Petosanalyysi

Shopifyn petosanalyysi auttaa sinua tunnistamaan tilaukset, jotka saattavat olla vilpillisiä. Tarkista korkean riskitason tilaukset, jotta vältetään mahdolliset takaisinperinnät. Korkean riskitason tilauksista voi aiheutua suurempi määrä takaisinperintöjä, ja ne voivat johtaa maksujen käsittelyn käytöstä poistamiseen ja Shopify Paymentsin poistamisen.

Luottokorttiyhtiöt voivat palauttaa varastettujen korttien rahat tilausten jakelun jälkeen. Shopify auttaa sinua keräämään todisteita kiistetyistä veloituksista. Tästä huolimatta päätöksen rahojen palauttamisesta tekee kortin myöntänyt pankki, ei Shopify. Shopify ei kata pankkien perumia veloituksia.

Petosanalyysi on suunniteltu toimimaan verkossa tehtyjen luottokorttitilausten kanssa, kun Shopify voi vahvistaa maksun. Tämä tarkoittaa, että tietyntyyppiset tilaukset, mukaan lukien verkon ulkopuolella käsitellyt tilaukset, eivät saa suosituksia.

Jos kauppasi käytössä on Basic Shopify -sopimus ja sinulla ei ole käytössä Shopify Payments -palvelua, petosanalyysi sisältää seuraavat:

 • indikaattorit
 • kolmansien osapuolten petossovellusten tuki.

Jos kauppasi käytössä on Shopify-sopimus tai sitä laajempi sopimus tai sinulla on käytössä Shopify Payments minkä tahansa sopimuksen yhteydessä, petosanalyysi sisältää seuraavat:

 • indikaattorit
 • kolmansien osapuolten petossovellusten tuki
 • petoksia koskevat suositukset.

Petosanalyysin indikaattorit

Shopifyn petosanalyysi tarjoaa indikaattorit jokaista tilausta varten. Indikaattorien avulla voit tutkia tilauksen, joka saattaa mielestäsi olla vilpillinen. Indikaattoreita voivat olla esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • läpäiseekö tilaukseen käytetty luottokortti AVS-tarkastukset
 • onko asiakas toimittanut oikean CVV-koodin
 • tiedot IP-osoitteesta, josta tilaus tehtiin
 • yrittikö asiakas käyttää useampaa kuin yhtä luottokorttia.

Tilauksen koko analyysissä luetellaan kaikki indikaattorit. Nämä indikaattorit on merkitty vihreillä, punaisilla tai harmailla kuvakkeilla, jotka helpottavat erilaisten käyttäytymistyyppien korostusta.

Punaiset, vihreät ja harmaat indikaattorit

Vihreät indikaattorit ilmaisevat tilaustietoja, jotka yleensä liittyvät asianmukaisiin tilauksiin. Punaiset indikaattorit ilmaisevat tilaustietoja, jotka yleensä liittyvät vilpillisiin tilauksiin. Harmaat indikaattorit antavat tilauksesta lisätietoja, joista voi olla hyötyä.

Indikaattorit voivat herättää ajatuksia siitä, miten voit tutkia tilausta, mutta ne eivät kerro, miten todennäköisesti tilaus on vilpillinen. Jos haluat tietää, miten todennäköisesti tilaus on vilpillinen, näytä tilauksen petollisuutta koskeva suositus.

Kolmannen osapuolen petossovellukset

Voit ladata Shopify App Storesta sovelluksia, jotka auttavat petosten torjunnassa. Näiden sovellusten indikaattorit ja suositukset näkyvät Shopifyn petosanalyysissä kunkin tilauksen yhteydessä.

Petoksia koskevat suositukset

Petosanalyysi antaa sinulle petoksia koskevan suosituksen kaikista verkossa tehdyistä luottokorttitilauksista.

Petostenarviointi kertoo sinulle, onko tilauksella pieni, keskikokoinen vai suuri takaisinperintäriski petosten vuoksi. Jos tilauksessa on keskisuuri tai suuri riski, se merkitään Tilaukset-sivulle niin, että tilausnumeron vieressä on varoitussymboli.

Merkityistä tilauksista ilmoitetaan sinulle myös tilausta koskevilla sähköposti-ilmoituksilla, jos tilaat ne.

Petossuosituksissa käytetään koneoppimisalgoritmeja, joiden opetuksessa on käytetty kaikkien Shopify-kauppojen historiallisia tapahtumia. Suositusten myötä saat hyödyn vuosien petostunnistuskokemuksesta. Shopify parantaa jatkuvasti näitä algoritmeja, jotta vilpilliset tilaukset voidaan tunnistaa yhä paremmin.

Jos tilaukseen liittyy suuri petosriski, voit yrittää vahvistaa tilauksen, peruuttaa tilauksen tai hyvittää tilauksen.

Tilauksen petosanalyysin tarkasteleminen

Petosanalyysi odottamassa

Petosanalyysi tehdään yleensä välittömästi, mutta joskus harvoin prosessi voi kestää muutaman minuutin. Jos näet viestin fraud analysis isn't available yet, voit kokeilla päivittää sivun tai palata takaisin muutaman minuutin kuluttua. On hyvä odottaa petosanalyysin päättymistä ennen tilauksen jakelua.

Petosanalyysin testaaminen

Jos haluat testata petosanalyysiä kaupassasi, voit käyttää seuraavia sähköpostiosoitteita suuren, keskimääräisen tai pienen riskin tilauksen simulointiin.

 • shopify.test.high@shopify.com – suuren riskin suositusten luonti
 • shopify.test.medium@shopify.com – keskimääräisen riskin suositusten luonti
 • shopify.test.low@shopify.com – pienen riskin suositusten luonti

Jotta riskitasoa voi simuloida, tilauksen kokonaisarvon on oltava suurempi kuin nolla. Sinun on käytettävä Shopify Payments ‑portaalia testitilassa, jotta voit luoda riskitasoa simuloivia testitilauksia. Jos käytät testiin toista maksuportaalia, kauppasi käytössä on oltava vähintään Shopify-sopimus.

Aiheeseen liittyvää

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi