gældende for ordren.
Shipping Method Den leveringsmetode, der blev anvendt til at afsende ordren.
Created at Hvornår ordren blev fuldført af kunden.
Lineitem quantity Mængden af varelinjer (produkt/variant fra din produktmenu).
Lineitem name Navnet på varelinjen.
Lineitem price Prisen på varelinjen.
Lineitem compare-at price Sammenligningsprisen for varelinjen.
Lineitem SKU Varelinjens SKU.
Lineitem requires shipping Om ordrens varelinje kræver levering.
Lineitem taxable Om varelinjen var skattepligtig.
Lineitem fulfillment status Om varelinjen blev klargjort.
Billing Name For- og efternavn fra kundens faktureringsadresse, hvis denne er angivet. Hvis ikke, så for- og efternavn fra kundens konto.
Billing Street Navnet på den gade, der er angivet som faktureringsadresse.
Billing Address1 Hele første linje i faktureringsadressen – for eksempel 151 O'Connor Street.
Billing Address2 Hele anden linje i faktureringsadressen – for eksempel Ground floor (stueetage). Denne kolonne er ofte tom.
Billing Company Navnet på kundens firma. Denne kolonne er ofte tom.
Billing City Byen i kundens faktureringsadresse.
Billing Zip Postnummeret i kundens faktureringsadresse.
Billing Province Koden for staten eller provinsen i kundens faktureringsadresse.
Billing Province Name Navnet på staten eller provinsen i kundens faktureringsadresse.
Billing Country Kundens faktureringsland.
Billing Phone Kundens telefonnummer for fakturering.
Shipping Name Kundens for- og efternavn.
Shipping Street Navnet på den gade, der er angivet som leveringsadresse.
Shipping Address1 Hele første linje i leveringsadressen – for eksempel 151 O'Connor Street.
Shipping Address2 Hele anden linje i leveringsadressen – for eksempel Ground floor (stueetage). Denne kolonne er ofte tom.
Shipping Company Navnet på kundens firma. Denne kolonne er ofte tom.
Shipping City Byen i kundens leveringsadresse.
Shipping Zip Postnummeret i kundens leveringsadresse.
Shipping Province Koden for staten eller provinsen i kundens leveringsadresse.
Shipping Province Name Navnet på staten eller provinsen i kundens leveringadresse.
Shipping Country Land for kundens levering.
Shipping Phone Kundens telefonnummer for levering.
Notes Noter, der er inkluderet på ordren.
Note Attributes Eventuelle værdier for noteegenskab.
Cancelled at Dato og tidspunkt for annullering af ordren.
Payment Method Sådan blev ordren betalt. En ordre kan have mere end én betalingsmetode. Flere poster er adskilt med et mellemrum, et + samt endnu et mellemrum.
Payment Reference (frarådes) Det unikke token for transaktionen. Dette tal vises ikke i din butiksadministrator. Denne kolonne udfases nu. Payment References skal bruges i stedet.
Payment References Indeholder de betalings-id'er, som Shopify har sendt til betalingsudbyderne. Brug dette id til at matche ordreoplysningerne mellem Shopify og din betalingsudbyder. Denne kolonne indeholder alle betalings-id'er, der er knyttet til en ordre, herunder mislykkede betalinger, refusioner og registreringer. Flere poster er adskilt med et mellemrum, et + og endnu et mellemrum.
Refunded Amount Beløbet for eventuel refusion vedrørende ordren.
Vendor Produktforhandleren af varelinjen.
Outstanding Balance Det beløb, der er udestående, hvis ordren ikke blev betalt fuldt ud. Denne kolonne vises kun, hvis du har installeret POS-salgskanalen i din butik.
Employee Navnet på den medarbejder, der solgte ordren.
Location Lokationen af den POS, der solgte ordren.
Device ID Enheds-id for den POS, der blev brugt til at sælge ordren.
Id Ordre-id'et.
Tags Tags tilknyttet ordren.
Risk Level Ordrens risikoniveau.
Source Ordrens kilde – for eksempel web, ordrekladde, POS.
Lineitem discount Den samlede rabat, der blev anvendt på varelinjen.
Tax # Name Navnet på en linjeskat. Op til fem linjeskatter er tilgængelige.
Tax # Value Den monetære del af skat pålagt linjeskatten.
Phone Kundens telefonnummer.
Payment ID Et unikt id, som Shopify sender til betalingsudbydere, når en kunde betaler i betalingsprocessen. Brug dette id til at matche ordreoplysningerne mellem Shopify og din betalingsudbyder. En ordre kan have mere end ét betalings-id. Det omfatter kun gennemførte eller afventende betalinger. Det omfatter ikke hentninger og refusioner. Flere poster er adskilt med et mellemrum, et og +et andet mellemrum.
Payment terms Vilkårene for betaling af ordren. For eksempel forfalden ved modtagelse.
Next payment due at Den dato, hvor næste betaling forfalder.

CSV-struktur for transaktionshistorik

Følgende tabel beskriver formatet for den CSV-fil, der oprettes, når du ekspoterer transaktionshistorikker for dine ordrer.

Beskrivelse af hver enkelt overskrift i en CSV-fil med eksport af transaktionshistorik
Sidehoved Definition
Order Ordre-id’et for en transaktion. Dette tal kan bruges af din betalingsudbyder, og det er det tal, der vises sidst i webadressen på en ordreside.
Name Ordrenummeret tilknyttet transaktionen. Dette er det ordrenummer, der vises på siden Ordrer.
Payment Method Hvordan ordren blev betalt.
Kind Transaktionstypen. Om det er salt, refusion eller en godkendelse.
Gateway Den betalingsudbyder, der behandlede transaktionen.
Created At Dato for transaktionen, angivet som Å-M-D, klokkeslæt og forskel i tidszone fra UTC/GMT.
Status Angiver, om transaktionen blev gennemført eller fejlede.
Amount Transaktionens beløb.
Currency Den valuta, transaktionen blev behandlet i.
Card Type Type af kreditkort, der blev anvendt, hvis relevant.

Brug en teksteditor til at redigere din orders-CSV-fil

Hvis du ikke har et regnearksprogram, kan du redigere CSV-filer ved hjælp af en teksteditor.

De fleste computere har teksteditorer, der kan åbne CSV-filer. Du kan også bruge et program som Visual Studio Code eller Sublime Text til at redigere og rette fejl i din CSV-fil.

Når du formaterer din CSV-fil i en teksteditor, skal du gøre overveje følgende:

 • Kolonneoverskrifter skal separeres med kommaer (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tags skal omgives af anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i forbindelse med tags.
 • Forskellige poster skal adskilles af linjeskift.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis