Exportera ordrar till en CSV-fil

Du kan exportera ett CSV-kalkylark med kommaseparerade värden för dina ordrar från sidan Ordrar på din Shopify admin-sida för att få en överblick över fullständig orderinformation.

Exportera ordrar

Du kan välja att exportera dina ordrar med deras transaktionshistorik. Transaktionshistoriken i din CSV-fil innehåller endast data om registrerade betalningar. Auktoriseringsdata ingår inte i din exporterade transaktionshistorik.

Beroende på hur du väljer att exportera dina ordrar skickas CSV-filen till dig via e-post eller laddas ner till din enhet:

 • CSV-filen laddas ner till din enhet om du väljer att exportera upp till 50 ordrar eller den aktuella ordersidan.
 • CSV-filen skickas till dig och butiksägaren via ett e-postmeddelande om du väljer att exportera fler än 51 ordrar eller att exportera ordrar efter datum.

Om exporten misslyckas får du ett e-postmeddelande med denna information.

Den tid det tar att exportera ordrarna beror på hur många ordrar du exporterar. Till exempel kan en export med färre än 100 000 artiklar slutföras på under en timme. En export med 400 000 artiklar kan ta cirka 4 timmar.

Steg:

 1. Sortera och filtrera dina ordrar.
 2. På sidan Ordrar klickar du på Exportera.
 3. I Exportera ordrar fönstret:
 4. Välj alternativet för de order som du vill exportera. Om du till exempel vill exportera dina ordrar utifrån datum klickar du på Exportera ordrar utifrån datum och anger start- och slutdatum för de ordrar som du vill exportera.
 5. Markera ett filformat under Exportera som.
 6. Om du vill ladda ner all information om dina ordrar klickar du på Exportera ordrar. Om du bara vill hämta din transaktionsinformation klickar du på Exportera transaktionshistorik.

Order export CSV-struktur

Följande tabell beskriver formatet för den CSV-fil som kommer att skapas när du exporterar ordrar.

I din order-CSV-fil, visar ordrar med flera poster sina extra poster på separata rader. Många av fälten lämnas tomma för att indikera att flera artiklar köptes i samma order.

Beskrivning av varje rubrik i en CSV-fil för orderexport
Rubrik Definition
Name Ordernumret som det visas i din butiksadministratör.
Phone Kundens telefonnummer.
Email Kundens e-postadress.
Financial Status Huruvida ordern har betalats, godkänts, återbetalats och så vidare.
Paid at Datum då betalningen togs emot för ordern.
Fulfillment Status Huruvida ordern har distribuerats eller fortfarande behandlas.
Fulfilled at Datum då distribueringen slutfördes för ordern.
Accepts Marketing Oavsett om kunden har samtyckt till att godkänna marknadsföring från din butik.
Currency Din butiks basvaluta vid ordertidpunkten.
Subtotal Orderns delsumma före frakt och skatter.
Shipping Totalkostnad för orderns frakt.
Taxes Mängden skatter som debiterades på ordern.
Total Orderns totalkostnad.
Discount Code Rabattkoden som tillämpades på ordern. Endast rabatter och rabatter som tillämpas manuellt på orderutkast kommer att visas i den här kolumnen. Detta inkluderar inte automatiska rabatter.
Discount Amount Mängden rabatt som tillämpades på ordern.
Shipping Method Leveransmetoden användes för att skicka ordern.
Created at När ordern slutfördes av kunden.
Lineitem quantity Radartikelns kvantitet (produkt/variant från din produktmeny).
Lineitem name Radartikelns namn.
Lineitem price Priset på radartikeln.
Lineitem compare-at price Postens ordinarie pris.
Lineitem SKU Radartikeln SKU.
Lineitem requires shipping Om orderns radartikel kräver frakt.
Lineitem taxable Om radartikeln var skattepliktig.
Lineitem fulfillment status Huruvida radartikeln distribuerades.
Billing Name För- och efternamn från kundens faktureringsadress, om de har angivits. Annars, för- och efternamn från kundens konto.
Billing Street Namnet på gatan som angavs för faktureringsadressen.
Billing Address1 Den fullständiga första raden i faktureringsadressen - till exempel 151 O'Connor Street.
Billing Address2 Den fullständiga andra raden i faktureringsadressen -- till exempel Bottenvåning. Den här kolumnen är ofta tom.
Billing Company Kundens företagsnamn. Den här kolumnen är ofta tom.
Billing City Kundens stad i faktureringsadressen.
Billing Zip Postnumret i kundens i faktureringsadress.
Billing Province Koden för kundens faktureringsstat eller -region.
Billing Province Name Namnet på kundens faktureringsstat eller -region.
Billing Country Kundens faktureringsland.
Billing Phone Kundens faktureringstelefonnummer.
Shipping Name Kundens för- och efternamn.
Shipping Street Namnet på gatan som angavs för leveransadressen.
Shipping Address1 Den fullständiga första raden i leveransadressen -- till exempel Långgatan 25.
Shipping Address2 Den fullständiga andra raden i leveransadressen -- till exempel Bottenvåning. Den här kolumnen är ofta tom.
Shipping Company Kundens företagsnamn. Den här kolumnen är ofta tom.
Shipping City Staden i kundens leveransadress.
Shipping Zip Postnumret i kundens leveransadress.
Shipping Province Koden för kundens leveransstat eller -region.
Shipping Province Name Namnet på kundens leveransstat eller -provins.
Shipping Country Kundens leveransland.
Shipping Phone Kundens leveranstelefonnummer.
Notes Noteringarna ingår i ordern.
Note Attributes Alla ordernoteringar anger värden.
Cancelled at Datum och tid som ordern annullerades på.
Payment Method Så här betalades ordern. En order kan ha mer än en betalningsmetod. Flera poster separeras med ett mellanslag, ett + och ett till mellanslag.
Payment Reference (borttagen) Unik token för transaktionen. Numret visas inte i butikens admin. Kolumnen är nu inaktuell. Använd Payment References istället.
Payment References Innehåller betalnings-ID som Shopify skickat till betalningsleverantörerna. Använd detta ID för att matcha orderinformation mellan Shopify och din betalningsleverantör. Kolumnen innehåller alla betalnings-ID som är kopplade till en order, inklusive misslyckade betalningar, återbetalningar och hämtningar. Flera poster separeras med ett mellanslag, ett + och ett till mellanslag.
Refunded Amount Beloppet av eventuella återbetalningar som tillämpas på ordern.
Vendor Produktförsäljaren av linjeartikeln.
Outstanding Balance Skuldbeloppet på ordern om den inte betalades i sin helhet. Denna kolumn visas bara om du har POS-försäljningskanalen installerad i din butik.
Employee Namnet på den anställde som sålde ordern.
Location Placeringen av POS som sålde ordern.
Device ID Enhets-ID för den POS som användes för att sälja ordern.
Id Order-ID.
Tags Taggarna som hör samman med ordern.
Risk Level Orderns risknivå.
Source Orderns källa -- till exempel webb, orderutkast, POS.
Lineitem discount Den totala rabatten som tillämpas på radartikeln.
Tax # Name Namnet på en linjeskatt. Upp till fem linjeskatter är tillgängliga.
Tax # Value Det monetära beloppet för skatt som tas ut på linjeskatten.
Phone Kundens telefonnummer.
Payment ID Ett unikt ID som skickas av Shopify till betalningsleverantörer när en kund betalar i kassan. Använd detta ID för att matcha orderinformation mellan Shopify och din betalningsleverantör. En order kan ha mer än ett betalnings-ID. Den inkluderar endast genomförda eller väntande betalningar. Den inkluderar inte inbetalningar och återbetalningar. Flera poster separeras med ett mellanslag, ett + och ett till mellanslag.
Payment terms Villkoren för betalning av ordern. Till exempel förfaller vid mottagande.
Next payment due at Det datum då nästa betalning förfaller.

Transaktionshistorik CSV-struktur

Följande tabell beskriver formatet för den CSV-fil som kommer att skapas när du exporterar transaktionshistoriken för dina ordrar.

Beskrivning av varje rubrik i en CSV-fil för en export av transaktionshistorik
Rubrik Definition
Order Order-ID för en transaktion. Numret kan användas av din betalningsleverantör och det är numret som visas i slutet av URL-adressen på en ordersida.
Name Ordernumret som hör samman med transaktionen. Detta är det ordernummer som visas på sidan Ordrar.
Payment Method Hur ordern betalades.
Kind Transaktionstyp. Oavsett om det var en försäljning, återbetalning eller en auktorisation.
Gateway Betalningsleverantören som behandlade transaktionen.
Created At Datumet för transaktionen, presenteras som Å-M-D, tid, samt tidskillnaden från UTC/GMT.
Status Visar om transaktionen gick igenom eller misslyckades.
Amount Hur mycket transaktionen låg på.
Currency Valutan som transaktionen hanterades i.
Card Type Varumärket på det kontokort som användes, om tillämpligt.

Använd en textredigerare för att redigera din orders CSV-fil

Om du inte har ett kalkylarksprogram kan du redigera CSV-filer med hjälp av en textredigerare.

De flesta datorerna har textredigerare som kan öppna CSV-filer. Du kan även använda ett program såsom Visual Studio Code eller Sublime Text för att redigera och felsöka CSV-filer.

Observera följande när du formaterar din CSV-fil i en textredigerare:

 • Kolumnrubriker måste separeras med kommatecken (till exempel, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listan med taggar måste vara omgivna av citattecken (till exempel, "tag1,tag2,tag3").
 • Taggar är inte skiftlägeskänsliga.
 • Olika poster måste separeras genom radbrytningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis