Tilausten vieminen CSV-tiedostoon

Voit viedä tilauksesi CSV-laskentataulukkoon Shopify Adminin Tilaukset-sivulta, jolloin saat kattavan yhteenvedon kaikista tilaustiedoistasi.

Vie tilauksia

Voit valita, että tilaukset viedään tapahtumahistorian mukaan. CSV-tiedostoon sisältyvä tapahtumahistoria sisältää vain vastaanotettujen maksujen tiedot. Viety tapahtumahistoria ei sisällä valtuutustietoja.

Riippuen siitä, miten päätät viedä tilaukset, CSV-tiedosto lähetetään sinulle sähköpostitse tai ladataan laitteeseen:

 • Jos viet enintään 50 tilausta tai tilausten nykyisen sivun, CSV-tiedosto ladataan laitteeseen.
 • Jos viet yli 51 tilausta tai viet tilaukset päivämäärän mukaan, CSV-tiedosto lähetetään sähköpostitse sinulle ja kaupan omistajalle.

Jos vienti epäonnistuu, saat tiedon siitä sähköpostitse.

Tilauksen viennin kesto riippuu siitä, kuinka monta tilausta viet. Esimerkiksi alle 100 000 kohtaa sisältävä vienti voi valmistua alle tunnissa, kun taas 400 000 kohtaa sisältävään vientiin saattaa kulua noin neljä tuntia.

Vaiheet:

 1. Lajittele ja suodata tilaukset.
 2. klikkaa Tilaukset-sivulta Vie.
 3. Toimi Vie tilaukset -ikkunassa seuraavasti:
 4. Valitse vietävät tilaukset. Jos haluat esimerkiksi viedä tilaukset päivämäärän mukaan, klikkaa Vie tilaukset päivämäärän mukaan ja määritä vietävien tilausten ajanjakson alkamis- ja päättymispäivät.
 5. Valitse tiedostomuoto Vie nimellä -kohdasta.
 6. Jos haluat ladata kaikki tilaustesi tiedot, klikkaa Vie tilaukset. Jos haluat ladata vain tapahtumatiedot, klikkaa Vie tapahtumahistoriat.

Tilausten CSV-vientitiedoston rakenne

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilauksia vietäessä luotavan CSV-tiedoston muoto.

CSV-tiedostossa useita rivikohtia sisältävien tilausten ylimääräiset rivikohdat näkyvät erillisillä riveillä. Monet kentät jäävät tyhjiksi, mikä osoittaa, että samassa tilauksessa on ostettu useita tuotteita.

Tilauksen viennin CSV-tiedostossa käytettävien ylätunnisteiden kuvaukset
Ylätunniste Määritelmä
Name Tilausnumero sellaisena kuin se näkyy kaupan hallinnassa.
Phone Asiakkaan puhelinnumero.
Email Asiakkaan sähköpostiosoite.
Financial Status Onko tilaus maksettu tai hyväksytty tai onko maksu palautettu jne.
Paid at Tilausta koskevan maksun veloituspäivämäärä.
Fulfillment Status Onko tilaus jaeltu vai vielä jakelematta.
Fulfilled at Tilauksen jakelun valmistumispäivämäärä.
Accepts Marketing Onko asiakas suostunut vastaanottamaan kauppasi markkinointia.
Currency Kauppasi perusvaluutta tilauksen aikaan.
Subtotal Tilauksen välisumma ennen toimituskuluja ja veroja.
Shipping Tilauksen toimituksen kokonaiskustannukset.
Taxes Tilauksesta veloitettavien verojen määrä.
Total Tilauksen kokonaiskustannukset.
Discount Code Tilaukseen käytetty alennuskoodi. Tässä sarakkeessa näytetään vain alennukset ja manuaalisesti tilausluonnoksiin käytetyt alennukset. Tämä ei sisällä automaattisia alennuksia.
Discount Amount Tilaukseen käytetyn alennuksen summa.
Shipping Method Tilauksen lähetyksessä käytettävä toimitustapa.
Created at Ajankohta, jolloin asiakas teki tilauksen.
Lineitem quantity Rivikohdan määrä (tuote/versio tuotevalikosta).
Lineitem name Rivikohdan nimi.
Lineitem price Rivikohdan hinta.
Lineitem compare-at price Rivikohdan vertailuhinta.
Lineitem SKU Rivikohdan SKU-koodi.
Lineitem requires shipping Edellyttääkö tilauksen rivikohta toimitusta.
Lineitem taxable Onko rivikohta verotettava.
Lineitem fulfillment status Onko rivikohta jaeltu.
Billing Name Etu- ja sukunimi asiakkaan laskutusosoitteesta, jos syötetty. Muussa tapauksessa etu- ja sukunimi asiakkaan tililtä.
Billing Street Laskutusosoitteeseen syötetyn kadun nimi.
Billing Address1 Laskutusosoitteen koko ensimmäinen rivi -- esimerkiksi 151 O'Connor Street.
Billing Address2 Laskutusosoitteen koko toinen rivi -- esimerkiksi Pohjakerros. Tämä sarake on usein tyhjä.
Billing Company Asiakkaan yrityksen nimi. Tämä sarake on usein tyhjä.
Billing City Asiakkaan laskutusosoitteen paikkakunta.
Billing Zip Asiakkaan laskutusosoitteen postinumero.
Billing Province Asiakkaan laskutusosoitteen osavaltion tai provinssin postinumero.
Billing Province Name Asiakkaan laskutusosoitteen osavaltion tai provinssin nimi.
Billing Country Asiakkaan laskutusosoitteen maa.
Billing Phone Asiakkaan laskutusosoitteen puhelinnumero.
Shipping Name Asiakkaan etu- ja sukunimi.
Shipping Street Toimitusosoitteeseen syötetyn kadun nimi.
Shipping Address1 Toimitusosoitteen koko ensimmäinen rivi -- esimerkiksi 151 O'Connor Street.
Shipping Address2 Toimitusosoitteen koko toinen rivi -- esimerkiksi Pohjakerros. Tämä sarake on usein tyhjä.
Shipping Company Asiakkaan yrityksen nimi. Tämä sarake on usein tyhjä.
Shipping City Asiakkaan toimitusosoitteen paikkakunta.
Shipping Zip Asiakkaan toimitusosoitteen postinumero.
Shipping Province Asiakkaan toimitusosoitteen osavaltion tai provinssin postinumero.
Shipping Province Name Asiakkaan toimitusosavaltion tai provinssin nimi.
Shipping Country Asiakkaan toimitusosoitteen maa.
Shipping Phone Asiakkaan toimitusosoitteen puhelinnumero.
Notes Tilaukseen sisältyvät kommentit.
Note Attributes Kaikki tilaushuomautuksen määritteiden arvot.
Cancelled at Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tilaus peruutettiin.
Payment Method Miten tilaus maksettiin. Tilauksessa voi olla useampi kuin yksi maksutapa. Jos merkintöjä on useita, ne erotetaan välilyönnillä, +-merkillä ja toisella välilyönnillä.
Payment Reference (vanhentunut) Tapahtuman yksilöllinen tunnus. Tämä numero ei näy kaupan hallinnassa. Tämä sarake on nyt vanhentunut. Käytä sen sijaan kohtaa Payment References.
Payment References Sisältää Shopifyn maksupalveluntarjoajille lähettämät maksutunnukset. Tämän tunnuksen avulla voit yhdistää Shopifyn ja maksupalveluiden tarjoajan väliset tilaustiedot. Tämä sarake sisältää kaikki tilaukseen linkitetyt maksutunnukset, mukaan lukien epäonnistuneet maksut, maksujen palautukset ja veloitukset. Useat merkinnät erotetaan välilyönnillä, +-merkillä ja toisella välilyönnillä.
Refunded Amount Tilaukseen sovellettavan hyvityksen summa.
Vendor Rivikohdan tuotteen myyjä.
Outstanding Balance Tilauksen maksettava määrä, jos sitä ei ole maksettu kokonaisuudessaan. Tämä sarake näkyy vain, jos kauppaasi on asennettu POS-myyntikanava.
Employee Tilauksen myyneen työntekijän nimi.
Location Tilauksen myyntiin käytetyn POS-laitteen sijainti.
Device ID Tilauksen myyntiin käytetyn POS-laitteen tunnus.
Id Tilaustunnus.
Tags Tilaukseen liittyvät tunnisteet.
Risk Level Tilauksen riskitaso.
Source Tilauksen lähde – esimerkiksi verkko, tilausluonnos, POS.
Lineitem discount Rivikohtaan käytetty alennus.
Tax # Name Rivikohdan veron nimi. Käytettävissä on enintään viisi rivikohdan veroa.
Tax # Value Rivikohdan verona perittävä rahasumma.
Phone Asiakkaan puhelinnumero.
Payment ID Yksilöllinen tunnus, jonka Shopify lähettää maksupalveluiden tarjoajille, kun asiakas maksaa kassalla. Tämän tunnuksen avulla voit yhdistää Shopifyn ja maksupalveluiden tarjoajan väliset tilaustiedot. Tilauksella voi olla useampi kuin yksi maksutunnus. Se sisältää vain onnistuneet tai odottavat maksut. Se ei sisällä suorituksia ja hyvityksiä. Useat merkinnät erotetaan välilyöntiin, välilyöntiin +ja toiseen välilyöntiin.
Payment terms Tilauksen maksuehdot. Esimerkiksi Erääntyy saapuessa.
Next payment due at Seuraavan maksun eräpäivä.

CSV-tapahtumahistoriatiedoston rakenne

Seuraavassa taulukossa kuvataan sen CSV-tiedoston muoto, joka luodaan viedessäsi tilausten tapahtumahistoriaa.

Tapahtumahistorian viennin CSV-tiedostossa käytettävien ylätunnisteiden kuvaukset
Ylätunniste Määritelmä
Order Tapahtuman tilaustunnus. Maksupalveluiden tarjoaja saattaa käyttää tätä numeroa, ja se on numero, joka näkyy URL-osoitteen lopussa tilaussivulla.
Name Tapahtumaan liittyvä tilausnumero. Tämä on tilausnumero, joka näkyy Tilaukset-sivullasi.
Payment Method Tilauksen maksutapa.
Kind Tapahtuman tyyppi. Onko kyseessä myynti, hyvitys vai hyväksyntä.
Gateway Maksupalveluiden tarjoaja, joka käsitteli tapahtuman.
Created At Tapahtuman päivämäärä muodossa V-K-P, kellonaika ja aikavyöhykkeen ero suhteessa UTC/GMT-aikaan.
Status Ilmaisee, onko tapahtuma onnistunut vai epäonnistunut.
Amount Tapahtuman arvo.
Currency Valuutta, johon tapahtuma käsiteltiin.
Card Type Mahdollisesti käytetyn luottokortin brändi.

orders CSV-tiedoston muokkaaminen tekstieditorilla

Jos sinulla ei ole taulukkolaskenta­ohjelmaa CSV-tiedoston muokkaamiseen, voit käyttää tekstieditoria.

Useimmissa tietokoneissa on tekstinkäsittelyohjelma, joka avaa myös CSV-tiedostoja. Voit myös muokata ja korjata CSV-tiedoston virheitä esimerkiksi Visual Studio Code- tai Sublime Text ‑ohjelmalla.

Ota huomioon nämä, kun muotoilet CSV-tiedoston tekstieditorissa:

 • Sarakkeiden otsikot on erotettava pilkuilla (esimerkiksi First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Tunnisteluettelo on asetettava lainausmerkkeihin (esimerkiksi "tag1,tag2,tag3").
 • Kirjainkoolla ei ole tunnisteissa väliä.
 • Tietueet on erotettava rivinvaihdoilla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi